Wykrywanie i typowanie 30 patogennych anogenitalnych HPV wysokiego i niskiego ryzyka

System testowy oparty na mikromacierzach do jednoczesnego wykrywania i typowania 30 patogennych anogenitalnych HPV wysokiego i niskiego ryzyka

WPROWADZENIE

Odkrycie, że wirus brodawczaka ludzkiego (human paillomavirus, HPV) jest czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy, umożliwiło opracowanie skuteczniejszych programów profilaktyki tego nowotworu. EUROIMMUN zaprojektowało dokładny i wiarygodny test HPV z wykorzystaniem technologii mikromacierzy do równoczesnego wykrywania i typowania 30 patogennych anogenitalnych HPV wysokiego i niskiego ryzyka. Test przeznaczony jest do molekularnej diagnostyki in vitro – identyfikuje 30 ludzkich HPV wysokiego (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) i niskiego ryzyka (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89 (CP6108)) z DNA wyizolowanego z próbek wymazów z szyjki macicy. Każdy z tych anogenitalnych typów wirusa jest niebezpieczny, ponieważ może przyczyniać się do degeneracji komórek nabłonkowych szyjki macicy zwłaszcza
w przypadku długotrwałej infekcji. Typowanie wirusa jest szczególnie istotne dla rozróżnienia pomiędzy przewlekłą infekcją a świeżym zakażeniem innym podtypem.

METODY

Test EUROArray HPV opiera się na wykrywaniu onkogenów E6/E7, co pozwala na osiągnięcie najwyższej możliwej czułości badania. Mieszanina reakcyjna PCR zawiera osobne swoiste startery dla każdego z badanych typów HPV. Wszystkie pary starterów zintegrowano w pojedynczej multipleksowej reakcji PCR. Produkty PCR hybrydyzują ze swoistymi dla każdego podtypu wirusa sondami na mikromacierzy, z użyciem techniki inkubacji TITERPLANE. Skaner do mikromacierzy i oprogramowanie EUROArrayScan służą do automatycznej oceny i generowania indywidualnych wyników dla każdej próbki.

WYNIKI

Dla wszystkich typów HPV test wykazał odpowiednią czułość (dolna granica wykrywalności pomiędzy 50 a 1000 kopii DNA). Poszczególne podtypy HPV można w sposób wiarygodny wykrywać i różnicować także w obecności innych anogenitalnych HPV. Nie stwierdzono reakcji krzyżowych nawet przy wysokiej liczbie kopii DNA (2 miliony kopii DNA). Na wyniki testu nie mają wpływu inne nie anogenitalne podtypy HPV ani naturalna flora szyjki macicy.

DYSKUSJA

Test EUROArray HPV jest łatwy w zastosowaniu i wiarygodny, co czyni go odpowiednim narzędziem do rutynowych badań próbek pacjentów. Typowanie poszczególnych podtypów HPV zapewnia wgląd w postęp infekcji HPV i pomaga w rozróżnieniu świeżych i przewlekłych zakażeń. Jest to duża zaleta w porównaniu z systemami testowymi, które pozwalają jedynie na wykrycie obecności, ale nie na typowanie lub klasyfikację wirusa. EUROArray HPV został zaprojektowany przede wszystkim jako narzędzie diagnostyczne do identyfikacji i monitorowania zakażenia szyjki macicy wirusem HPV, także na wczesnym etapie choroby. Może mieć jednak szersze zastosowanie diagnostyczne np. w skryningu nowotworów głowy i szyi.

 

Pacjent HPV EUROArray (podtyp) Test HR-HPV bez typowania
1 poz. (31, 37) poz.
2 poz. (52, 59) poz.
3 poz. (18, 39, 52, 59) poz.
4 poz. (39, 58) poz.
5 poz. (16, 44, 58) poz.
6 poz. (16, 53) poz.
7 poz. (54, 56) poz.
8 poz. (42, 56) poz.
9 poz. (51, 52, 66) poz.
10 poz. (16, 35, 66, 82) poz.
11 poz. (6, 31, 44) poz.
12 poz. (6, 43, 44, 59, 89) poz.
13 poz. (16, 31, 39, 40, 43, 53) poz.
14 poz. (16, 52, 59, 82) poz.
15 poz. (42, 52, 54) poz.
16 poz. (6, 43, 53, 58) poz.
17 poz. (16, 42, 54) poz.
18 poz. (18, 58) poz.
19 poz. (35, 53, 61, 70) poz.
20 poz. (16, 68) poz.

 

Autorzy: M. Cavalar, M. Harder, L. Hellberg, P. Opelka, J. Goetzl i U. Steller, Instytut Immunologii Eksperymentalnej stowarzyszony z EUROIMMUN AG, Lubeka, Niemcy
Tłumaczenie: Dr n. med. Dorota Musiał

Więcej informacji na: http://www.euroimmundna.pl/hpv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.