facebook
Menu

Inkubacja

Automat do inkubacji DAS AP 16 IF PLUS

Pełna automatyzacja wszystkich testów EUROIMMUN IIFT:

 •     Automatyczne tworzenie protokołu inkubacji do dokumentacji
 •     Identyfikacja kodów kreskowych
 •     Rozcieńczenie próbek
 •     Pipetowanie próbek i odczynników
 •     Inkubacja oraz płukanie płytek testowych
 •     Wysoka wydajność
 •     Inkubuje jednocześnie do 16 płytek testowych, 150 próbek, 216 rozcieńczeń
 •     Możliwość równoległego badania do 8 różnych parametrów
 •     Możliwość zaprogramowania do 12 dowolnych szeregów rozcieńczeń


IF Sprinter XL

 •     Szybkie i wiarygodne wyniki: cztery igły i dwa niezależne ramiona aby maksymalnie
      zwiększyć wydajność pracy. Zoptymalizowany proces płukania gwarantuje bardzo dobrą
      jakość świecenia
 •     Elastyczność: zróżnicowana konfiguracja urządzenia dla potrzeb różnych laboratoriów.
      Podłączenie do programu EUROLabOffice(opcjonalnie) w unikalny sposób zoptymalizuje
      procesy pracy w Laboratorium
 •     Źródło wszystkiego czego potrzebujesz: jeden partner dla kompleksowego wsparcia
      w zakresie testów, urządzeń i oprogramowania
 •     Ułatwienie pracy Laboratorium: przyjazne użytkownikowi oprogramowanie i urządzenie
      oraz łatwa konserwacja przy minimalnym nakładzie pracy


IF Sprinter

 •     Bezpieczeństwo i wygoda: W pełni automatyczny proces inkubacji testów do fluorescencji
      począwszy od wykonania rozcieńczeń poprzez rozpipetowanie próbek, inkubację i płukanie
      szkiełek
 •     Przyjazne oprogramowanie: Identyfikacja próbek  w systemie poprzez automatyczne
      skanowanie kodów podczas wkładania raka z surowicami do aparatu
 •     Szybkie i wiarygodne wyniki: Szybki proces płukania gwarantuje bardzo dobrą jakość
      świecenia
 •     Ułatwienie pracy Laboratorium: Podłączenie do programu EUROLabOffice(opcjonalnie)
      w unikalny sposób zoptymalizuje proces pracy, np. automatyczne generowanie listy
      roboczej

 Ocena

EUROPattern – komputerowe wspomaganie mikroskopu fluoresencyjnego

System EUROPattern powstał, aby pomagać ekspertom w diagnostyce przeciwciał metodą immunofluorescencji pośredniej. Specjaliści IT firmy EUROIMMUN zaprojektowali system do automatycznego zapisu dużych serii wyników (obrazów immunofluorescencji) oraz elektronicznej oceny przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

 •      Eliminacja błędów: zautomatyzowana identyfikacja szkiełek poprzez kody matrycowe
 •      Wysoka wydajność: zautomatyzowane przetwarzanie do 500 pól reakcyjnych w jednej
      serii
 •      Błyskawiczna ocena: fotografia jednego pola w ciągu 0,6 min - najszybszy system
      na świecie!
 •      Wygoda dla diagnosty: brak konieczności pracy w ciemni - ocena wyników na ekranie
      (manualna lub elektroniczna)
 •      Obiektywna interpretacja świecenia ANA: elektroniczna ocena zainkubowanych
      komórek HEp-2 / HEp-2010
 •     Standaryzacja: klasyfikacja typów fluorescencji (homogenny, ziarnisty, jąderkowy,
      centromerowy, cytoplazmatyczny, błona jądrowa, nuclear dots, mitotyczny, negatywny)
 •      Precyzyjne różnicowanie: identyfikacja nakładających się typów świeceń
 •     Dokładność: automatyczne wyznaczanie miana
 •     Maksymalizacja pewności wyniku: referencyjna baza danych zawierająca 115,000 obrazów
      próbek
 •      Pomiar wiarygodności wyniku: podany stopień pewności oceny elektronicznej
 •     Archiwizacja obrazów immunofluorescencji wraz z wynikami
 •     Autoryzacja wyników przez upoważnioną osobę
 •     Integracja pracowni immunologicznej dzięki programowi EUROLabOffice
 •     Kompletny raport dla każdego pacjenta: zbiorcze zestawienie wyników
     z poszczególnych metod diagnostycznych


Mikroskop EUROStar III

 •     Nowatorskie źródło światła: dioda LED
 •      Niskie koszty eksploatacji (10- krotnie niższe zużycie energii)
 •     50.000 godzin czasu pracy (100 x dłużej niż lampa HBO!)
 •     Możliwość zamontowania kamery Lumenera do wykonywania zdjęć
 •     Kompatybilny z programem EUROPicture do archiwizacji obrazu oglądanych preparatów

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >