Niezawodna i szybka diagnostyka raka szyjki macicy

Testy wykrywające infekcję HPV pozwalają szacować ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, jednak nie pozwalają ustalić go jednoznacznie. Umożliwia to test GynTect®, który może być użyty w drugim etapie diagnostyki, aby w oparciu o wykrycie lub brak obecności markerów epigenetycznych wyjaśnić, czy w zaatakowanych przez wirus HPV komórkach rozpoczął się proces nowotworzenia. Rak szyjki macicy […]

Czytaj dalej


T-SPOT.TB – najbardziej czuły i swoisty test do diagnostyki gruźlicy latentnej z możliwością automatyzacji

Automatyzacja testu T-SPOT.TB usprawnia przepływ pracy, upraszcza kwestie logistyczne związane z przetworzeniem próbki pobranej od pacjenta oraz zmniejsza ilość czasu spędzanego przy urządzeniu przez personel laboratorium. Jest to jedyny dostępny na całym świecie test typu IGRA znormalizowany pod względem liczby komórek i warunków hodowli. W teście T-SPOT.TB standaryzuje się liczbę komórek dla każdego pacjenta i […]

Czytaj dalej


Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry – produkt EUROIMMUN w badaniach naukowych

Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry (AIBD, ang. autoimmune skin blistering diseases) to grupa heterogennych schorzeń manifestujących się głównie występowaniem pęcherzy oraz nadżerek skóry i błon śluzowych. W przebiegu autoimmunologicznych dermatoz dochodzi do procesu autoimmunologicznego przeciwko strukturom desmosomalnym i hemidesmosomom w skórze. AIBD podzielono na przebiegające z tworzeniem pęcherzy śródnaskórkowych (pęcherzyce – pemphigus) oraz podnaskórkowych (pemfigoid – […]

Czytaj dalej


12 antygenów cytoplazmatycznych na jednym pasku testowym – EUROLINE Cytoplasm 13Ag (IgG)

Choroby autoimmunizacyjne są niezwykle heterogenne – zarówno w odniesieniu do częstości występowania, objawów klinicznych, jak i patogenezy. Mimo różnego przebiegu, wszystkie z tych chorób spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, który zaczyna produkować autoprzeciwciała atakujące narządy i tkanki chorego. Do tej pory zidentyfikowano ponad osiemdziesiąt jednostek chorobowych, wiele z nich zalicza się do chorób układowych […]

Czytaj dalej


Kompleksowa diagnostyka przeciwciał anty-Bordetella pertussis

Metody serologiczne są obecnie rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w przypadku podejrzenia infekcji pałeczką krztuśca u młodzieży i dorosłych z kaszlem trwającym ≥2–3 tygodni. Według obowiązującego algorytmu diagnostycznego (1) diagnostyka laboratoryjna powinna rozpoczynać się od badania w kierunku wykrycia przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie krztuścowej (PT, ang. pertussis toxin) z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej ELISA. W przypadku niejednoznacznych […]

Czytaj dalej


Diagnostyka XXI wieku

W ciągu ostatnich kilkunastu lat specyfika funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych bardzo się zmieniła. Stale rosnąca liczba badań laboratoryjnych, coraz większy nacisk na ich standaryzację, wysoką jakość oraz minimalny czas niezbędny na wydanie wyniku sprawiają, że priorytetem jest obecnie automatyzacja badań. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają zoptymalizować pracę w laboratoriach oraz podnoszą komfort i bezpieczeństwo personelu.   Pod […]

Czytaj dalej


EUROIMMUN Neuroimmunology Summit – interdyscyplinarna konferencja on-line zza oceanu

Już 15 czerwca o godz. 15:00 czasu polskiego rozpocznie się multidyscyplinarna konferencja on-line dotycząca autoimmunizacyjnych zaburzeń neurologicznych. W wydarzeniu głos zabierze 14 ekspertów z renomowanych amerykańskich ośrodków. Organizatorem konferencji jest przedstawicielstwo EUROIMMUN w Stanach Zjednoczonych, czyli EUROIMMUN US. Zaproszenie na wydarzenie:   EUROIMMUN Neuroimmunology Summit zostało podzielone na 3 panele: PANEL 1 obejmuje zagadnienia dotyczące […]

Czytaj dalej


Za każdym kodem kreskowym kryje się inna historia

Wywiad z dr n. med. Olgą Loską – specjalistą laboratoryjnej diagnostyki medycznej z dużego laboratorium w szpitalu klinicznym   Czy może Pani przybliżyć naszym Czytelnikom, czym zajmowała się Pani od ukończenia studiów?   W moim przypadku droga do pracy w dużym laboratorium szpitala klinicznego była dość kręta. W swojej karierze miałam okazję pracować jako asystent […]

Czytaj dalej


Praca diagnosty bywa podobna do pracy detektywa

Wywiad z dr Justyną Chlebowską-Tuz ze specjalistycznego laboratorium sieci Diagnostyka w warszawskim szpitalu onkologicznym     Czy może Pani przybliżyć naszym Czytelnikom, czym zajmowała się Pani od ukończenia studiów? Studia skończyłam w 2009 roku. Studiowałam w Warszawie i jeszcze w czasie nauki podjęłam pracę w małym prywatnym laboratorium – trochę w charakterze sekretarki medycznej. Potem […]

Czytaj dalej


Dzień Diagnosty Laboratoryjnego 2022

Badania laboratoryjne stanowią podstawę 60–70% decyzji lekarskich. Jako cenne źródło informacji medycznych są istotnym elementem opieki zdrowotnej: pozwalają wychwycić obecność zmian towarzyszących rozwijającym się stanom patologicznym, często jeszcze przed wystąpieniem charakterystycznych objawów chorobowych, wpływają na dobór leczenia, umożliwiają monitorowanie jego przebiegu i ocenę skuteczności. Stale rosnąca liczba dostępnych badań laboratoryjnych stawia przed lekarzami wiele wyzwań […]

Czytaj dalej


EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag (IgG) – precyzyjne wsparcie diagnostyki idiopatycznych miopatii zapalnych

Idiopatyczne miopatie zapalne (ang. idiopathic inflammatory myopathies, IIM) to heterogenna grupa chorób autoimmunologicznych, w przebiegu których dochodzi przede wszystkim do uszkodzenia mięśni. W przypadku miopatii zapalnych, tak jak przy wielu innych schorzeniach o podłożu autoimmunizacyjnym, ogólny wskaźnik błędnej diagnozy jest dość wysoki, co skutkuje nawet kilkuletnim (czasem kilkunastoletnim) opóźnieniem w postawieniu diagnozy! Ze względu na […]

Czytaj dalej


Solidarni z Ukrainą – 22 000 zł od kursantów Akademii EUROIMMUN

W marcu Akademia EUROIMMUN uruchomiła kurs on-line „Diagnostyka laboratoryjna w ocenie odpowiedzi immunologicznej w COVID-19”. W związku z wybuchem wojny zdecydowaliśmy się przekazać cały dochód z kursu na rzecz Polskiej Misji Medycznej, która poprzez zakup i dostarczanie najpilniej potrzebnego sprzętu medycznego i lekarstw umożliwia funkcjonowanie ukraińskich szpitali. Dziękujemy wszystkim kursantom, dzięki którym zasililiśmy konto PMM […]

Czytaj dalej


Dlaczego tracimy naszą odporność zbiorowiskową? Wyzwania systemu ochrony zdrowia w dobie wojny

Wywiad z dr. hab. med. Ernestem Kucharem – Kierownikiem Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym   Panie Profesorze, masowy napływ ludności z objętej wojną Ukrainy stawia polski system ochrony zdrowia w obliczu wielu wyzwań. Z jakimi problemami mierzą się obecnie polscy lekarze? Myślę, że tych problemów jest wiele. Przede wszystkim zwiększyła nam […]

Czytaj dalej


Rekomendacje ESPGHAN 2020 w zakresie diagnostyki celiakii – tu przeciwciała przeciwko transglutaminazie grają pierwsze skrzypce

W 2020 roku Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ang. The European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, ESPHGAN) wydało nowe rekomendacje dotyczące diagnozowania celiakii u pacjentów pediatrycznych. To aktualizacja zaleceń z 2012 roku, która wskazuje, że ominięcie biopsji – przy spełnieniu konkretnych warunków – jest słusznym kierunkiem w diagnostyce celiakii. W rekomendacjach […]

Czytaj dalej


Wpływ migracji na zdrowie publiczne – czego możemy się spodziewać

Masowe migracje ludności zawsze wywołują konsekwencje zdrowotne. Z kryzysem migracyjnym może wiązać się wzrost ryzyka wybuchu ognisk epidemicznych w Polsce. Uchodźców wojennych jest w Polsce tak dużo, że wymaga to rozwiązań systemowych. By skutecznie pomagać, konieczna wydaje się precyzyjna ocena problemów zdrowotnych. Jest ona możliwa między innymi dzięki badaniom przesiewowym w kierunku chorób zakaźnych. Pozwoli […]

Czytaj dalej


Dlaczego wczesna diagnostyka choroby Alzheimera jest tak ważna?

Wywiad z dr n. med. Izabelą Winkel – dyrektor ds. medycznych Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza – Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o. w Ścinawie   Pani Doktor, proszę wyjaśnić naszym czytelnikom, czym dokładnie jest otępienie i jakie jego rodzaje wyróżniamy. Czy można wskazać, który typ otępienia występuje najczęściej? Otępienie, zgodnie z […]

Czytaj dalej


Bezinwazyjna diagnostyka w nefrologii [KDIGO 2021]

Wywiad z prof. dr hab. med. Magdaleną Durlik – Kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego   Szanowna Pani Profesor, w październiku 2021 r. organizacja KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) opublikowała zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących opieki nad pacjentami z kłębuszkowym zapaleniem nerek, w tym diagnostyki pierwotnej nefropatii błoniastej. W zaleceniach […]

Czytaj dalej


Czy przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pełnią funkcję ochronną? SARS-CoV-2 NeutraLISA – nowe narzędzie diagnostyczne

W czasie pandemii COVID-19 wykonano olbrzymią liczbę badań laboratoryjnych. Miały one na celu potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 lub monitorowanie odpowiedzi immunologicznej w COVID-19, w tym odpowiedzi poszczepiennej. Te drugie to rzecz jasna badania serologiczne, czyli takie, które wykrywają przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2. Spośród szerokiej puli przeciwciał mogących pojawić się na skutek infekcji SARS-CoV-2 szczególnie istotne są przeciwciała […]

Czytaj dalej


Przeszczep nerki u pacjentów z nefropatią błoniastą? Monitoruj anty-PLA2R!

Wartość predykcyjna stężenia przeciwciał anty-PLA2R ma zastosowanie w przypadku pacjentów z nefropatią błoniastą, którzy planowany mają przeszczep nerki. Wysokie miana przeciwciał przed przeszczepem wskazują na wysokie ryzyko nawrotu pierwotnej nefropatii błoniastej. Po przeszczepie regularne oznaczanie poziomu przeciwciał umożliwia ocenę i przewidywanie nawrotów choroby, dlatego zaleca się monitorowanie poziomu przeciwciał co 1–3 miesięcy w ciągu pierwszych 6–12 […]

Czytaj dalej


Choroby zakaźne, które mogą zagrażać w kryzysie migracyjnym

Dziesiątki tysięcy osób z Ukrainy codziennie przekracza polską granicę. Co grozi nam z powodu migracji ludności ukraińskiej w kontekście epidemiologicznym? Ukraina w latach 2014–2017 przeżywała prawdziwy kryzys spowodowany niskim odsetkiem osób zaszczepionych. Był on związany zarówno ze sceptycyzmem co do skuteczności szczepień, jak i z trudną sytuacją polityczną, skutkującą nieufnością wobec rządu oraz załamaniem w […]

Czytaj dalej