Jak radzić sobie z przeciwciałami anty-CCD w serologicznej diagnostyce alergii testami EUROLINE?

Reagujące krzyżowo determinanty węglowodanowe (CCD, ang. cross-reactive carbohydrate determinants) to reszty cukrowe przyłączane do białek w trakcie potranslacyjnej modyfikacji zwanej glikozylacją. Wzór glikozylacji, który występuje w świecie roślin czy bezkręgowców, różni się od tego, jaki spotykamy w ludzkich białkach. Z tego powodu struktury CCD roślin (pyłek, warzywa, owoce) i zwierząt bezkręgowych (jady owadów błonkoskrzydłych, roztocze, […]

Czytaj dalej


Ciekawy związek pomiędzy przebytą infekcją dróg oddechowych a rozwojem AAV

Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (AAV – ang. ANCA-associated vasculitis) są grupą chorób obejmujących małe naczynia krwionośne i skutkujących martwiczym lub ziarniniakowym zapaleniem w zajętym układzie narządów. Według aktualnie obowiązującego podziału wyróżnia się: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA – ang. granulomatosis with polyangiitis), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA – ang. microscopic polyangiitis) oraz […]

Czytaj dalej


Zalety profili alergologicznych EUROLINE

System EUROLINE został zaprojektowany przez firmę EUROIMMUN w celu szybkiej i łatwej detekcji od kilku do nawet kilkudziesięciu różnych przeciwciał w jednym badaniu. Z powodzeniem wykorzystywany jest od wielu lat w diagnostyce autoprzeciwciał, infekcji, doskonale sprawdza się również w serologicznej diagnostyce alergii, czyli wykrywaniu specyficznych IgE w surowicy pacjentów, u których podejrzewana jest alergia IgE-zależna. […]

Czytaj dalej


Syndrom long COVID – co dziś o nim wiemy?

Wywiad z Panią Doktor hab. n. med. Beatą Tarnacką, prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistką w dziedzinie rehabilitacji medycznej i neurologii.   Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce potwierdzono 4 marca 2020 roku. Właśnie minęły trzy lata od tego zdarzenia. Obecnie wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia nie jest […]

Czytaj dalej


Światowy Dzień Nerek 2023 – Zdrowe nerki dla wszystkich!

Już od 17 lat rokrocznie w drugi czwartek marca obchodzony jest Światowy Dzień Nerek – święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Wydarzenie to ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia nerek i związanych z nimi problemów zdrowotnych, sposobów zapobiegania im, a także życia z chorobami nerek. […]

Czytaj dalej


Cykl szkoleń „Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowych w praktyce dietetyka”

Wystartowaliśmy z cyklem wykładów stacjonarnych dla dietetyków „Diagnostyka nadwrażliwości pokarmowych w praktyce dietetyka”. Celem cyklu jest przybliżenie dietetykom i studentom dietetyki zagadnień z zakresu nadwrażliwości pokarmowych. Przygotowany przez EUROIMMUN program obejmuje diagnostykę alergii, nietolerancji pokarmowych, celiakii i nadwrażliwości IgG-zależnych. W tym semestrze planujemy odbyć spotkania na uczelniach na terenie całej Polski. 16 lutego 2023 roku […]

Czytaj dalej


Tylko razem możemy coś zmienić

Wywiad z Panią Moniką Pintal-Ślimak – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.   Szanowna Pani, proszę o przyjęcie najszczerszych gratulacji z okazji objęcia stanowiska Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Przed Panią dużo zawodowych wyzwań. Proszę powiedzieć nam, na czym chciałaby się Pani skupić w czasie trwania swojej kadencji. Jakie będą priorytety KRDL w najbliższych miesiącach? Dziękuję […]

Czytaj dalej


Zmiany w Zarządzie EUROIMMUN AG

Zarząd EUROIMMUN AG
Wraz z początkiem nowego roku firma EUROIMMUN AG ogłosiła zmiany w swoim zarządzie. Dirk Beecker, od 2018 roku pełniący w EUROIMMUN funkcję dyrektora finansowego, objął stanowisko prezesa zarządu, przejmując je z rąk dr. Wolfganga Schlumbergera. W skład nowego zarządu weszli również dyrektor techniczny dr Bianca Huth i dyrektor naukowy dr Lars Komorowski. Dirk Beecker studiował […]

Czytaj dalej


Cukrzyca – nowe wytyczne konsultantów krajowych

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna charakteryzująca się podwyższonym poziomem glukozy we krwi pacjenta, co z czasem prowadzi do poważnych uszkodzeń i zaburzeń funkcjonowania różnych narządów. Najczęstszą postacią jest występująca zwykle u dorosłych cukrzyca typu 2, która pojawia się, gdy organizm staje się oporny na insulinę i dochodzi do zaburzeń jej wydzielania. Cukrzyca typu 1 ma […]

Czytaj dalej


Kompleksowe wsparcie diagnostyki serologicznej idiopatycznych miopatii zapalnych

Idiopatyczne miopatie zapalne (ang. idiopathic inflammatory myopathies, IIM) to zróżnicowana grupa autoimmunizacyjnych chorób mięśni, przede wszystkim szkieletowych. Częstość ich występowania określa się na 1 na 100 000. Ze względu na złożoność obrazu klinicznego i rzadkość występowania rozpoznanie IIM jest bardzo trudne i trwa średnio kilka lat. Badanie autoprzeciwciał związanych z zapaleniem mięśni jest niezwykle przydatne i […]

Czytaj dalej


AIBD – dlaczego myślenie w kategoriach algorytmów nie wystarcza

Profesor Marian Dmochowski - Specjalistyczna diagnostyka schorzeń dermatologicznych
Wywiad z Profesorem Marianem Dmochowskim z Pracowni Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych w poznańskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.   Panie Profesorze, jakie są obecnie trendy w dermatologii? Na co zwracają szczególną uwagę zarówno międzynarodowi, jak i krajowi eksperci? Obecnie modnym trendem w dermatologii jest kosmetologia, a więc wszelkie zabiegi, w moim odczuciu niemedyczne, mające w zamierzeniu poprawiać/korygować niedoskonałości […]

Czytaj dalej


Nowoczesna diagnostyka grzybicy paznokci – postaw na MicroArray

Dermatomykozy są jedną z najczęstszych chorób zakaźnych. Postawienie rozpoznania jest wyjątkowo trudne, ponieważ przyczyną dolegliwości są najczęściej infekcje mieszane wywołane przez dermatofity z drożdżakami lub pleśniami. Dodatkowym utrudnieniem mogą być nadkażenia bakteryjne uszkodzonej skóry lub rozpoczęcie leczenia kortykosteroidami bez wcześniejszych badań mykologicznych.   Test genetyczny EUROArray Dermatomykozy Test genetyczny EUROArray Dermatomykozy wykrywa 50 dermatofitów oraz […]

Czytaj dalej


myfoodprofile. your life. your health

Coraz więcej osób z przewlekłymi dolegliwościami bezskutecznie szuka pomocy u różnych specjalistów. Objawy gastryczne, takie jak przewlekła biegunka lub zaparcia, mogą mieć wiele przyczyn. Do najczęstszych zalicza się: klasyczne alergie pokarmowe IgE-zależne, nietolerancje pokarmowe o podłożu enzymatycznym (np. nietolerancja laktozy), celiakię, choroby czynnościowe albo zapalne jelit. Jeżeli powyższe przyczyny zostaną wyeliminowane, a pacjent nadal odczuwa […]

Czytaj dalej


Innowacje w leczeniu NMOSD: dostępny pierwszy program lekowy! Badanie przeciwciał anty-AQP4 w ramach programu lekowego dla chorych na NMOSD

Innowacje w leczeniu NMOSD
Od 1 listopada 2022 r. obowiązuje nowy program lekowy B.138.FM – „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego” (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) [1]. W jego ramach pacjenci mają otrzymywać nowoczesny, innowacyjny lek – satralizumab. Zgodnie z założeniami programu lekowego preparat ten może być podawany pacjentom z NMOSD, u których potwierdzono obecność […]

Czytaj dalej


Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry – wieloośrodkowe badania z testami EUROIMMUN

Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry
Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry (AIBD, ang. autoimmune bullous dermatoses) stanowią heterogenną grupę rzadkich dermatoz pęcherzowych skóry i/lub błon śluzowych. U podłoża AIBD leżą zaburzenia układu immunologicznego, które prowadzą do wytwarzania specyficznych autoprzeciwciał niszczących struktury desmosomalne i hemidesmosomy w skórze. W rezultacie dochodzi do utraty połączeń międzykomórkowych, złuszczania poszczególnych warstw skóry, a następnie do powstawania pęcherzy […]

Czytaj dalej


Mikromacierze EUROIMMUN – jeszcze szybsza i dokładniejsza diagnostyka genetyczna

EUROArrayScanner
Biologia molekularna zrewolucjonizowała laboratoryjną diagnostykę medyczną. Oparta na analizie kwasów nukleinowych diagnostyka molekularna pozwala rozpoznawać choroby wywołane przez mikroorganizmy chorobotwórcze oraz uwarunkowane mutacjami w genach. Badania molekularne są również stosowane do oceny predyspozycji pacjenta do zapadania na różnego typu choroby. Wykorzystuje się je także do opracowywania terapii celowanych i monitorowania ich skuteczności.   Zalety testów […]

Czytaj dalej


Jak powinna wyglądać diagnostyka NMOSD według ekspertów PTN?

Polskie Towarzystwo Neurologiczne (PTN) opracowało stanowisko na temat zasad diagnostyki i leczenia chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD). Zalecany algorytm diagnostyczny NMOSD uzależnia postępowanie z chorym od jego statusu serologicznego. W artykule podsumowujemy, jakie przeciwciała należy zbadać w przypadku podejrzenia NMOSD. We wrześniu 2022 roku eksperci Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii […]

Czytaj dalej


Profil EUROLINE Systemic sclerosis idealny do badań w ramach programu lekowego dla chorych na chorobę śródmiąższową płuc związaną z twardziną układową

Polimeraza RNA III
Twardzina układowa (ang. systemic sclerosis, SSc) to przewlekła układowa choroba tkanki łącznej. Schorzenie to ma podłoże autoimmunizacyjne i prowadzi do postępującego włóknienia skóry i narządów wewnętrznych, zaburzając ich funkcjonowanie. U większości chorych na twardzinę układową występują autoprzeciwciała, co jest bardzo istotnym elementem diagnostyki serologicznej. Wykrycie autoprzeciwciał pozwala na wczesne ustalenie rozpoznania, różnicowanie z innymi chorobami układowymi tkanki łącznej […]

Czytaj dalej


Zapalenia małych naczyń – kompleksowa diagnostyka autoprzeciwciał

Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Istotą tych schorzeń jest naciekanie leukocytów na ściany naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich uszkodzenia i ograniczenia drożności. Zgodnie z konsensusem wprowadzonym na konferencji Chapel Hill Consensus i ogólnie uznanym systemem klasyfikacji, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) oraz eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem […]

Czytaj dalej