Ciekawy związek pomiędzy przebytą infekcją dróg oddechowych a rozwojem AAV

Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (AAV – ang. ANCA-associated vasculitis) są grupą chorób obejmujących małe naczynia krwionośne i skutkujących martwiczym lub ziarniniakowym zapaleniem w zajętym układzie narządów. Według aktualnie obowiązującego podziału wyróżnia się: ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA – ang. granulomatosis with polyangiitis), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA – ang. microscopic polyangiitis) oraz […]

Czytaj dalej


Syndrom long COVID – co dziś o nim wiemy?

Wywiad z Panią Doktor hab. n. med. Beatą Tarnacką, prof. NIGRiR – Kierownik Kliniki Rehabilitacji I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistką w dziedzinie rehabilitacji medycznej i neurologii.   Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 w Polsce potwierdzono 4 marca 2020 roku. Właśnie minęły trzy lata od tego zdarzenia. Obecnie wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia nie jest […]

Czytaj dalej


AIBD – dlaczego myślenie w kategoriach algorytmów nie wystarcza

Profesor Marian Dmochowski - Specjalistyczna diagnostyka schorzeń dermatologicznych
Wywiad z Profesorem Marianem Dmochowskim z Pracowni Autoimmunizacyjnych Dermatoz Pęcherzowych w poznańskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.   Panie Profesorze, jakie są obecnie trendy w dermatologii? Na co zwracają szczególną uwagę zarówno międzynarodowi, jak i krajowi eksperci? Obecnie modnym trendem w dermatologii jest kosmetologia, a więc wszelkie zabiegi, w moim odczuciu niemedyczne, mające w zamierzeniu poprawiać/korygować niedoskonałości […]

Czytaj dalej


Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry – wieloośrodkowe badania z testami EUROIMMUN

Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry
Autoimmunologiczne choroby pęcherzowe skóry (AIBD, ang. autoimmune bullous dermatoses) stanowią heterogenną grupę rzadkich dermatoz pęcherzowych skóry i/lub błon śluzowych. U podłoża AIBD leżą zaburzenia układu immunologicznego, które prowadzą do wytwarzania specyficznych autoprzeciwciał niszczących struktury desmosomalne i hemidesmosomy w skórze. W rezultacie dochodzi do utraty połączeń międzykomórkowych, złuszczania poszczególnych warstw skóry, a następnie do powstawania pęcherzy […]

Czytaj dalej


Aktualizacja zaleceń AOTMiT – zmiany dotyczące badań serologicznych

Na początku kwietnia 2021 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) opublikowała aktualizację zaleceń „Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2”. Istotne zmiany wprowadzono m.in. do rozdziału poświęconego badaniom serologicznym: Konsensus ekspertów wskazał nowe zastosowania testów serologicznych – jako przydatnego narzędzia do oceny odpowiedzi na szczepienie przeciw COVID-19. Zgodnie z zaktualizowanymi zaleceniami badania serologiczne mają szerokie przeznaczenie: „Wskazaniami […]

Czytaj dalej


Jak ograniczyć transmisję wirusa SARS-CoV-2

Historia znanych dotąd pandemii pokazuje, że kluczem do ich opanowania była izolacja osób zakaźnych w celu ograniczania transmisji patogenu, prowadzenie masowych szczepień oraz skuteczna współpraca międzynarodowa. W przypadku pandemii COVID-19 napotykamy jednak problemy – infekcja SARS-CoV-2 często przebiega bezobjawowo lub skąpo objawowo, więc zakażone osoby mogą nieświadomie przenosić patogen na innych. Ponadto pojawiły się trudności […]

Czytaj dalej


Nowe warianty wirusa SARS-CoV-2 a testy firmy EUROIMMUN

Pod koniec 2020 roku zostały opisane dwa nowe warianty wirusa SARS-CoV-2: tzw. brytyjski – VUI 202012/01 (lub inaczej B.1.1.7, 20B/501Y.V1) i tzw. południowoafrykański – 501.V2, które doprowadziły do szybkiego wzrostu liczby przypadków COVID-19 w południowo-wschodniej Anglii i Afryce Południowej. Wraz z gwałtownym wzrostem zachorowań rozpoczęto prowadzenie nowych badań epidemiologicznych i wirusologicznych. Oba warianty cechują się […]

Czytaj dalej


Prof. A. Horban: kwalifikacja do szczepienia w oparciu o badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, pod koniec grudnia 2020 roku. Początkowy plan zakładający sprawne i szybkie przeprowadzenie szczepień w poszczególnych grupach zawodowych i wiekowych uległ już kilkukrotnie modyfikacjom. Zgodnie z oficjalnymi informacjami podawanymi przez Ministerstwo Zdrowia na przebieg Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 mają wpływ przede […]

Czytaj dalej


Jaki test serologiczny wybrać do badania odporności po szczepieniu przeciw COVID-19

Masowe szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. W pierwszej kolejności skierowania do punktów szczepień otrzymali pracownicy systemu ochrony zdrowia. Choć szczepienia medyków jeszcze się nie zakończyły, szacuje się, że większość z nich otrzymała już przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Obecnie trwają również szczepienia seniorów i nauczycieli, a zgodnie z raportami Ministerstwa […]

Czytaj dalej


Doskonała korelacja testu Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) z nowym materiałem referencyjnym WHO!

W grudniu 2020 r. Komitet Ekspertów WHO ds. Standaryzacji Biologicznej udostępnił pierwszy materiał referencyjny (immunoglobulinę anty-SARS-CoV-2), tj. „First WHO International Standard Anti-SARS-CoV-2 Immunoglobulin”, który został opracowany w oparciu o najwyższe standardy jakości przez brytyjską agencję rządową, czyli Narodowy Instytut Wzorców Biologicznych i Kontroli (ang. National Institute for Biological Standards and Control, NIBSC). Instytut ten odpowiada za […]

Czytaj dalej


Metody laboratoryjne służące do oceny efektywności szczepień ochronnych – czy szczepionka przeciwko COVID-19 będzie skuteczna

Rozpoczęcie szczepień ochronnych przeciw COVID-19 to długo oczekiwany punkt zwrotny w walce z pandemią. Szczepienia prowadzone na szeroką skalę dają nadzieję na zdobycie kontroli nad transmisją wirusa SARS-CoV-2 i „powrót do normalności”, czego wszyscy pragniemy. Pierwszy zatwierdzony do obrotu w Unii Europejskiej preparat oparty jest na przełomowej technologii mRNA. W grudniu 2020 r. Ministerstwo Zdrowia […]

Czytaj dalej


Choroby tropikalne podbijają Europę

Choroby tropikalne podbijają Europę
Arbowirusy (ang. arthropod borne viruses), czyli wirusy przenoszone przez stawonogi (głównie komary), należą do patogenów najczęściej wywołujących choroby zakaźne u ludzi. Stanowią szczególnie istotny problem zdrowotny w regionach świata o gorącym (tropikalnym i subtropikalnym) klimacie. Oprócz najczęściej rozpoznawanych chorób tropikalnych wywoływanych przez arbowirusy, czyli gorączki denga oraz gorączki chikungunya, niebezpieczna i często diagnozowana jest również […]

Czytaj dalej


W nosogardzieli u dzieci jest 10–100 razy więcej cząstek SARS-CoV-2 niż u osób dorosłych

Dzieci przechodzą COVID-19 (ang. Coronavirus disease 2019) łagodnie, bardzo często nawet bezobjawowo. Uczestniczą jednak w transmitowaniu zakażenia SARS-CoV-2 i mogą stanowić zagrożenie dla najbliższego otoczenia, w tym członków swoich rodzin. Z tego względu na początku trwania pandemii COVID-19 w wielu krajach na całym świecie zamknięto szkoły, przedszkola i żłobki. W związku z początkiem nowego roku […]

Czytaj dalej


Walka z COVID-19 po wakacjach – nowe zalecenia

Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w ostatnich tygodniach wakacji w Polsce nieustannie rosła. W lipcu i sierpniu wielokrotnie informowano o „pobiciu dziennego rekordu” nowo zdiagnozowanych zachorowań. Pandemia wciąż trwa, a eksperci w dziedzinie wirusologii przewidują, że w najbliższych miesiącach sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym zwykle diagnozuje się zwiększoną liczbę infekcji układu oddechowego, […]

Czytaj dalej


Kompleksowa diagnostyka serologiczna COVID-19 testami EUROIMMUN

Kompleksowa diagnostyka serologiczna COVID-19 testami EUROIMMUN
Testy serologiczne, które służą do detekcji specyficznych przeciwciał przeciwko określonemu patogenowi, stanowią cenne narzędzie w diagnostyce wielu chorób zakaźnych. Prowadzone od początku 2020 roku intensywne badania naukowe nad SARS-CoV-2 wykazały, że w przypadku infekcji tym wysoce zakaźnym koronawirusem przeciwciała pojawiają się w organizmie osoby zakażonej z pewnym opóźnieniem. Jako pierwsze można wykryć specyficzne przeciwciała w […]

Czytaj dalej


Diagnostyka serologiczna COVID-19 (#4): Wpływ antygenu na specyficzność testu ELISA

antygen
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do diagnostyki COVID-19 stosuje się testy amplifikacji kwasów nukleinowych (ang. nucleic acid amplification tests, NAAT), w tym RT-PCR. Badania wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2 mogą być stosowane jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne w późniejszej fazie zakażenia SARS-CoV-2, stanowiąc idealne dopełnienie metody RT-PCR i wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki COVID-19 […]

Czytaj dalej


Diagnostyka serologiczna COVID-19 (#3): Znaczenie różnicowania klas przeciwciał anty-SARS-CoV-2

Specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pojawiają się w organizmie z pewnym opóźnieniem po kontakcie z patogenem. Od około 10. dnia od czasu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych możliwa jest detekcja przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG, natomiast specyficzne przeciwciała w klasie IgA oraz IgM są zwykle wykrywalne nawet kilka dni wcześniej [1]. Dzięki różnicowaniu klas przeciwciał wykrywanych w przebiegu […]

Czytaj dalej


Diagnostyka serologiczna COVID-19. Jakie parametry testu mają wpływ na wiarygodność wyników?

Wykrycie specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 umożliwia potwierdzenie kontaktu z nowym koronawirusem. Detekcja przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG we krwi pacjenta jest możliwa od około 10. dnia od czasu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, natomiast specyficzne przeciwciała w klasie IgA oraz IgM są zwykle wykrywalne nawet kilka dni wcześniej. Z tego powodu różnicowanie klas przeciwciał pozwala z […]

Czytaj dalej


Jak dokładne są testy RT-PCR do diagnostyki COVID-19?

Jak dokładne są testy RT-PCR do diagnostyki COVID-19?
Metodą rekomendowaną do diagnostyki COVID-19 jest RT-PCR, który umożliwia wykrycie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie pobranym z nosogardzieli. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z Johns Hopkins Medicine wynika, że testy RT-PCR na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w co najmniej 20% przypadków dają wyniki fałszywie ujemne. Wszystko wskazuje na to, że w dużym stopniu ma […]

Czytaj dalej


Skuteczność noszenia maseczek i stosowania dystansu fizycznego

Koronawirus SARS-CoV-2, który stanowi przyczynę obecnie trwającej pandemii, przenoszony jest drogą kropelkową. Do zakażenia może dojść m.in. na skutek inhalacji aerozoli zawierających patogen, które swobodnie unoszą się w powietrzu w pobliżu osoby zakażonej SARS-CoV-2. Aerozole te są uwalniane do środowiska nie tylko podczas kaszlu i kichania, ale również podczas zwykłej rozmowy. W związku z tym […]

Czytaj dalej