Nowoczesne narzędzia w diagnostyce gruźlicy

Gruźlica, która jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych w dziejach ludzkości, wciąż plasuje się w grupie chorób odpowiadających za największą liczbę zgonów na świecie. U większości zakażonych choroba występuje w postaci latentnej i nie wywołuje żadnych objawów, jednak u 10% postać latentna przekształca się w aktywną. W związku z tym, że gruźlica wciąż stanowi realny […]

Czytaj dalej


Gruźlica – jak diagnozować?

Gruźlica (TB, ang. Tuberculosis) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC). Diagnostyka tej choroby ma swój początek w 1882 r., kiedy niemiecki uczony Robert Koch odkrył czynnik etiologiczny gruźlicy. Od tamtej pory przeprowadzono setki badań w celu opracowania najskuteczniejszych schematów leczenia i metod diagnostycznych. Wśród tych ostatnich poczyniono wiele […]

Czytaj dalej


Aktualizacja zaleceń PTEiLChZ dotycząca postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 – z dnia 23 lutego 2022 roku

Dnia 23 lutego 2022 roku Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) opublikowało aktualizację zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2. Opracowanie zaktualizowanej wersji rekomendacji było możliwe dzięki stale rosnącej wiedzy na temat nowych wariantów wirusa, wynikom badań klinicznych prowadzonych przez niezależne grupy badawcze oraz zdobytemu doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu COVID-19. Oprócz zmian wprowadzonych do […]

Czytaj dalej


Patient journey – przypadek Lisy Ann Krutzik

Dwudziestego ósmego lutego przypada Dzień Chorób Rzadkich. Na całym świecie cierpi na nie ponad 300 milionów osób. Choroby rzadkie to szerokie spektrum bardzo różnorodnych schorzeń przewlekłych, których wspólnym mianownikiem jest niska częstość występowania i świadomość społeczna. Ich rozpoznanie jest niezwykle trudne, bardzo często trwa latami i wiąże się z konsultacją z wieloma specjalistami. Dziś zapraszamy […]

Czytaj dalej


Badanie odpowiedzi komórkowej w COVID-19 metodą ELISpot u osób z zaburzeniami odporności

Pod koniec września 2021 roku francuscy specjaliści chorób zakaźnych z Grupy ds. Infekcji i Immunosupresji (GII, fr. Groupe Infection et Immunodépression) wydali rekomendacje opisujące możliwy schemat postępowania w przypadku profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP, ang. Pre-Exposure Prophylaxis) SARS-CoV-2 u pacjentów z obniżoną odpornością. Stosowanie kombinacji przeciwciał monoklonalnych specyficznych wobec koronawirusa jest zalecane szczególnie w przypadku osób z […]

Czytaj dalej