Case Study: zwalczanie gruźlicy z testem T-SPOT.TB

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, ang. World Health Organization) celem strategii „The End TB” jest ograniczenie globalnej zachorowalności na gruźlicę o 80% do 2030 roku. Związane z tym projektem działania koncentrują się przede wszystkim na zapobieganiu rozwojowi aktywnej postaci gruźlicy wśród pacjentów z utajoną infekcją (LTBI, ang. Latent Tuberculosis Infection). O tym, jak […]

Czytaj dalej


Test T-SPOT.TB doceniony przez laboratoria na całym świecie

Test T-SPOT.TB oparty o technologię ELISPOT służy do diagnostyki latentnej postaci gruźlicy LTBI (ang. Latent Tuberculosis Infection). Ze względu na swoją wysoką czułość i specyficzność testy oparte o technologię ELISPOT są zalecane w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością. W związku z tym T-SPOT.TB nazywany jest często testem do zadań specjalnych.   Dowiedz się więcej z […]

Czytaj dalej


Potencjał technologii ELISPOT w diagnostyce infekcji – jak uniwersalna jest platforma T-SPOT

Brignall Ruth
Wywiad z dr Ruth Brignall – Global Medical Expert w Oxford Immunotec. Dr Ruth Brignall uzyskała tytuł doktora w dziedzinie immunologii, następnie odbyła staż (postdoc) poświęcony biologii nowotworów. Swoją karierę w Oxford Immunotec zaczynała na stanowisku Medical Science Liaison (MSL). W rozmowie dzieli się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami z zakresu diagnostyki gruźlicy i infekcji SARS-CoV-2. […]

Czytaj dalej


ELISPOT vs. ELISA – when the choice of method matters

Kay Roehrig
Interview with Kay Roehrig – Customer Support Manager and Training Lead EMEAI at Oxford Immunotec, a high-growth diagnostics company. For 20 years, the tests based on the ELISPOT technology produced by Oxford Immunotec have been used in the diagnosis of diseases in which there is a T lymphocyte response, such as […]

Czytaj dalej


Gruźlica u pacjentów poddanych leczeniu biologicznemu

Leczenie biologiczne polega na modyfikowaniu nieprawidłowych reakcji układu immunologicznego. Stosowane leki to najczęściej przeciwciała białkowe otrzymywane metodami inżynierii genetycznej. Dzięki ukierunkowanym mechanizmom działania charakteryzują się dużą swoistością terapeutyczną i wywołują szybszy efekt niż klasyczne leki. Są wykorzystywane między innymi w leczeniu chorób nowotworowych, reumatoidalnego zapalenia stawów, nieswoistych chorób zapalnych jelit czy łuszczycy. Pomimo wysokiej skuteczności […]

Czytaj dalej


Test T-SPOT.TB – najlepsza metoda diagnostyki LTBI u pacjentów zakażonych wirusem HIV

Pacjenci zakażeni wirusem HIV ze względu na osłabienie układu immunologicznego są w grupie podwyższonego ryzyka przejścia latentnej postaci gruźlicy (ang. latent tuberculosis infection, LTBI) w postać aktywną. Ryzyko to wynosi aż 50% w ciągu pierwszych dwóch lat od momentu zakażenia Mycobacterium tuberculosis i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie przez całe życie. Ponadto aktywna postać […]

Czytaj dalej


Relacja z konferencji alergologicznej EAACI

W dniach 1–3 lipca 2022 r. w Pradze odbył się największy międzynarodowy kongres alergologiczny EAACI (ang. European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Wydarzenie to co roku przyciąga tysiące uczestników z różnych krajów, pozwalając między innymi na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Aby zapoznać się z nowościami i poszerzyć wiedzę z zakresu alergologii, […]

Czytaj dalej


T-SPOT.TB – test do zadań specjalnych

OXFORD_IMMUNOTEC_T-SPOT.TB
Test T-SPOT.TB służący do diagnostyki latentnej postaci gruźlicy oparty jest o technologię ELISPOT. Technologia ta przeznaczona jest do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej i wykorzystuje naturalny mechanizm, w którym dochodzi do wytwarzania przez limfocyty T cytokin, takich jak IFN-gamma. Metoda ELISPOT pozwala na wizualizację pojedynczych komórek produkujących interferon gamma. T-SPOT.TB to jedyny test typu IGRA, który […]

Czytaj dalej


T-Cell Select i urządzenie AutoPure do izolacji PBMC w diagnostyce gruźlicy metodą ELISPOT

Zestaw T-Cell Select służy do automatycznej izolacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC, ang. Peripheral Blood Mononuclear Cell), przy zastosowaniu ich magnetycznego sortowania. Dzięki zestawowi T-Cell Select test T-SPOT.TB można przeprowadzić nawet do 54 godzin od momentu pobrania próbek krwi od pacjentów, przechowując je w temperaturze pokojowej, bez konieczności ich dodatkowego procesowania. Zwiększona stabilność próbki do […]

Czytaj dalej


T-SPOT.TB – najbardziej czuły i swoisty test do diagnostyki gruźlicy latentnej z możliwością automatyzacji

Automatyzacja testu T-SPOT.TB usprawnia przepływ pracy, upraszcza kwestie logistyczne związane z przetworzeniem próbki pobranej od pacjenta oraz zmniejsza ilość czasu spędzanego przy urządzeniu przez personel laboratorium. Jest to jedyny dostępny na całym świecie test typu IGRA znormalizowany pod względem liczby komórek i warunków hodowli. W teście T-SPOT.TB standaryzuje się liczbę komórek dla każdego pacjenta i […]

Czytaj dalej


12 antygenów cytoplazmatycznych na jednym pasku testowym – EUROLINE Cytoplasm 13Ag (IgG)

Choroby autoimmunizacyjne są niezwykle heterogenne – zarówno w odniesieniu do częstości występowania, objawów klinicznych, jak i patogenezy. Mimo różnego przebiegu, wszystkie z tych chorób spowodowane są nieprawidłowym funkcjonowaniem układu odpornościowego, który zaczyna produkować autoprzeciwciała atakujące narządy i tkanki chorego. Do tej pory zidentyfikowano ponad osiemdziesiąt jednostek chorobowych, wiele z nich zalicza się do chorób układowych […]

Czytaj dalej


Nowoczesne narzędzia w diagnostyce gruźlicy

Gruźlica, która jest jedną z najstarszych chorób zakaźnych w dziejach ludzkości, wciąż plasuje się w grupie chorób odpowiadających za największą liczbę zgonów na świecie. U większości zakażonych choroba występuje w postaci latentnej i nie wywołuje żadnych objawów, jednak u 10% postać latentna przekształca się w aktywną. W związku z tym, że gruźlica wciąż stanowi realny […]

Czytaj dalej


Gruźlica – jak diagnozować?

Gruźlica (TB, ang. Tuberculosis) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC). Diagnostyka tej choroby ma swój początek w 1882 r., kiedy niemiecki uczony Robert Koch odkrył czynnik etiologiczny gruźlicy. Od tamtej pory przeprowadzono setki badań w celu opracowania najskuteczniejszych schematów leczenia i metod diagnostycznych. Wśród tych ostatnich poczyniono wiele […]

Czytaj dalej


Aktualizacja zaleceń PTEiLChZ dotycząca postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 – z dnia 23 lutego 2022 roku

Dnia 23 lutego 2022 roku Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) opublikowało aktualizację zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2. Opracowanie zaktualizowanej wersji rekomendacji było możliwe dzięki stale rosnącej wiedzy na temat nowych wariantów wirusa, wynikom badań klinicznych prowadzonych przez niezależne grupy badawcze oraz zdobytemu doświadczeniu w diagnostyce i leczeniu COVID-19. Oprócz zmian wprowadzonych do […]

Czytaj dalej


Patient journey – przypadek Lisy Ann Krutzik

Dwudziestego ósmego lutego przypada Dzień Chorób Rzadkich. Na całym świecie cierpi na nie ponad 300 milionów osób. Choroby rzadkie to szerokie spektrum bardzo różnorodnych schorzeń przewlekłych, których wspólnym mianownikiem jest niska częstość występowania i świadomość społeczna. Ich rozpoznanie jest niezwykle trudne, bardzo często trwa latami i wiąże się z konsultacją z wieloma specjalistami. Dziś zapraszamy […]

Czytaj dalej


Badanie odpowiedzi komórkowej w COVID-19 metodą ELISpot u osób z zaburzeniami odporności

Pod koniec września 2021 roku francuscy specjaliści chorób zakaźnych z Grupy ds. Infekcji i Immunosupresji (GII, fr. Groupe Infection et Immunodépression) wydali rekomendacje opisujące możliwy schemat postępowania w przypadku profilaktyki przedekspozycyjnej (PrEP, ang. Pre-Exposure Prophylaxis) SARS-CoV-2 u pacjentów z obniżoną odpornością. Stosowanie kombinacji przeciwciał monoklonalnych specyficznych wobec koronawirusa jest zalecane szczególnie w przypadku osób z […]

Czytaj dalej