Innowacje w leczeniu NMOSD: dostępny pierwszy program lekowy! Badanie przeciwciał anty-AQP4 w ramach programu lekowego dla chorych na NMOSD

Innowacje w leczeniu NMOSD
Od 1 listopada 2022 r. obowiązuje nowy program lekowy B.138.FM – „Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego” (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders, NMOSD) [1]. W jego ramach pacjenci mają otrzymywać nowoczesny, innowacyjny lek – satralizumab. Zgodnie z założeniami programu lekowego preparat ten może być podawany pacjentom z NMOSD, u których potwierdzono obecność […]

Czytaj dalej


Jak powinna wyglądać diagnostyka NMOSD według ekspertów PTN?

Polskie Towarzystwo Neurologiczne (PTN) opracowało stanowisko na temat zasad diagnostyki i leczenia chorób ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD). Zalecany algorytm diagnostyczny NMOSD uzależnia postępowanie z chorym od jego statusu serologicznego. W artykule podsumowujemy, jakie przeciwciała należy zbadać w przypadku podejrzenia NMOSD. We wrześniu 2022 roku eksperci Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii […]

Czytaj dalej


Kompleksowa diagnostyka przeciwciał anty-Bordetella pertussis

Metody serologiczne są obecnie rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w przypadku podejrzenia infekcji pałeczką krztuśca u młodzieży i dorosłych z kaszlem trwającym ≥2–3 tygodni. Według obowiązującego algorytmu diagnostycznego (1) diagnostyka laboratoryjna powinna rozpoczynać się od badania w kierunku wykrycia przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie krztuścowej (PT, ang. pertussis toxin) z wykorzystaniem metody immunoenzymatycznej ELISA. W przypadku niejednoznacznych […]

Czytaj dalej


Dlaczego wczesna diagnostyka choroby Alzheimera jest tak ważna?

Wywiad z dr n. med. Izabelą Winkel – dyrektor ds. medycznych Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza – Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o. w Ścinawie   Pani Doktor, proszę wyjaśnić naszym czytelnikom, czym dokładnie jest otępienie i jakie jego rodzaje wyróżniamy. Czy można wskazać, który typ otępienia występuje najczęściej? Otępienie, zgodnie z […]

Czytaj dalej


Przeszczep nerki u pacjentów z nefropatią błoniastą? Monitoruj anty-PLA2R!

Wartość predykcyjna stężenia przeciwciał anty-PLA2R ma zastosowanie w przypadku pacjentów z nefropatią błoniastą, którzy planowany mają przeszczep nerki. Wysokie miana przeciwciał przed przeszczepem wskazują na wysokie ryzyko nawrotu pierwotnej nefropatii błoniastej. Po przeszczepie regularne oznaczanie poziomu przeciwciał umożliwia ocenę i przewidywanie nawrotów choroby, dlatego zaleca się monitorowanie poziomu przeciwciał co 1–3 miesięcy w ciągu pierwszych 6–12 […]

Czytaj dalej


Monitorowanie przeciwciał anty-PLA2R u pacjentów z nefropatią błoniastą

Przeciwciała anty-PLA2R są uważane za bardzo wiarygodny marker diagnostyczny pierwotnego błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek i stanowią ważne kryterium wpływające na decyzję o wykonaniu bądź pominięciu biopsji nerki w procesie diagnostycznym. Na tym jednak znaczenie przeciwciał anty-PLA2R się nie kończy. Są cennym narzędziem w monitorowaniu aktywności choroby i skuteczności terapii oraz w ocenie możliwości nawrotu schorzenia […]

Czytaj dalej


To biopsy or not to biopsy? Anty-PLA2R nieinwazyjnym badaniem w diagnostyce nefropatii błoniastej

Złoty standard w diagnostyce nefropatii błoniastej stanowi biopsja nerki. Okazuje się jednak, że nie w każdej sytuacji jest niezbędna. Zgodnie z najnowszymi kryteriami diagnostycznymi rozpoznanie pierwotnej postaci błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek (ang. primary membranous nephropathy, pMN) można ustalić nawet bez biopsji nerki, jeśli u pacjenta oprócz objawów klinicznych można zaobserwować cechy serologiczne choroby, tj. przeciwciała anty-PLA2R!   […]

Czytaj dalej


Autoimmune Encephalitis Alliance: You Are Not Alone

Autoimmune Encephalitis Alliance, organizacja zrzeszająca rodziny osób cierpiących na autoimmunologiczne zapalenie mózgu, właśnie obchodzi swoje dziesięciolecie. Jubileusz uświetniła emisja filmu opowiadającego o powstaniu stowarzyszenia, jego działalności, a przede wszystkim o pacjentach i ich rodzinach. Z filmu AE Alliance [1] dowiesz się: czym jest autoimmunologiczne zapalenie mózgu? czy jest to choroba śmiertelna? dlaczego istniała potrzeba powstania stowarzyszenia […]

Czytaj dalej


Jeden za wszystkich: EUROLINE Anty-SARS-CoV-2 Profil

Jako specjaliści w dziedzinie diagnostyki serologicznej wiemy, że w badaniu przeciwciał liczą się precyzja i czas wykonania badania. Oba te warunki spełnia nowy test immunoblot Anty-SARS-CoV-2 Profil, umożliwiający jednoczesną detekcję szeregu najważniejszych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz innym koronawirusom wywołującym infekcje sezonowe! Opracowano już wiele testów służących do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Na wnioski, które […]

Czytaj dalej


Autoimmunologiczne zapalenie mózgu i padaczka

Wywiad z prof. dr hab. n med. Marią Mazurkiewicz-Bełdzińską – Ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej Pani Profesor Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska – Ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych – wyjaśnia, czy padaczka u dzieci może mieć związek z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu, kiedy mamy do […]

Czytaj dalej


Diagnoza bez biopsji nerki. Przeciwciała anty-PLA2R w nowych kryteriach diagnostycznych nefropatii błoniastej

Odkrycie autoprzeciwciał przeciwko receptorowi 1 fosfolipazy A2 podocytów (PLA2R) uważane jest za kamień milowy w diagnostyce glomerulopatii. Są one pierwszym opisanym markerem serologicznym pierwotnego błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek, a ich wartość diagnostyczna rośnie z dnia na dzień. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami diagnozę pierwotnej postaci błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek (pMN, ang. primary Membranous Nephropathy) można postawić […]

Czytaj dalej


Kto powinien sprawdzić swoją odporność po szczepieniu przeciwko COVID-19?

Powszechne szczepienia przeciwko COVID-19 są jedną z najważniejszych strategii mających na celu ograniczanie zakażeń SARS-CoV-2, minimalizowanie liczby pacjentów wymagających hospitalizacji i zapobieganie zgonom z powodu COVID-19. Opisano już indywidualną zmienność skuteczności szczepionek przeciw COVID-19, związaną głównie z niejednorodną odpowiedzią immunologiczną u przyjmujących szczepienie. Skutkiem obniżonej efektywności szczepień przeciwko COVID-19 u niektórych osób mogą być tzw. breakthrough […]

Czytaj dalej


Przeciwciała to nie wszystko. Test Quan-T-Cell SARS-CoV-2 (IGRA) jako nowe narzędzie do diagnostyki odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2

W obliczu niegasnącej pandemii i dostępnej szczepionki przeciwko COVID-19 zagadnienia dotyczące odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2 pozostają szczególnie aktualne. Badania nad reakcją układu immunologicznego na SARS-CoV-2 mają kluczowe znaczenie dla postępu prac związanych zarówno z leczeniem COVID-19, jak i oceną skuteczności szczepień ochronnych. Testy laboratoryjne umożliwiające monitorowanie odpowiedzi immunologicznej są obecnie niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym. Rodzaje […]

Czytaj dalej


Detekcja beta-amyloidu w chorobie Alzheimera: testy EUROIMMUN ELISA równie skuteczne jak platformy oparte na technologii SIMOA

Gromadzenie się beta-amyloidu (Aβ) w postaci tzw. blaszek i białka tau w postaci splątków neurofibrylarnych to cechy charakterystyczne choroby Alzheimera. Procesy te rozpoczynają się na długo przed pierwszymi objawami otępienia. Późniejsze rozprzestrzenianie się tych zmian wiąże się z postępującą neurodegeneracją i pogorszeniem funkcji poznawczych (1). Aby zmaksymalizować korzyści płynące z rozpoczęcia leczenia w czasie tzw. […]

Czytaj dalej


NeuroCOVID: konsekwencje neuropsychologiczne infekcji SARS-CoV-2

Wywiad z dr Ewą Malinowską z Katedry Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego W jaki sposób przechorowanie COVID-19 wpływa na mózg i jakie zmiany neuropsychologiczne mogą się pojawić u osób po przebyciu tej choroby? Jakie są możliwości w zakresie diagnostyki i pomocy osobom, u których na skutek infekcji SARS-CoV-2 pojawiają się zaburzenia […]

Czytaj dalej


Odpowiedź komórkowa na SARS-CoV-2 obiektem badań naukowców

W badaniach nad potencjalną odpornością na SARS-CoV-2 istotne jest kompleksowe podejście do oceny reakcji układu immunologicznego i wzięcie pod uwagę zarówno odpowiedzi humoralnej, jak i komórkowej. W artykule „Co wiemy o immunologicznej odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2” przyglądaliśmy się badaniom specyficznych dla SARS-CoV-2 limfocytów T oraz ocenie ich funkcji przede wszystkim w aspekcie COVID-19. Tego typu […]

Czytaj dalej


COVID-19 a powikłania neurologiczne

Wywiad z dr n. med. Grażyną Cholewińską-Szymańską – Wojewódzką Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, Wicedyrektorem do spraw Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie Coraz częściej słyszymy o przypadkach powikłań neurologicznych występujących u osób, które chorowały na COVID-19. U pacjentów obserwuje się takie dolegliwości, jak: zawroty głowy, problemy z koncentracją i utrzymujące się również po […]

Czytaj dalej


NeutraLISAcja w laboratorium rutynowym

Przeciwciała neutralizujące posiadają unikalne właściwości blokowania procesu wiązania wirusa SARS-CoV-2 ze swoistym receptorem na powierzchni komórek ludzkich, tj. ACE2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2). Spośród wszystkich przeciwciał to głównie te immunoglobuliny są odpowiedzialne za skuteczne hamowanie infekcji SARS-CoV-2. Przeciwciała neutralizujące uważa się za najbardziej obiecujący marker odporności uzyskanej zarówno w wyniku naturalnej infekcji, jak i szczepienia […]

Czytaj dalej