Cel: standaryzacja badań ANA

Międzynarodowy Konsensus w sprawie Typów Świeceń ANA (ang. International Consensus on Antinuclear Antibody (ANA) Patterns – ICAP) został zainicjowany w celu omówienia i promowania harmonizacji nomenklatury wzorów świeceń obserwowanych w testach immunofluorescencji pośredniej z wykorzystaniem komórek HEp-2. Dzięki nowemu międzynarodowemu projektowi każdy specjalista zajmujący się badaniem ANA będzie mógł współtworzyć standardy raportowania ANA.

 

ICAP – główne zadania

Inicjatywa ICAP została wdrożona podczas 12. Międzynarodowych Warsztatów na temat Autoprzeciwciał i Autoimmunizacji (IWAA). Eksperci biorący udział w inicjatywie pracują przede wszystkim nad przygotowaniem dla każdego wzoru świecenia przeciwciał ANA informacji o jego znaczeniu klinicznym. W związku z tym dla każdego wzoru immunofluorescencji zdefiniowano od 3 do 4 głównych punktów. Dotyczą one: schorzeń, które mogą być powiązane z tym konkretnym typem fluorescencji; rodzaju testu potwierdzenia, jaki należy wykonać; manifestacji klinicznej, jeśli została potwierdzona swoistość antygenu. Dodatkowo przedstawione są związane z tym ograniczenia.

 

Harmonizacja sposobu wydawania wyników

Doktor Jan Damoiseaux, immunolog z Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht, członek zarządu ICAP, przewodniczący Europejskiej Inicjatywy Standaryzacji Autoimmunologii (ang. European Autoimmunity Standardization Initiative – EASI) tak opisuje kolejne cele prowadzonej inicjatywy:

 

Przeczytaj cały wywiad z dr. Janem Damoiseaux

Poznaj zalecenia dotyczące nomenklatury świeceń ANA

 

EUROIMMUN – światowy lider w diagnostyce ANA

EUROIMMUN to nie tylko firma zajmująca się produkcją i dystrybucją wysokiej jakości testów do diagnostyki autoprzeciwciał. Bierzemy również aktywny udział w promocji oraz rozwoju diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych. EUROIMMUN jest srebrnym sponsorem inicjatywy ICAP (https://www.anapatterns.org/sponsors.php).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.