Rola czynników przedanalitycznych w diagnostyce demencji [e-book]

Intensywne badania międzynarodowego zespołu ekspertów doprowadziły do ​​znacznego postępu w zrozumieniu wpływu czynników przedanalitycznych w diagnostyce demencji na wiarygodność wyników analizy. Efektem ich pracy jest kompendium wiedzy na temat znaczenia preanalityki w diagnostyce choroby Alzheimera, które zawiera m.in.: wskazówki diagnostyczne i etapy pracy laboratoryjnej wieloparametrową interpretację wyników przykłady wpływu różnych praktyk laboratoryjnych na pomiar stężenia […]

Czytaj dalej


Detekcja beta-amyloidu w chorobie Alzheimera: testy EUROIMMUN ELISA równie skuteczne jak platformy oparte na technologii SIMOA

Gromadzenie się beta-amyloidu (Aβ) w postaci tzw. blaszek i białka tau w postaci splątków neurofibrylarnych to cechy charakterystyczne choroby Alzheimera. Procesy te rozpoczynają się na długo przed pierwszymi objawami otępienia. Późniejsze rozprzestrzenianie się tych zmian wiąże się z postępującą neurodegeneracją i pogorszeniem funkcji poznawczych (1). Aby zmaksymalizować korzyści płynące z rozpoczęcia leczenia w czasie tzw. […]

Czytaj dalej


FDA zatwierdziła pierwszy od 20 lat lek na chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera jest nieodwracalną, postępującą chorobą zwyrodnieniową mózgu, charakteryzującą się postępującymi zaburzeniami pamięci oraz zachowania. Prowadzi do zaburzeń zdolności poznawczych, a ostatecznie ogranicza zdolność do wykonywania prostych czynności. Chociaż dokładne przyczyny choroby Alzheimera nie są w pełni poznane, charakteryzuje się ona zmianami w mózgu – odkładaniem się białek o patologicznej strukturze tworzących płytki amyloidowe i […]

Czytaj dalej


Dla lepszej diagnostyki choroby Alzheimera

Wywiad z dr Brittą Brix, która od 2012 roku pracuje w EUROIMMUN, a od 2013 kieruje Działem Diagnostyki Chorób Neurodegeneracyjnych, koncentrując się na chorobie Alzheimera   Jak to się stało, że zajęła się Pani diagnostyką choroby Alzheimera i jakie jest Pani zadanie w EUROIMMUN? Zawsze fascynowało mnie to, że nasze myśli są definiowane przez procesy […]

Czytaj dalej


Klasyczne biomarkery w chorobie Alzheimera w świetle najnowszych rekomendacji

Choroby neurodegeneracyjne
Od wielu lat obserwujemy postępujące starzenie się społeczeństw. Rośnie liczba ludzi cierpiących na choroby neurodegeneracyjne (neurozwyrodnieniowe), które dotyczą głównie osób starszych. W związku z tym problem odpowiedniej diagnostyki i terapii schorzeń neurodegeneracyjnych nabiera ogromnej wagi. Czy dostępne są już badania biomarkerów pomocnych w ustalaniu wczesnego rozpoznania?   Jak szybko się starzejemy. Przerażające prognozy Jeden z głównych problemów […]

Czytaj dalej


Czy paradontoza może być podłożem choroby Alzheimera?

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) uważana jest za jedną z najczęstszych przyczyn zaburzeń otępiennych występujących u osób w podeszłym wieku. AD to choroba zwyrodnieniowa ośrodkowego układu nerwowego (OUN), która charakteryzuje się stopniowym pogłębianiem deficytu funkcji poznawczych, głównie pamięci. U pacjentów z chorobą Alzheimera obserwuje się również zaburzenia zachowania, m.in. apatię, objawy psychotyczne i pobudzenie. […]

Czytaj dalej


Czy infekcja wirusowa może prowadzić do choroby Alzheimera?

Czy infekcja wirusowa może prowadzić do choroby Alzheimera?
Od dawna wiadomo, że chorobę Alzheimera wywołują złogi beta-amyloidu odkładające się w mózgu. Wciąż jednak bez odpowiedzi pozostają pytania o czynniki inicjujące ich powstawanie. U niektórych osób wiąże się to ze szlakami i chorobami metabolicznymi, np. cukrzyca dwukrotnie zwiększa ryzyko rozwinięcia się choroby Alzheimera. U kobiet takim czynnikiem sprawczym może być zmiana gospodarki hormonalnej związana […]

Czytaj dalej


Związek pomiędzy chorobą Alzheimera a poziomem witaminy D

Związek pomiędzy chorobą Alzheimera a poziomem witaminy D
Witamina D jest fascynującą cząsteczką. Uczestniczy w wielu procesach biologicznych, a prowadzone badania ciągle odkrywają nowe związki między niedoborem witaminy D a poważnymi chorobami. Od wielu lat badana jest zależność między poziomem witaminy D a chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera i inne formy demencji. Na podstawie wyników kilku badań potwierdzono związek niskiego stężenia postaci […]

Czytaj dalej


Genetyka choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) zaczyna się zazwyczaj od utraty pamięci związanej z niedawnymi wydarzeniami z życia chorego. Stopniowo problemy z pamięcią pogłębiają się, prowadząc w konsekwencji do ogólnego uszkodzenia funkcji poznawczych. AD jest najczęstszym zespołem otępiennym. Rozpowszechnienie choroby zależy przede wszystkim od wieku populacji i narasta w grupie powyżej 65. roku życia. Wśród osób w wieku […]

Czytaj dalej


Światowy Tydzień Mózgu 2017: choroba Alzheimera

Profesor Barbara Mroczko oraz Doktor Agnieszka Kulczyńska-Przybik - Światowy Tydzień Mózgu 2017: choroba Alzheimera Wywiad z Panią Profesor Barbarą Mroczko oraz Panią Doktor Agnieszką Kulczyńską-Przybik z Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UM w Białymstoku
Wywiad z Panią Profesor Barbarą Mroczko oraz Panią Doktor Agnieszką Kulczyńską-Przybik z Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UM w Białymstoku.  Proszę powiedzieć, jak wyglądają obecne kryteria rozpoznania choroby Alzheimera? Na podstawie aktualnego stanu wiedzy nie jesteśmy w stanie rozpoznać pewnej choroby Alzheimera (AD). Pewne rozpoznanie umożliwiają wyłącznie badania neuropatologiczne przeprowadzone pośmiertnie w tkance mózgowej osoby chorej. […]

Czytaj dalej