Co odróżnia chorobę Devica od stwardnienia rozsianego? [HD]


Na początkowym etapie stwardnienie rozsiane (SM) i choroba Devica mają niemal identyczny przebieg. Istotną cechą odróżniającą chorobę Devica od SM jest występowanie w surowicy pacjentów przeciwciał klasy IgG przeciwko akwaporynie 4 (anty-AQP4). U pacjentów z chorobą Devica, u których nie wykrywa się przeciwciał anty-AQP4, bardzo często stwierdza się obecność przeciwciał przeciwko glikoproteinie związanej z mieliną oligodendrocytów (anty-MOG). Wczesne oznaczenie i różnicowanie przeciwciał anty-MOG i anty-AQP4 u pacjentów z podejrzeniem choroby Devica i SM może mieć kluczowe znaczenie w postawieniu trafnej diagnozy i wdrożeniu odpowiedniego leczenia. Ponadto obecność przeciwciał pozwala przewidzieć przebieg objawów klinicznych u pacjentów: pacjenci anty-MOG pozytywni wykazują częściej jednofazowy, a nie rzutowy charakter choroby o łagodniejszym przebiegu względem pacjentów anty-AQP4 pozytywnych

0:13 Czym jest choroba Devica?

1:12 Jakie są kryteria rozpoznania choroby Devica?

2:22 Co odróżnia chorobę Devica od stwardnienia rozsianego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.