Czym są oraz jak i kiedy badać przeciwciała ANA? [HD]


ANA (przeciwciała przeciwjądrowe) stanowią najszerszą i często badaną grupę autoprzeciwciał. Są one skierowane przeciwko antygenom jądra komórkowego i cytoplazmy. Ich ocena jest kluczowym elementem diagnostyki chorób układowych tkanki łącznej. Badanie ANA stanowi kryterium rozpoznania wielu chorób, w tym tocznia układowego czy twardziny układowej. W niektórych przypadkach ich ocena umożliwia monitorowanie aktywności choroby i procesu terapeutycznego oraz prognozowanie wystąpienia choroby w przyszłości.

00:13 Czym są choroby autoimmunizacyjne?

01:50 Czym są przeciwciała przeciwjądrowe?

02:55 Jak wygląda strategia diagnostyczna ANA?

04:13 Jakie są metody badania przeciwciał przeciwjądrowych?

04:56 Czym są komórki HEp-2 i dlaczego stanowią złoty standard w diagnostyce ANA?

06:19 Jaka kombinacja substratów w immunofluorescencji pośredniej stanowi optymalne rozwiązanie do diagnostyki ANA?

07:00 Co powinno znaleźć się na wyniku badania przeciwciał ANA?

08:04 Jakie wyróżniamy typy fluorescencji?

08:57 W jakim celu oznaczamy miano ANA?

09:49 Czym jest efekt nakładania oraz efekt wysokiej dawki?

11:03 Z czego mogą wynikać problemy w diagnostyce ANA?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.