Diagnostyka genetyczna COVID-19 (RT-PCR)

W związku z lawinowo rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 głównym celem jest obecnie zahamowanie dalszego szerzenia się infekcji i jak najszybsze wykrywanie nowych przypadków. W tym celu, zgodnie z zaleceniami WHO, wykonuje się testy molekularne (RT-PCR). Służą one do potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w materiale pobranym od pacjenta. Testy genetyczne oparte o metodę RT-PCR pozwalają na detekcję wirusa nawet przed upływem 7 dni od momentu zakażenia, czyli jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych. Z filmu dowiesz się, jak wygląda diagnostyka molekularna infekcji SARS-CoV-2, z jakich etapów składa się badanie genetyczne, czym jest strategia podwójnego celu i w jaki sposób wpływa na czułość i specyficzność badania.

0:40 W jaki sposób potwierdza się zakażenie SARS-CoV-2?
2:29 Jak działa test genetyczny EURORealTime SARS-CoV-2?
4:07 Co wykrywa test genetyczny EURORealTime SARS-CoV-2?
5:59 Czy metoda RT-PCR ma jakieś ograniczenia w rozpoznawaniu zakażenia nowym koronawirusem?
7:12 Na jakim etapie infekcji SARS-CoV-2 badania genetyczne mają największe znaczenie?
8:18 Podsumowanie

 

Informacje przedstawione w filmie pochodzą z artykułów:

World Health Organization. Laboratory testing for coronavirus disease ( COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 19 March 2020. [Online] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331501/WHO-COVID-19-laboratory-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Zhao J. i wsp. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. medRxiv (Preprint). [Online] 2020. doi: 10.1101/2020.03.02.20030189.

Lista testów rekomendowanych przez WHO do diagnostyki COVID-19: https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.