Diagnostyka grzybicy – hodowla, mikroskop czy test PCR

O współczesnej diagnostyce infekcji grzybiczych oraz trendach zmian ukierunkowanych na testy genetyczne w analizach mykologicznych pisaliśmy w publikacji Grzybice – plaga naszych czasów.

W tym artykule przedstawiamy wyniki współpracy zespołów z Lubeki (Niemcy): Kliniki Dermatologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz Instytutu Immunologii Eksperymentalnej (EUROIMMUN AG). Na podstawie analizy porównawczej wyników testu genetycznego, hodowli i obserwacji mikroskopowej badacze chcieli opracować szybki i niezawodny schemat diagnostyki infekcji grzybiczych.

W badaniach porównawczych test PCR EUROArray Dermatomykozy (produkcji EUROIMMUN AG) zestawiono z klasycznymi metodami mykologicznymi: bezpośrednią obserwacją mikroskopową oraz hodowlą grzybów na podłożu Sabourauda z chloramfenikolem inkubowaną w 25°C do 4 tygodni.  Analizę przeprowadzono na 140 próbkach biologicznych pobranych od pacjentów (n = 140, 67 próbek paznokci, 73 próbki zeskrobin skórnych) w odniesieniu do 43 próbek kontrolnych (n = 43, 24 próbki paznokci, 19 próbek zeskrobin skórnych). Uzyskane wyniki testów PCR (P) zestawiono z wynikami pochodzącymi z hodowli (H) oraz obserwacji mikroskopowych (M) w poniższej tabeli.

 

Metoda Mikroskop (M) PCR (P) Hodowla (H) M/P M/H P/H M/H/P
Czas diagnozy < 2 h < 18 h ≤ 6 tygodni < 24 h ≤ 6 tygodni ≤ 6 tygodni ≤ 6 tygodni
Podejrzenie grzybicy paznokci

 

n = liczba dodatnich próbek 24

 

30

 

9

 

34

 

27

 

32

 

36

 

wskaźnik wykrycia 66,6% 83,3% 25,0% 94,4% 75,0% 88,8% 100%
Podejrzenie grzybicy stóp

 

n = liczba dodatnich próbek 16

 

37

 

15

 

39

 

23

 

39

 

41

 

wskaźnik wykrycia 39,0% 90,2% 36,6% 95,1% 56,1% 95,1% 100%

 

Podsumowanie wyników

  • Infekcja grzybicza została potwierdzona co najmniej jedną metodą w 57% próbek (u 80 ze 140 pacjentów).
  • 43% analizowanych próbek (60 ze 140 pacjentów) wykazało wynik ujemny we wszystkich testowanych metodach.
  • Pośród dodatnich próbek test PCR EUROArray Dermatomykozy uzyskał najwyższy wskaźnik wykrywalności grzybicy (83,3–90,2%) w porównaniu z obserwacją mikroskopową (39,0–66,6%) i hodowlą (25,0–36,6%).
  • Wskaźnik wykrywalności grzybicy wynoszący 100% osiągnięto przy zastosowaniu 3 metod (M/H/P).
  • Przy połączeniu 2 metod najwyższy wskaźnik detekcji grzybicy uzyskano dla PCR i obserwacji mikroskopowej (M/P; 94,4–95,1%),najniższy zaś dla klasycznych metod mykologicznych (M/H; 56,1–75,0%).

 

Wnioski

  • Test EUROArray Dermatomykozy ma wyższą czułość w porównaniu z klasycznymi badaniami mykologicznymi. O jego przewadze świadczy również krótki czas wykonania oznaczenia i szerokie spektrum badanych patogenów, co przekłada się na szybkie wykrycie źródła infekcji (określenie gatunku 23 dermatofitów, 3 drożdżaków i 3 grzybów pleśniowych).
  • Za pomocą testu PCR EUROArray Dermatomykozy przed upływem 24 godzin otrzymano najwyższy wskaźnik wykrywalności grzybicy (83,3–90,2%).
  • W przypadku bardzo nietypowych, egzotycznych grzybów chorobotwórczych, których test EUROArray Dermatomykozy nie analizuje, czułość analityczną można podwyższyć poprzez uzupełnienie diagnostyki PCR bezpośrednią obserwacją mikroskopową.

 

W przeszłości bywało, że nie uzyskiwano informatywnego wyniku nawet po kilkutygodniowej hodowli. Teraz wiarygodny wynik można otrzymać w jeden dzień. Możliwość tę daje test PCR EUROArray Dermatomykozy.

 

Dowiedz się więcej o diagnostyce grzybicy

 

Autor: Dorota Musiał
EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
www.euroimmun.pl
www.euroimmundna.pl

  1. Bieber K., Harder M., Staender S., Fischer A., Koehler B., Anemueller W., Zillikens D., Ludwig R., Fast and reliable diagnostics for skin infections. Doniesienie plakatowe, Annual Meeting of the Work Group on Dermatological Research, Monachium 2019.

 

Chcesz mieć test EUROArray Dermatomykozy w ofercie swojego laboratorium? Skontaktuj się z nami, by poznać dostępne modele współpracy.

 

Zapytaj o ofertę współpracy dla Twojego Laboratorium / Kliniki / Praktyki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.