Diagnostyka przeciwciał antyneuronalnych w NZP: metody laboratoryjne


Przeciwciała antyneuronalne są biomarkerami wybranych schorzeń autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Takie przeciwciała występują m.in. w neurologicznych zespołach paranowotworowych, do których należy m.in. autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Ponadto rodzaj wykrytych przeciwciał wskazuje na stopień ryzyka wystąpienia i typ nowotworu w tych schorzeniach paraneoplastycznych. Przeciwciała antyneuronalne, takie jak przeciwciała przeciwko akwaporynie 4, są również ważnym kryterium rozpoznania chorób ze spektrum neuromyelitis optica, wcześniej zwanej chorobą Devica. Rekomendowaną strategię diagnostyczną przeciwciał antyneuronalnych w NZP oraz dostępne narzędzia diagnostyczne omawia dr inż. Katarzyna Buska-Mach, Product Manager ds. Neurologii EUROIMMUN Polska.

0:52 Jak badać przeciwciała antyneuronalne? Jakie są zalecenia?

2:31 Jaką metodę laboratoryjną wybrać do badania?

6:38 Czy badanie wykonuje się z surowicy czy płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR)?

7:23 Gdzie znaleźć więcej informacji na temat przeciwciał antyneuronalnych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.