Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2: badania genetyczne czy serologiczne? Porównanie testów


Pandemia wywołana przez nowego koronawirusa jest obecnie jednym z największych problemów zdrowotnych na świecie. Z powodu braku specyficznych objawów rozpoznanie choroby wywoływanej przez SARS-CoV-2 tylko w oparciu o obraz kliniczny jest niemożliwe. Aby potwierdzić zakażenie nowym koronawirusem, konieczne jest wykonanie badań laboratoryjnych. W diagnostyce laboratoryjnej COVID-19 wykorzystywane są 2 rodzaje badań: genetyczne (diagnostyka bezpośrednia) i serologiczne (diagnostyka pośrednia). Z filmu dowiesz się, czym różni się diagnostyka bezpośrednia SARS-CoV-2 od pośredniej, jakie wady i zalety ma każda z nich, którą metodę wybrać w zależności od fazy infekcji.

0:39 Jakie testy wykonywać w diagnostyce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2?
1:44 Diagnostyka molekularna COVID-19
2:13 Diagnostyka serologiczna COVID-19
2:51 Kiedy wykonać badanie?
5:00 Zalety i wady testów typu RT-PCR w diagnostyce COVID-19
6:44 Zalety i wady testów serologicznych w diagnostyce COVID-19
9:59 Genetyka czy serologia – jak diagnozować zakażenia SARS-CoV-2?

Informacje przedstawione w filmie pochodzą z artykułów:

Zhao J. i wsp. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus. medRxiv (Preprint). [Online] 03 03 2020. [Zacytowano: 21 04 2020.] https://doi.org/10.1101/2020.03.02.20030189.

World Health Organisation. [Online] 11 03 2020. [Zacytowano: 21 04 2020.] https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen.

Zhou P. i wsp. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7.

Euroimmun Polska. Test EUROIMMUN EURORealTime SARS-CoV-2. [Zacytowano: 21 04 2020.] https://euroimmun.pl/blog/test-euroimmun-eurorealtime-sars-cov-2/.

Euroimmun Polska. Diagnostyka serologiczna w COVID-19. [Zacytowano: 21 04 2020.] https://euroimmun.pl/blog/wp-content/uploads/2020/04/Diagnostyka-serologiczna-w-COVID-19-1.pdf.

Liu L. i wsp. A preliminary study on serological assay for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in 238 admitted hospital patients. medRxiv (Preprint). [Online] 2020. doi: 10.1101/2020.03.06.20031856.

Okba N.M.A. i wsp. SARS-CoV-2 specific antibody responses in COVID-19 patients. medRxiv (Preprint). [Online] 2020. doi: 10.1101/2020.03.18.20038059.

Lu R. i wsp. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020, 395(10224), strony 565–574.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.