Diagnoza nefropatii błoniastej bez biopsji nerki. Czy to możliwe?


 

Nefropatia błoniasta to inaczej błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek. Do niedawna do postawienia właściwej diagnozy konieczne było wykonanie biopsji nerki. Podstawą rozpoznania pierwotnej nefropatii błoniastej był obraz kliniczny i wynik badania histopatologicznego. W 2021 roku międzynarodowa organizacja KDIGO opublikowała zaktualizowaną wersję wytycznych dotyczących opieki nad pacjentami z kłębuszkowym zapaleniem nerek, w tym diagnostyki pierwotnej nefropatii błoniastej. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami diagnostycznymi wykonanie biopsji nerki nie jest konieczne do rozpoznania pierwotnej nefropatii błoniastej u pacjentów z zespołem nerczycowym i pozytywnym wynikiem testu dla przeciwciał anty-PLA2R. Odkrycie autoprzeciwciał anty-PLA2R uważane jest za kamień milowy w diagnostyce glomerulopatii.

1:13 Nefropatie błoniaste – definicja i podział

2:38 Diagnostyka pierwotnej nefropatii błoniastej w świetle nowych rekomendacji KDIGO (2021)

5:24 Czy istnieją inne markery serologiczne nefropatii błoniastej?

7:11 Jakie testy służą do badania autoprzeciwciał w pierwotnej nefropatii błoniastej?

 

 

2 komentarze do “Diagnoza nefropatii błoniastej bez biopsji nerki. Czy to możliwe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.