E-kurs: Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Druga edycja e-kursu: Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Akademia EUROIMMUN uruchomiła drugą edycję kursu internetowego dla lekarzy i diagnostów – „Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych”. Program kursu obejmuje nadwrażliwości typu alergicznego, w tym klasyczne alergie IgE-zależne oraz IgE-niezależne, np. celiakię, a także nadwrażliwości niealergiczne, takie jak: nietolerancja laktozy, fruktozy czy histaminy. Prezentacja metod diagnostycznych kluczowych w rozpoznawaniu i różnicowaniu tych schorzeń jest zilustrowana ciekawymi przypadkami klinicznymi i opatrzona schematami diagnostycznymi oraz materiałami audiowizualnymi.

Zapoznaj się z programem kursu dla diagnostów

Zapoznaj się z programem kursu dla lekarzy

Kurs został przygotowany we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (jednostka szkoląca akredytowana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Za ukończenie kursu przyznawanych jest 20 punktów edukacyjnych. Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. med. Urszula Demkow –Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie).

Adres internetowy kursu: akademia.euroimmun.pl

Czas trwania: 15 października 2019 – 15 stycznia 2020 r.

Liczba przyznawanych punktów edukacyjnych: 20

Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Cena: 200 zł

Z każdej opłaty za udział w kursie kwota 100 zł zostanie przekazana na rzecz Fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” wspierającej działalność najnowocześniejszego w Polsce dziecięcego szpitala onkologicznego „Przylądek Nadziei”.

Zapisz się na kurs dla lekarzy

Zapisz się na kurs dla diagnostów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.