Technologia IDS wykorzystywana w badaniach naukowych

Produkty IDS w badaniach
EUROIMMUN jest wyłącznym dystrybutorem testów i urządzeń firmy Immunodiagnostic Systems (IDS) na terenie Polski. Testy te charakteryzują się najwyższą jakością oznaczeń i sprzężone są z urządzeniami (IDS-i10 i IDS-iSYS), które gwarantują pełną automatyzację całej procedury inkubacji. Znajdują zastosowanie nie tylko w rutynowej diagnostyce, ale również w wielu projektach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach na całym […]

Czytaj dalej


Analiza procesu resorpcji kości a markery obrotu kostnego

resorpcja kości
Osteoporoza od zawsze budziła niepokój wśród społeczeństwa. Na świecie schorzenie to dotyka ponad 200 mln osób, z czego w Polsce ponad 2 mln. Kobiety powyżej 50. roku życia chorują częściej niż mężczyźni. Niepokojący jest raport NFZ o stopniu niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę, który według szacunków w 2018 roku wyniósł 74%. Odpowiada to liczbie 1,56 […]

Czytaj dalej


Procesy kościotworzenia – jak je badać

Tkanka kostna to rodzaj tkanki łącznej podporowej. Składa się ona z trzech rodzajów komórek: osteocytów, osteoklastów oraz osteoblastów, a także macierzy pozakomórkowej. Ulega ciągłym procesom resorpcji i tworzenia, dzięki czemu możliwe są naprawy mikrouszkodzeń, zachowanie integralności strukturalnej układu kostnego oraz wymiana składników z płynami ustrojowymi. Badania metabolizmu kostnego stanowią istotny element w diagnostyce i monitorowaniu […]

Czytaj dalej


Markery obrotu kostnego – przyszłość łatwego monitorowania osteoporozy?

Przekrój kości IDS
Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka aż 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Według raportu wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 roku liczba chorych w Polsce wynosiła 2,1 mln, z czego 1,7 mln stanowiły kobiety. Świadczy  to o bardzo poważnym problemie wśród społeczeństwa, w szczególności wśród kobiet. Ponadto porównanie szacowanej […]

Czytaj dalej


Dynamika kości, czyli jak mierzyć zmiany osteoporotyczne

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Romanem S. Lorencem – byłym Kierownikiem Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej w Centrum Zdrowia Dziecka, byłym Prezesem Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, członkiem Rady Naukowej IOF (The International Osteoporosis Foundation)   Panie Profesorze, aktualne wytyczne w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy, zarówno polskie, jak i międzynarodowe, rekomendują oznaczanie dwóch markerów […]

Czytaj dalej


Ile jest „kości w kości”, czyli skąd się bierze osteoporoza

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Romanem S. Lorencem – byłym Kierownikiem Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej w Centrum Zdrowia Dziecka, byłym Prezesem Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, członkiem Rady Naukowej IOF (The International Osteoporosis Foundation)   Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka ponad 22% kobiet oraz 6% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Dane zawarte […]

Czytaj dalej


Markery obrotu kostnego – przyszłość monitorowania osteoporozy?

Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka aż 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Według danych zebranych w wydanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia raporcie z 2018 roku liczba chorych w Polsce wynosiła 2,1 mln, z czego 1,7 mln stanowiły kobiety. Liczby te świadczą, że mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem społecznym, […]

Czytaj dalej