Interpretacja molekularnych testów alergologicznych – to nie takie trudne!

Interpretacja molekularnych testów alergologicznych – to nie takie trudne!

Molekularne testy alergologiczne to krok naprzód w stosunku do klasycznej serologicznej diagnostyki alergii, gdzie kluczową rolę odgrywa identyfikacja pierwotnego źródła alergii, np. pyłku brzozy. Nowoczesna diagnostyka identyfikuje przeciwciała przeciwko pojedynczym składowym źródła alergenu – tzw. komponentom. Każde źródło alergenu to mieszanina ogromnej ilości komponentów alergenowych. Część z nich została już dokładnie poznana i scharakteryzowana w kontekście pierwotnych przyczyn alergii czy reakcji krzyżowych z innymi alergenami. Mnogość komponentów wykorzystywanych w diagnostyce jest tak duża, że czasami nawet specjalistom trudno jest zapamiętać, jakie znaczenie kliniczne mają poszczególne z nich.

Aby ułatwić interpretację wyników molekularnych testów EUROLINE DPA-Dx, stworzyliśmy specjalne narzędzie interpretacyjne w programie EUROLineScan (ELS).

Narzędzie interpretacyjne do klasycznego wyniku, który zawiera: dane pacjenta, listę alergenów z podaniem stężenia przeciwciał i klasy EAST, wynik w postaci graficznej i legendę z objaśnieniem znaczenia klinicznego klas przeciwciał, dołącza dodatkowe informacje:

  • czytelny podział na alergeny z wynikiem negatywnym (klasa 0) oraz pozytywnym (klasy 1–6) ułatwiający nawigację po wyniku
  • informacje na temat termostabilności alergenów oraz przynależności do konkretnej rodziny białek – istotne pod kątem diet eliminacyjnych dla niektórych przypadków alergii pokarmowych, w których możliwa jest tolerancja produktów gotowanych (np. jajko czy mleko)
  • znaczenie kliniczne każdego komponentu – określające najczęściej występujące objawy kliniczne czy ryzyko wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu reakcji alergicznych
  • wskazania do odczulania – na podstawie obecności przeciwciał przeciwko głównym komponentom dla alergenów wziewnych oraz przeciwciał przeciwko specyficznym alergenom dla jadów owadów
  • informacje o możliwych reakcjach krzyżowych z innymi alergenami

To proste, ale bardzo przydatne narzędzie sprawia, że wszystkie niezbędne lekarzowi informacje znajdują się w zasięgu ręki – tuż pod wynikiem.

Jeśli Twoje laboratorium korzysta z jakiegokolwiek testu alergologicznego z linii EUROLINE DPA-Dx, a nie masz jeszcze możliwości wydruku wyniku z interpretacją, skontaktuj się z Doradcą Medycznym z Twojego regionu lub Serwisantem EUROIMMUN.

Przykładowe wyniki z komentarzem

Dlaczego warto korzystać z programu EUROLineScan?

Program EUROLineScan został stworzony w celu pełnej automatyzacji oceny, zarządzania obszernymi indywidualnymi danymi i zapewnienia szczegółowej dokumentacji i archiwizacji wyników. Zainkubowane paski umieszczone na karcie protokołu są skanowane za pomocą skanera płaskiego (EUROBlotScanner). EUROLineScan rozpoznaje pozycje pasków, mierzy intensywność wybarwienia i automatycznie przelicza ją na klasy EAST (Enzyme Allergo Sorbent Test), które korelują ze stężeniami w dobrze znanym systemie RAST (Radio Allergo Sorbent Test). Ocena może być monitorowana, a dane mogą być skorygowane manualnie przy pomocy komputera – wszystkie naniesione zmiany są automatycznie zapisywane (wyniki wraz z obrazem paska). Nie ma potrzeby archiwizowania potencjalnie zakaźnych zainkubowanych pasków testowych, a każdy pacjent otrzymuje indywidualny wydruk wyniku.

Autor: Michał Podkalicki
EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
www.euroimmun.pl

Zapraszamy do komentowania!

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Prześlij je nam, a odpowiedź wkrótce ukaże się na blogu: blog@euroimmun.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.