Jak diagnozuje się celiakię? [NAJNOWSZE REKOMENDACJE 2019]

 

Standardy diagnostyki celiakii zmieniały się na przestrzeni lat. Początkowo podstawą rozpoznania była biopsja i obserwacja zmian w obrębie śluzówki jelita na skutek spożywania glutenu oraz po jego eliminacji z diety. W latach 90. XX w. Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) zmieniło algorytm rozpoznania celiakii i do kryteriów diagnostycznych celiakii włączono badania serologiczne: oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej, przeciwko endomysium i przeciwko gliadynie. W celu ostatecznego potwierdzenia celiakii wciąż wykonywano biopsję jelita, ale tylko raz. W 2012 r. kryteria rozpoznania celiakii objęły badanie markerów HLA-DQ2 i -DQ8 oraz zdefiniowano trzy warunki, których spełnienie pozwalało rozpoznać celiakię bez wykonywania biopsji jelita. W 2019 r. nastąpiła kolejna modyfikacja kryteriów diagnostycznych. Obejrzyj film i zdobądź aktualną wiedzę na temat diagnostyki celiakii zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami: ESPGHAN (2019) oraz ESsCD (2019).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.