Krztusiec – algorytm diagnostyczny i oferta EUROIMMUN


Metody serologiczne są obecnie rekomendowanym narzędziem diagnostycznym w przypadku podejrzenia infekcji pałeczką krztuśca u młodzieży i dorosłych z kaszlem trwającym ≥2–3 tygodni. Według obowiązującego algorytmu diagnostycznego diagnostyka laboratoryjna powinna rozpoczynać się od badania w kierunku wykrycia przeciwciał klasy IgG przeciwko toksynie krztuścowej (PT, ang. pertussis toxin). Dr n. farm. Marta Janik omawia algorytm diagnostyczny oraz ofertę produktową EUROIMMUN dotyczącą diagnostyki przeciwciał anty-Bordetella pertussis.

0:15 Definicja krztuśca
0:50 Objawy kliniczne krztuśca
2:44 Powikłania po infekcji pałeczką krztuśca
3:11 Chorobotwórczość krztuśca
3:58 Diagnostyka laboratoryjna krztuśca
6:34 Metody serologiczne – trudności
7:27 Algorytm diagnostyczny i interpretacja wyników
9:45 Metody ochrony przed krztuścem
11:03 Produkty EUROIMMUN w diagnostyce krztuśca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.