kontrola jakości

Międzylaboratoryjny Program Kontroli Jakości

Instytut Zapewniania Jakości (Institut for Quality Assurance) w Lubece (Niemcy) istnieje od 2005 roku, a w 2008 roku otrzymał akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – niemiecka jednostka akredytująca z siedzibą w Berlinie). Polskie laboratoria mają dostęp do wszystkich oferowanych przez Instytut programów.

Celem Instytutu Zapewniania Jakości jest podniesienie jakości i standaryzacji analiz poprzez przekonanie jak największej liczby laboratoriów do regularnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. We wszystkich oferowanych Programach Kontroli Jakości kładziemy nacisk na wykorzystanie próbek scharakteryzowanych serologicznie i klinicznie. Wartości oczekiwane są określane przez niezależne, zewnętrzne laboratoria referencyjne, które przeprowadzają analizy, stosując odczynniki różnych producentów.

W drugiej połowie 2021 roku w Międzylaboratoryjnym Programie Kontroli Jakości wzięło udział prawie 4000 uczestników z ponad 40 krajów. Najwięcej laboratoriów zgłosiło się do udziału w Programie Kontroli Jakości w zakresie diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – ponad 500 placówek oraz diagnostyki przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych (ANCA) – ponad 300 placówek. Spośród programów kontroli jakości dotyczących chorób zakaźnych największym zainteresowaniem cieszyła się diagnostyka boreliozy – tu udział wzięło ponad 100 laboratoriów.

W 2022 roku poszerzamy ofertę naszych sprawdzianów w Programie Kontroli Jakości o ocenę przeciwciał przeciwko wirusowi odry oraz ocenę autoprzeciwciał w przebiegu cukrzycy typu 1.

W naszym nowym sprawdzianie „Przeciwciała przeciwko wirusowi odry” ocenimy następujące parametry:

  • anty-wirus odry (IgG)
  • anty-wirus odry (IgM)

Natomiast w programie „Autoprzeciwciała w cukrzycy” ocenimy:

  • przeciwciała przeciwko komórkom wyspowym (ICA)
  • anty-IA-2
  • anty-GAD
  • anty-transporter cynkowy 8 (ZnT8A)

Termin rejestracji do Międzylaboratoryjnego Programu Kontroli Jakości na pierwszą połowę 2023 roku upływa 30 listopada 2022. Rejestracja jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Quality Assessment Portal:

 

www.ifq-portal.de

QC krok po kroku

Cennik i harmonogram

Szczegółowe informacje o Międzylaboratoryjnym Programie Kontroli Jakości EUROIMMUN

FAQ

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.