kontrola jakości

Międzylaboratoryjny Program Kontroli Jakości

Instytut Zapewniania Jakości (Institut for Quality Assurance) w Lubece (Niemcy) istnieje od 2005 roku, a w 2008 roku otrzymał akredytację DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH – niemiecka jednostka akredytująca z siedzibą w Berlinie). Polskie laboratoria mają dostęp do wszystkich oferowanych przez Instytut programów.

Celem Instytutu Zapewniania Jakości jest podniesienie jakości i standaryzacji analiz poprzez przekonanie jak największej liczby laboratoriów do regularnej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej. We wszystkich oferowanych Programach Kontroli Jakości kładziemy nacisk na wykorzystanie próbek scharakteryzowanych serologicznie i klinicznie. Wartości oczekiwane są określane przez niezależne, zewnętrzne laboratoria referencyjne, które przeprowadzają analizy, stosując odczynniki różnych producentów.

W pierwszej połowie 2019 roku w Międzylaboratoryjnym Programie Kontroli Jakości wzięło udział ponad 3000 uczestników z ponad 40 krajów. Najwięcej laboratoriów zgłosiło się do udziału w Programie Kontroli Jakości w zakresie diagnostyki przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) – ponad 450 placówek, diagnostyki przeciwciał przeciw granulocytom (ANCA) oraz przeciwciał przeciw antygenom wątrobowym – 300 placówek w każdym z tych programów.

Termin rejestracji do Międzylaboratoryjnego Programu Kontroli Jakości na pierwszą połowę 2020 roku upływa 30 listopada 2019. Rejestracja jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Quality Assessment Portal:

www.ifq-portal.de

QC krok po kroku

Cennik i harmonogram

FAQ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.