Nabyte trombofilie o podłożu immunologicznym: HIT i VIPIT/VITT


W marcu 2021 roku pojawiły się doniesienia o epizodach zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły po szczepieniu preparatami zawierającymi rekombinowany wektor adenowirusowy kodujący antygen białkowy SARS-CoV-2. Na podstawie wyników wstępnych badań uważa się, że szczepienie tymi preparatami prawdopodobnie prowadzi do syntezy przeciwciał, które aktywują płytki krwi. Mechanizm ten jest analogiczny do kaskady reakcji występujących w przebiegu HIT (ang. Heparin Induced Thrombocytopenia). Dr n. med. Katarzyna Fischer z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przedstawia dwa pojęcia, HIT oraz VITT, pod względem patofizjologii, diagnostyki oraz leczenia. Z wykładu uzyskasz również informacje na temat diagnostyki różnicowej tych schorzeń.

0:28 Małopłytkowość poheparynowa (HIT)
4:56 Patofizjologia HIT
6:38 Czynniki ryzyka HIT
9:45 Objawy HIT
12:41 Diagnostyka HIT
19:38 HIT u dzieci
21:14 Najważniejsze elementy postępowania w HIT
22:52 Leczenie HIT
26:33 Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thromocytopenia (VITT)
27:55 Epidemiologia VITT
28:56 Patofizjologia VITT
31:07 Diagnostyka różnicowa
34:43 Leczenie VITT
37:24 Powikłania VITT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.