Naukowcy przeciwko pandemii – konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Naukowcy przeciwko pandemii – konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty badawcze mające na celu przeciwdziałanie rozwojowi pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, wzmacnianie bezpieczeństwa biologicznego oraz ochronę zdrowia w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dostępne przez dostępność”). O dofinansowanie o łącznej wartości do 200 mln PLN mogą starać się autorzy innowacyjnych rozwiązań możliwych do zastosowania w operacjach gospodarczych. Dofinansowanie można uzyskać na podstawie badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz przedwdrożeniowych.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2020 r. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda: od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda: od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda: od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

Osoby i instytucje zainteresowane zakupem odczynników i urządzeń EUROIMMUN do diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 serdecznie zachęcamy do kontaktu:

 

Zapytaj o ofertę na zakup odczynników i urządzeń do diagnostyki serologicznej

 

Zapytaj o ofertę na zakup odczynników do diagnostyki genetycznej infekcji SARS-CoV-2

 

Więcej informacji o konkursie: https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szybka-sciezka-koronawirusy-ogloszenie-konkursu-nr-51112020-62221/

Zasady konkursu oraz dokumenty niezbędne do wzięcia w nim udziału: https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/5-1-1-1-2020/

Program Inteligentny Rozwój realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.