Nowe kryteria diagnostyczne NZP – co się zmieniło?


Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP) to zaburzenia czynności ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego oraz złącza nerwowo-mięśniowego związane z występowaniem nowotworu, ale niebędące jego bezpośrednim następstwem. Kryteria NZP z 2004 r. są częściowo nieaktualne ze względu na postępy w badaniach w ciągu ostatnich 16 lat, które doprowadziły do identyfikacji nowych fenotypów i przeciwciał antyneuronalnych, co z kolei zmieniło podejście diagnostyczne w NZP. W nowych kryteriach diagnostycznych NZP z 2021 r. wskazano fenotyp kliniczny, obecność przeciwciał antyneuronalnych oraz obecność nowotworu jako trzy podstawowe filary rozpoznania.

1:19 Algorytm diagnostyczny NZP i skala oceny klinicznej

2:57 Fenotypy NZP i ich związek z ryzykiem występowania nowotworu

3:52 Przeciwciała antyneuronalne w NZP

7:08 NZP i związek z nowotworem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.