Monitorowanie odpowiedzi immunologicznej testem Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA

Cały świat z niecierpliwością czeka na szczepionkę przeciwko COVID-19. Głównym celem prac badawczych zmierzających do stworzenia skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 jest wyprodukowanie preparatu, który będzie silnie i trwale indukował odpowiedź immunologiczną przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania nad odpowiedzią immunologiczną rozwijającą się na skutek infekcji SARS-CoV-2 mają kluczowe znaczenie dla postępu prac w tej dziedzinie. W badaniach […]

Czytaj dalej


Klinikum München wybiera testy EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA

Badania serologiczne w Monachium 2020_11_26
Szeroko zakrojone badania prewalencji przeciwciał anty-SARS-CoV-2, wykonywane na bardzo dużej liczbie próbek, umożliwiają ustalenie sposobu rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie oraz czasu utrzymywania się przeciwciał po przejściu infekcji SARS-CoV-2. Są również doskonałym sposobem sprawdzenia wykorzystywanego do ich przeprowadzenia testu diagnostycznego w warunkach klinicznych. W kwietniu tego roku LMU Klinikum München rozpoczęło w Monachium prospektywne badanie […]

Czytaj dalej


Choroby neurozwyrodnieniowe: diagnostyka vs. możliwości leczenia

Choroby neurozwyrodnieniowe: diagnostyka vs. możliwości leczenia
Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Gabryelewiczem – Kierownikiem Oddziału Alzheimerowskiego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie   Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego (takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne) stanowią znaczne obciążenie medyczne i zdrowotne dla populacji na całym świecie. Spodziewamy się, że w przyszłości, wraz ze wzrostem długości życia, liczba przypadków tych […]

Czytaj dalej


Nowość w Akademii EUROIMMUN: e-kurs „Diagnostyka COVID-19”

Akademia EUROIMMUN uruchomiła nowy e-kurs poświęcony diagnostyce COVID-19. Obejmuje on wiedzę z zakresu rekomendowanych metod diagnostycznych służących do diagnostyki COVID-19. Materiały szkoleniowe zostały opracowane na podstawie aktualnych rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz najnowszych zaleceń obowiązujących w Polsce. W części teoretycznej kursu przedstawiono m.in. zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem patogennych dla człowieka koronawirusów. Część […]

Czytaj dalej


Ozdrowieńcy z COVID-19 – lista miejsc, w których można oddać osocze do terapii chorych

Ozdrowieńcy z COVID-19
Jedną z form terapii leczenia COVID-19 jest podawanie chorym osocza pobranego od ozdrowieńców, czyli od osób, które przeszły infekcję SARS-CoV-2 i wyzdrowiały, lub osób, u których wykazano, że przeszły infekcję bezobjawowo. Zapotrzebowanie na osocze pobrane od rekonwalescentów różnych grup krwi jest ogromne w szpitalach w całym kraju, czasem nieproporcjonalne do zapasów poszczególnych jednostek krwiodawstwa. Przykładowo […]

Czytaj dalej


Szpitale apelują o oddawanie osocza przez ozdrowieńców z COVID-19

Od momentu wybuchu pandemii COVID-19 naukowcy szukają skutecznych metod leczenia infekcji SARS-CoV-2. Z doniesień naukowych oraz zdobytego już doświadczenia wynika, że w terapii ciężkich przypadków COVID-19 z powodzeniem stosuje się osocze ozdrowieńców, co przyspiesza powrót do zdrowia, skraca czas trwania objawów, poprawia saturację, a nawet prawdopodobnie ratuje życie chorych. Kiedy stosuje się terapię osoczem ozdrowieńców […]

Czytaj dalej


Czas jest na wagę złota

Wywiad z dr n. med. Magdaleną Szmyrką z Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu   Diagnostyka chorób o podłożu autoimmunizacyjnym nierzadko stanowi bardzo duże wyzwanie. Usłyszałam kiedyś takie zdanie: „Każdy lekarz, niezależnie od specjalizacji, powinien być po trosze immunologiem” – czy zgadza się Pani Doktor z tym stwierdzeniem? To […]

Czytaj dalej


Rozwiązania Arkray – japońska technologia w monitorowaniu cukrzycy

Integralną częścią leczenia cukrzycy jest kontrolowanie glikemii u pacjenta. Monitorowanie glikemii polega na samodzielnej kontroli przez pacjenta stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometrów i oznaczaniu hemoglobiny glikowanej (HbA1c). HbA1c to frakcja hemoglobiny, która uległa glikozylacji. Jest to proces przyłączenia się obecnej we krwi glukozy do cząsteczki hemoglobiny. W przeciwieństwie do bezpośredniego pomiaru glukozy we […]

Czytaj dalej


COVID-19 w Polsce – kiedy naprawdę zaczęła się pandemia?

Wywiad z Danutą Kozłowską – Dyrektorem ds. Medycznych sieci laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o.   Jest Pani ozdrowieńcem z COVID-19. Czy mogłaby Pani opowiedzieć, jak przebiegało w Pani przypadku zakażenie SARS-CoV-2: jak szybko choroba postępowała, jakie badania miała Pani wykonane i jak wyglądało leczenie? Marzec rozpoczął się dla mnie wizytą w szpitalu. Miałam objawy klasycznej […]

Czytaj dalej


„Kompleksowa diagnostyka boreliozy” [broszura do pobrania]

Według obowiązujących w Polsce rekomendacji Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ) podstawą rozpoznania boreliozy jest obraz kliniczny pacjenta. Jeżeli u pacjenta wystąpi charakterystyczna zmiana skórna, nazywana rumieniem wędrującym, mówimy wówczas o pewnym rozpoznaniu choroby bez konieczności wykonywania badań laboratoryjnych. Rumień wędrujący nie pojawia się jednak u każdego pacjenta zakażonego krętkami Borrelia. Pierwsze objawy […]

Czytaj dalej


Badanie przeciwciał w COVID-19: białko S vs. N

Iswariya Venkataraman
Wywiad z dr Iswariyą Venkataraman, Kierownikiem ds. Naukowych w EUROIMMUN US Podczas pandemii COVID-19 naukowcy niestrudzenie pracowali nad poznaniem ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2, w tym również czasu trwania i poziomu ochrony przed ponownym zakażeniem, jaką mogą zapewnić przeciwciała. Opracowano już wiele testów do wykrywania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, pozwalających identyfikować osoby, które zostały wcześniej zakażone […]

Czytaj dalej


Neuropatie u pacjentów z chorobami onkologicznymi

wywiad z banach
Wywiad z Panią dr n. med. Martą Banach – Kierownikiem Pracowni Neurofizjologii Klinicznej Katedry i Kliniki Neurologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie   Pani Doktor, neuropatie obwodowe to choroby nerwów obwodowych charakteryzujące się różną etiologią. Jakie neuropatie obwodowe możemy wyróżnić i jakie jest podłoże tych schorzeń: są uwarunkowane genetycznie czy nabyte? Wyróżniamy następujące neuropatie obwodowe […]

Czytaj dalej


Przydatność badań serologicznych w diagnostyce COVID-19 – zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”

zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne_ 2020_10_13
21 sierpnia 2020 r. na portalu Medycyna Praktyczna ukazały się zalecenia Polskiego Stowarzyszenia Naukowego „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne”, dotyczące przydatności badań serologicznych w COVID-19 [1]. Jaka jest rola badań serologicznych według nowych zaleceń? Jakie wykonywać testy w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 i w jaki sposób, aby wyniki były najbardziej wiarygodne?   Zastosowanie badań serologicznych w […]

Czytaj dalej


Precyzja w diagnostyce zakażeń CMV – anty-gB IgG i anty-p52 IgM

Precyzja w diagnostyce zakażeń CMV – anty-gB IgG i anty-p52
Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) może być szczególnie niebezpieczne dla niektórych grup pacjentów, np. kobiet w ciąży. Ze względu na często niespecyficzny lub skąpoobjawowy przebieg zakażenia w celu potwierdzenia infekcji stosuje się testy laboratoryjne oparte na metodach serologicznych. Interpretacja wyników często stanowi wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o odróżnienie świeżych zakażeń CMV od przebytych. Z pomocą przychodzą […]

Czytaj dalej


Choroby tropikalne podbijają Europę

Choroby tropikalne podbijają Europę
Arbowirusy (ang. arthropod borne viruses), czyli wirusy przenoszone przez stawonogi (głównie komary), należą do patogenów najczęściej wywołujących choroby zakaźne u ludzi. Stanowią szczególnie istotny problem zdrowotny w regionach świata o gorącym (tropikalnym i subtropikalnym) klimacie. Oprócz najczęściej rozpoznawanych chorób tropikalnych wywoływanych przez arbowirusy, czyli gorączki denga oraz gorączki chikungunya, niebezpieczna i często diagnozowana jest również […]

Czytaj dalej


Wysoka czułość EURORealTime SARS-CoV-2 potwierdzona w analizie porównawczej z zastosowaniem panelu referencyjnego FDA

Na początku pandemii COVID-19 zespoły badawczo-rozwojowe opracowujące testy do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 miały utrudniony dostęp do próbek klinicznych. Z tego powodu FDA (Food and Drug Administration) zatwierdzało znak EUA (emergency use authorization), bazując na dostępnych danych o analitycznej i klinicznej skuteczności testów, uzyskanych na specjalnie opracowanych próbkach SARS-CoV-2 pochodzących z różnych źródeł (np. RNA specyficzne […]

Czytaj dalej


Rozwiązania Arkray – japońska technologia stosowana do analizy moczu

Analiza moczu to jedno z podstawowych badań laboratoryjnych. Dostarcza ono cennych informacji o stanie zdrowia organizmu. W moczu można wykryć wiele różnych substancji, których obecność, brak albo nieprawidłowe stężenie świadczą o toczącym się procesie chorobowym, np. infekcji. Badanie to polega na przeanalizowaniu niewielkiej próbki moczu pod kątem kilku bądź kilkunastu parametrów. Jest to niezwykle cenne […]

Czytaj dalej


6 miesięcy z COVID-19. Co dziś wiemy o diagnostyce SARS-CoV-2? [bezpłatne seminarium internetowe]

Pierwszy przypadek zakażenia nowym koronawirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 w szpitalu w Zielonej Górze. Do tej pory łączna liczba zakażeń (stan na dzień: 7 września 2020) przekroczyła 70 824 w Polsce i 27 mln na świecie. Wiedza na temat nowego wirusa i wywoływanej przez niego ostrej zakaźnej choroby układu oddechowego, czyli COVID-19, wciąż […]

Czytaj dalej


Choroba Stilla u dorosłych

Wywiad z Profesorem Roberto Giacomellim z Katedry Nauk Biomedycznych i Technologii na Uniwersytecie w L’Aquili we Włoszech   Podczas dzisiejszego wykładu („Choroba Stilla u dorosłych – wyzwania”) mówił Pan o ferrytynie. Jaka jest jej rola w patogenezie i czy może ona stanowić biomarker? Rola ferrytyny jest wciąż niejasna. Wiemy, że dla […]

Czytaj dalej