Gruźlica u pacjentów poddanych leczeniu biologicznemu

Leczenie biologiczne polega na modyfikowaniu nieprawidłowych reakcji układu immunologicznego. Stosowane leki to najczęściej przeciwciała białkowe otrzymywane metodami inżynierii genetycznej. Dzięki ukierunkowanym mechanizmom działania charakteryzują się dużą swoistością terapeutyczną i wywołują szybszy efekt niż klasyczne leki. Są wykorzystywane między innymi w leczeniu chorób nowotworowych, reumatoidalnego zapalenia stawów, nieswoistych chorób zapalnych jelit czy łuszczycy. Pomimo wysokiej skuteczności […]

Czytaj dalej


Test T-SPOT.TB – najlepsza metoda diagnostyki LTBI u pacjentów zakażonych wirusem HIV

Pacjenci zakażeni wirusem HIV ze względu na osłabienie układu immunologicznego są w grupie podwyższonego ryzyka przejścia latentnej postaci gruźlicy (ang. latent tuberculosis infection, LTBI) w postać aktywną. Ryzyko to wynosi aż 50% w ciągu pierwszych dwóch lat od momentu zakażenia Mycobacterium tuberculosis i utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie przez całe życie. Ponadto aktywna postać […]

Czytaj dalej


Czym jest syndrom long COVID i co o nim wiemy

Występujące u pacjentów chorych na COVID-19 objawy, zależnie od ich ciężkości, zazwyczaj mijają po 2–3 tygodniach. Zdarza się jednak, że symptomy choroby utrzymują się przez wiele tygodni, a nawet miesięcy. U części pacjentów niepokojące dolegliwości pojawiają się dopiero po kilku miesiącach od przebycia infekcji SARS-CoV-2. Zjawiska te nazywane są long COVID lub post-COVID. Definicja syndromu […]

Czytaj dalej


Relacja z konferencji alergologicznej EAACI

W dniach 1–3 lipca 2022 r. w Pradze odbył się największy międzynarodowy kongres alergologiczny EAACI (ang. European Academy of Allergy and Clinical Immunology). Wydarzenie to co roku przyciąga tysiące uczestników z różnych krajów, pozwalając między innymi na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Aby zapoznać się z nowościami i poszerzyć wiedzę z zakresu alergologii, […]

Czytaj dalej


Analiza procesu resorpcji kości a markery obrotu kostnego

resorpcja kości
Osteoporoza od zawsze budziła niepokój wśród społeczeństwa. Na świecie schorzenie to dotyka ponad 200 mln osób, z czego w Polsce ponad 2 mln. Kobiety powyżej 50. roku życia chorują częściej niż mężczyźni. Niepokojący jest raport NFZ o stopniu niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę, który według szacunków w 2018 roku wyniósł 74%. Odpowiada to liczbie 1,56 […]

Czytaj dalej


Procesy kościotworzenia – jak je badać

Tkanka kostna to rodzaj tkanki łącznej podporowej. Składa się ona z trzech rodzajów komórek: osteocytów, osteoklastów oraz osteoblastów, a także macierzy pozakomórkowej. Ulega ciągłym procesom resorpcji i tworzenia, dzięki czemu możliwe są naprawy mikrouszkodzeń, zachowanie integralności strukturalnej układu kostnego oraz wymiana składników z płynami ustrojowymi. Badania metabolizmu kostnego stanowią istotny element w diagnostyce i monitorowaniu […]

Czytaj dalej


Markery obrotu kostnego – przyszłość łatwego monitorowania osteoporozy?

Przekrój kości IDS
Osteoporoza jest chorobą, która na świecie dotyka aż 22,1% kobiet oraz 6,1% mężczyzn powyżej 50. roku życia. Według raportu wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 roku liczba chorych w Polsce wynosiła 2,1 mln, z czego 1,7 mln stanowiły kobiety. Świadczy  to o bardzo poważnym problemie wśród społeczeństwa, w szczególności wśród kobiet. Ponadto porównanie szacowanej […]

Czytaj dalej


Małpia ospa – skąd się wzięła i jak ją rozpoznać?

Malpia_ospa
Małpia ospa jest chorobą odzwierzęcą wywoływaną przez wirusa Monkeypox Virus (MPXV) należącego do rodzaju Orthopoxvirus z rodziny Poxviridae, przenoszonego najczęściej przez drobne ssaki. Występuje on głównie w lasach tropikalnych w zachodniej i środkowej Afryce. Patogen został odkryty w 1958 roku u małp, a w 1970 roku zaobserwowano pierwsze przypadki zakażenia człowieka. Na innych kontynentach wirusa […]

Czytaj dalej