dr n. med. Paweł Krzemień

dr n. med. Paweł Krzemień

Kierownik Regionu (woj. świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie)

e-mail: p.krzemien@euroimmun.pl

tel. kom.: 509 657 480

Z wykształcenia biolog, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W EUROIMMUN zajmuje się doradztwem, sprzedażą i szkoleniami. W 2022 r. obronił doktorat na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w dziedzinie nauk medycznych. Tematem przewodnim pracy były zagadnienia związane z przyczynami powstawania autoprzeciwciał. W wolnym czasie zajmuje się hodowlą pszczół, czyta książki i uprawia sporty wytrzymałościowe.

 

 

 

 

 

 

 

Badanie prewalencji przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w populacji polskiej

W listopadzie 2021 roku na łamach czasopisma „Rheumatology International” ukazała się publikacja prezentująca wyniki badań dotyczących analizy wpływu płci oraz wieku na zróżnicowanie częstości występowania przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwcytoplazmatycznych ANA (ang. anti-nuclear antibodies) w populacji polskiej. ANA stanowią najszerszą i często badaną grupę autoprzeciwciał, ich synteza następuje w wyniku zaburzeń działania układu immunologicznego, co najczęściej […]

0 komentarzy

(R)ewolucje w neurologii

Wywiad z Profesorem dr. hab. n. med. Konradem Rejdakiem – Prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie   Panie Profesorze, podczas wrześniowego zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego objął Pan stanowisko Prezesa PTN. Jakie są główne cele, które chciałby Pan Profesor zrealizować w trakcie swojej kadencji? Tych celów jest co najmniej […]

0 komentarzy
Jacek Musiał 85% chorych umierało w przeciągu roku!

Jak bezpiecznie zaszczepić się przeciwko COVID-19?

Wywiad z Panem Profesorem dr. hab. med. Jackiem Musiałem, Kierownikiem Kliniki Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ, Prezesem Towarzystwa Internistów Polskich   Panie Profesorze, w marcu pojawiły się pierwsze doniesienia o epizodach zakrzepowo-zatorowych, które wystąpiły po szczepieniu preparatem firmy AstraZeneca. Naukowcy wskazują, że ten niepożądany odczyn poszczepienny, nazwany VIPIT, może mieć podłoże […]

2 komentarze

COVID-19 w Polsce – kiedy naprawdę zaczęła się pandemia?

Wywiad z Danutą Kozłowską – Dyrektorem ds. Medycznych sieci laboratoriów Diagnostyka Sp. z o.o.   Jest Pani ozdrowieńcem z COVID-19. Czy mogłaby Pani opowiedzieć, jak przebiegało w Pani przypadku zakażenie SARS-CoV-2: jak szybko choroba postępowała, jakie badania miała Pani wykonane i jak wyglądało leczenie? Marzec rozpoczął się dla mnie wizytą w szpitalu. Miałam objawy klasycznej […]

2 komentarze
Prognostyczne znaczenie autoprzeciwciał w zespole Sjögrena

Zespół Sjögrena: im więcej wiedzy, tym więcej pytań

Wywiad z Panią Doktor n. med. Marią Maślińską – Zastępcą Kierownika Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji   Pani Doktor, proszę nam pokrótce powiedzieć, czym jest zespół Sjögrena. Zespół Sjögrena (ZS) należy do grupy chorób autoimmunologicznych, których podłoża nie jesteśmy w stanie do końca prześledzić. Jest to choroba, której towarzyszą […]

8 komentarzy
Zastosowanie wirusowych testów neutralizacji w ocenie osocza ozdrowieńców

Zastosowanie wirusowych testów neutralizacji w ocenie osocza ozdrowieńców

W ostatnim czasie pojawia się w mediach coraz więcej apeli do tzw. ozdrowieńców o oddanie osocza, które zostanie wykorzystane w leczeniu innych chorych. Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają […]

0 komentarzy
Rola przeciwciał neutralizującyc

Rola przeciwciał neutralizujących w immunologii, diagnostyce i leczeniu COVID-19

Podstawowym mechanizmem zwalczania infekcji SARS-CoV-2 przez układ odpornościowy jest wytwarzanie specyficznych przeciwciał rozpoznających zakaźne cząstki wirusa. Podczas takiej infekcji organizm może wytwarzać przeciwciała rozpoznające wiele epitopów znajdujących się na różnych białkach wirusa. W przypadku SARS-CoV-2 przeciwciała wiążą się przede wszystkim do wysoce immunogennych białek strukturalnych, takich jak glikoproteina tworząca tzw. koronę wirusa, czyli białko S […]

Jeden komentarz
Autofagocytoza indukowana przez białka nasienia jako potencjalna forma terapii COVID-19

Autofagocytoza indukowana przez białka nasienia jako potencjalna forma terapii COVID-19

Autofagocytoza jest zaliczana do wewnątrzkomórkowych mechanizmów obronnych organizmu. Polega na kontrolowanym rozkładzie cząsteczek znajdujących się w cytozolu. W procesie autofagocytozy makrocząsteczki są włączane do autofagosomów, a po fuzji z lizosomami o niskim pH degradowane do łatwo odzyskiwanych monomerów, takich jak lipidy i aminokwasy. Komórki najczęściej wykorzystują ten proces do usuwania uszkodzonych lub niepotrzebnych białek i […]

0 komentarzy
Elżbieta Puacz prezes PTDL - Dobro pacjenta najwyższym prawem

Badania serologiczne anty-SARS-CoV-2 w krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Wywiad z Panią dr n. med. Elżbietą Puacz, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie   Kluczową rolę w diagnostyce COVID-19 odgrywają badania molekularne, ale coraz częściej mówi się o znaczeniu badań serologicznych. Jakie widzi Pani zastosowanie dla testów służących do wykrywania specyficznych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2? Obecność przeciwciał w surowicy świadczy o wcześniejszym zetknięciu […]

0 komentarzy
W Lublinie rozpoczęto oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 u pacjentów i ozdrowieńców

W Lublinie rozpoczęto oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 u pacjentów i ozdrowieńców

Jedną z dodatkowych metod leczenia COVID-19, nad którą trwają teraz intensywne badania naukowe w wielu ośrodkach na świecie, jest przetaczanie chorym osocza pobranego od tzw. ozdrowieńców, czyli osób, które zwalczyły infekcję. Osocze pobrane od ozdrowieńca zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie pacjentów z ciężkim przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2. Terapia ta została niedawno dopuszczona przez Ministerstwo Zdrowia […]

0 komentarzy
Diagnostyka ostrego kaszlu

Czy w czasie epidemii kaszel zawsze oznacza zakażenie SARS-CoV-2?

Kaszel jest odruchem obronnym, który ma chronić drogi oddechowe zarówno przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnątrzpochodnymi. Suchy ostry kaszel może być związany z infekcjami dróg oddechowych, w tym z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.   Serologiczna diagnostyka infekcji układu oddechowego – pobierz ulotki   Warto jednak pamiętać, że pomimo panującej obecnie epidemii w naszej szerokości geograficznej […]

0 komentarzy
Joanna Nazim - Cukrzyca – jak ustalić autoimmunizacyjne podłoże choroby?

Cukrzyca – jak ustalić autoimmunizacyjne podłoże choroby?

Wywiad z Panią dr hab. Joanną Nazim z Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum   Pani Docent, coraz częściej słyszymy o wzroście zachorowalności na cukrzycę u dzieci. Z czego on wynika?  Współczesna medycyna jasnej odpowiedzi na to pytanie nie daje, ale wzrost zapadalności jest rzeczywiście istotny i dotyczy szczególnie młodszych […]

0 komentarzy

Drugi genom, czyli o przeszczepianiu flory jelitowej

Wywiad z Panem Ryszardem Prosieckim z Laboratorium Mikrobiologicznego w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie   Proszę opowiedzieć w kilku słowach, czym są przeszczepy kału. Przeczepienie flory jelitowej (ang. fecal microbiota transplantation, FMT) polega na podaniu emulsji wykonanej z kału zdrowego dawcy w 0,9-procentowym roztworze chlorku sodu do przewodu pokarmowego biorcy celem odtworzenia prawidłowej biocenozy jelita. Transferu […]

0 komentarzy

Plaga naszych czasów: nieswoiste choroby zapalne jelit

Wywiad z Panem Doktorem Mariuszem Pelczarskim, specjalistą gastroenterologiem z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie   Panie Doktorze, w ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się wzrost zachorowalności na nieswoiste choroby zapalne jelit. Schorzenia te są coraz częściej określane mianem chorób cywilizacyjnych. Z czego Pana zdaniem może wynikać większa zachorowalność na te choroby? W […]

Jeden komentarz

Genotyp celiakalny – czego szukać, by znaleźć?

Wywiad z Panią Doktor n. med. Katarzyną Przybyszewską, specjalistą w dziedzinie pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, Kierownikiem I Oddziału Klinicznego Dzieci Starszych w Szpitalu Dziecięcym Św. Ludwika w Krakowie   W patogenezie celiakii dużą rolę odgrywa predyspozycja genetyczna. W Polsce od dawna prowadzone są badania genetyczne u osób z celiakią i ich krewnych. Jakie genotypy […]

0 komentarzy

Toczeń trzewny w praktyce laboratoryjnej

Wywiad z Panią Doktor hab. Joanną Natorską z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II   Toczeń trzewny jest chorobą bardzo podstępną, dającą niespecyficzne objawy, w związku z tym jego rozpoznanie jest czasami bardzo trudne. Podobnie jest w przypadku nakładających się jednostek chorobowych, np. zespołu antyfosfolipidowego i tocznia neuropsychiatrycznego. O zaskakujących przypadkach diagnostycznych i o […]

2 komentarze

Powrót odry stał się faktem

Wywiad z Panem Doktorem Piotrem M. Stępniem, specjalistą chorób zakaźnych z Kliniki Chorób Zakaźnych WSZ w Kielcach Od kilku lat o odrze mówi się coraz więcej. Proszę powiedzieć, czy grozi nam niebezpieczeństwo związane z powrotem tej choroby do Europy. Niestety powrót odry stał się faktem. W ostatnich latach w całej Europie notuje się wzrost przypadków […]

0 komentarzy

Relacja z International Congress on Autoimmunity 2018 (Lizbona, 16–20 maja 2018)

W dniach 16–20 maja 2018 r. w Lizbonie odbył się International Congress on Autoimmunity. To prestiżowe wydarzenie, zainicjowane przez profesora Yehudę Shoenfelda, wybitnego specjalistę z dziedziny autoimmunologii, co dwa lata gromadzi naukowców i klinicystów z całego świata i umożliwia wymianę doświadczeń na tematy związane z ponad 80 schorzeniami autoimmunizacyjnymi. Międzynarodowi liderzy w dziedzinie immunologii, reumatologii […]

0 komentarzy
Profesor Krzysztof Solarz

Niezwykłe życie kleszczy

Wywiad z Panem Profesorem dr. hab. n. biol. Krzysztofem Solarzem – Kierownikiem Zakładu Parazytologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (ŚUM)   Panie Profesorze, gdzie można natknąć się na kleszcza? Zacznijmy od tego, że bardzo często mówimy o kleszczu w liczbie pojedynczej, a tymczasem w faunie światowej występuje aż 900 gatunków kleszczy. […]

5 komentarzy
Aleksander Garlicki

Najczęstszą przyczyną braku skuteczności leczenia jest nieprawidłowe rozpoznanie boreliozy

Wywiad z prof. dr. hab. n. med. Aleksandrem Garlickim, Kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Tropikalnych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.   Panie Profesorze, czy zgodzi się Pan z opinią, jaka pojawia się w wielu mediach, że w Polsce mamy epidemię boreliozy? W Europie od wielu lat […]

3 komentarze