Przeciwciała ANCA w diagnostyce układowych zapaleń naczyń [HD]


Przeciwciała ANCA występują w surowicy krwi chorego w przebiegu układowych zapaleń naczyń. W obrębie przeciwciał ANCA wyróżnia się dwa typy: cANCA, czyli cytoplazmatyczny, oraz pANCA, czyli perinuklearny. Zgodnie z rekomendacjami z 1999 r. diagnostyka przeciwciał ANCA powinna być dwuetapowa. Badanie przesiewowe powinno być wykonywane metodą immunofluorescencji pośredniej (IIFT) z zastosowaniem granulocytów utrwalonych etanolem. Dodatni wynik immunofluorescencji pośredniej należy potwierdzić testem monospecyficznym w celu określenia antygenu docelowego dla wykrytych przeciwciał. Istnieje możliwość wykonania tylko jednego badania, które łączy zalety IIFT i metod monospecyficznych. Takim rozwiązaniem jest test IIFT oparty na kombinacji sześciu różnych substratów (w tym: granulocytów utrwalonych etanolem, granulocytów utrwalonych formaliną i komórek HEp-2 wraz z granulocytami utrwalonymi etanolem). Dodatkowo w teście znajdują się substraty, które dzięki zastosowaniu nowatorskiej techniki EUROPLUS spełniają wymogi testu monospecyficznego. Dzięki temu, w trakcie oceny preparatu, ewentualna fluorescencja świadczy o reakcji przeciwciała z konkretnym antygenem (MPO, PR3 lub GBM). Wprowadzenie do laboratorium testu IIFT opartego o sześć substratów umożliwia wykonanie szczegółowej diagnostyki w kierunku przeciwciał ANCA podczas jednej inkubacji

00:13 Czym są układowe zapalenia naczyń?

01:47 Jaka jest patogeneza zapaleń naczyń związanych z ANCA?

02:49 Jakie nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych powinny zaniepokoić?

03:16 Jaki jest algorytm diagnostyczny wykrywania przeciwciał ANCA?

05:00 Jakie są antygeny docelowe dla przeciwciał ANCA?

05:57 Jak wykryć przeciwciała ANCA w przebiegu zapaleń małych naczyń związanych z ANCA?

06:54 Dlaczego nie warto rezygnować z immunofluorescencji pośredniej?

08:14 Jakie nowatorskie rozwiązania można wprowadzić do laboratorium, by usprawnić diagnostykę w kierunku przeciwciał ANCA?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.