Przeciwciała neutralizujące w COVID-19: proste badanie dla każdego laboratorium


Podstawowym mechanizmem zwalczania infekcji SARS-CoV-2 przez układ immunologiczny jest wytwarzanie specyficznych przeciwciał rozpoznających zakaźne cząstki wirusa. Spośród wszystkich przeciwciał wiążących antygen szczególną rolę odgrywają tzw. przeciwciała neutralizujące, czyli takie, których zadaniem jest bezpośrednie unieszkodliwienie zakaźnej cząstki wirusa i jego biologiczna neutralizacja. To głównie te immunoglobuliny są odpowiedzialne za skuteczne hamowanie infekcji SARS-CoV-2. Przeciwciała neutralizujące uważa się za najbardziej obiecujący marker odporności uzyskanej zarówno w wyniku naturalnej infekcji, jak i szczepienia przeciw COVID-19.

Nowy test EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA jest ekwiwalentem klasycznego testu neutralizacji służącym do oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu SARS-CoV-2 lub szczepieniu przeciw COVID-19. Jest to test ELISA, który umożliwia precyzyjne wykrywanie tych funkcjonalnych przeciwciał neutralizujących, które blokują wiązanie antygenu S1 SARS-CoV-2 z receptorem ACE2. W przeciwieństwie do klasycznego testu neutralizacji, SARS-CoV-2 NeutraLISA pozwala na standaryzowane i zautomatyzowane badanie w każdym rutynowym laboratorium.

 

01:20 Jakie jest znaczenie przeciwciał neutralizujących?
02:03 Jaka jest zasada działania testu NeutraLISA?
04:25 Dlaczego warto wprowadzić badanie przeciwciał neutralizujących do laboratorium rutynowego?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.