Przeciwciała przeciwjądrowe w teorii i praktyce


Przeciwciała ANA stanowią najszerszą i często badaną grupę autoprzeciwciał. Są one skierowane przeciwko antygenom zarówno jądra komórkowego, jak i cytoplazmy. Ich ocena jest kluczowym elementem diagnostyki chorób układowych tkanki łącznej. Badanie ANA stanowi kryterium rozpoznania wielu chorób. W niektórych przypadkach ich ocena umożliwia monitorowanie aktywności choroby i procesu terapeutycznego oraz prognozowanie wystąpienia choroby w przyszłości. Rekomendowaną strategię diagnostyczną przeciwciał przeciwjądrowych, dostępne narzędzia diagnostyczne oraz trudności w diagnostyce ANA omawia dr inż. Małgorzata Kozłowska, kierownik Działu Informacji Naukowej EUROIMMUN Polska.

 

0:35 Choroby autoimmunizacyjne i autoprzeciwciała

6:03 Strategia badania przeciwciał przeciwjądrowych

7:31 Skryning – IIFT

14:40 Potwierdzenie i różnicowanie

18:11 Trudności w diagnostyce ANA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.