Przegląd zapaleń naczyń

Przegląd zapaleń naczyń – podział

Zapalenia naczyń dzieli się na dwie grupy: infekcyjne i nieinfekcyjne. Infekcyjne zapalenie naczyń wywoływane jest bezpośrednio przez zajęcie i namnażanie się drobnoustroju w ścianie naczynia krwionośnego.

Obecnie obowiązują klasyfikacja i nazewnictwo zapaleń naczyń oparte na konsensusie opracowanym w trakcie konferencji International Chapel Hill Consensus Conference w 2012 r.

1. Zapalenia naczyń małych (small vessel vasculitis, SVV) – tętnice śródmiąższowe, tętniczki, żyłki i włośniczki

Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA):

 • ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera),

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera) – objawy, diagnostyka, leczenie

 

 • mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA),

Mikroskopowe zapalenie naczyń – objawy, diagnostyka, leczenie

 

 • eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss).

Eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń – objawy, diagnostyka, leczenie

 

 Zapalenia małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi:

 • choroba związana z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej (anty-GBM),
 • zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią,
 • zapalenie naczyń związane z przeciwciałami IgA (choroba Schönleina i Henocha),
 • pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią (zapalenie naczyń związane z anty-C1q).

2. Zapalenia naczyń średnich (medium vessel vasculitis, MVV) – głównie naczynia trzewne, tzn. tętnice krezkowe, wieńcowe, nerkowe

 • guzkowe zapalenie tętnic,
 • choroba Kawasakiego.

3. Zapalenia naczyń dużych (large vessel vasculitis, LVV) – aorta i jej największe odgałęzienia

  • zapalenie tętnic Takayasu,
  • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic.

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic – objawy, diagnostyka, leczenie

 

4. Zapalenia naczyń różnych (variable vessel vasculitis, VVV) – małych, średnich i dużych

 • zapalenie naczyń w chorobie Behçeta,
 • zapalenie naczyń w chorobie Cogana.

5. Zapalenie naczyń jednego narządu (single-organ vasculitis, SOV)

 • leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry,
 • zapalenie tętnic skóry,
 • pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego,
 • izolowane zapalenie aorty,
 • inne.

6. Zapalenie naczyń w chorobie układowej

 • toczniowe zapalenie naczyń,
 • reumatoidalne zapalenie naczyń,
 • sarkoidalne zapalenie naczyń,
 • inne.

7. Zapalenie naczyń o prawdopodobnej etiologii

 • zapalenie naczyń z krioglobulinemią związane z zakażeniem HCV,
 • zapalenie naczyń związane z zakażeniem HBV,
 • kiłowe zapalenie aorty,
 • zapalenie naczyń z odkładaniem kompleksów immunologicznych związane z lekami,
 • zapalenie naczyń z ANCA związane z lekami,
 • zapalenie naczyń związane z nowotworem,
 • inne.

Autor: Anna Mościszko
EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.
www.euroimmun.pl

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie? Prześlij je nam, a odpowiedź wkrótce ukaże się na blogu: blog@euroimmun.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.