Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 – sytuacja na świecie i w Europie, realizacja Programu Szczepień w Polsce


W odniesieniu do chorób, które przenoszą się z człowieka na człowieka, zaobserwowano, że obecność w populacji osób uodpornionych przeciwko danej chorobie zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania wśród osób na nią nieuodpornionych – jest to tzw. odporność stadna (populacyjna). Próg odporności populacyjnej jest definiowany jako odsetek osób uodpornionych w populacji, po osiągnięciu którego liczba nowych przypadków infekcji zaczyna się zmniejszać. Obecnie dostępne dane wskazują, że aby mogło dojść do wyhamowania pandemii COVID-19, prawdopodobnie nawet 80% populacji musi być uodpornione. Dr n. med. Sylwia Serafińska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz I Oddziału Chorób Zakaźnych WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu szczegółowo omawia realizację programu szczepień w Polsce i na świecie oraz założenia i skuteczność globalnego programu zwalczania pandemii – COVAX.

1:20 Czym jest odporność stadna
4:43 Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce – sytuacja aktualna
7:41 Szczepienia na świecie
27:30 Szczepionki wobec nowych wariantów SARS-CoV-2
28:53 Szczepionki dostępne aktualnie na świecie
30:29 Szczepionki w trakcie badań klinicznych
31:20 Globalny program zwalczania pandemii COVAX

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.