T-SPOT.TB – najbardziej czuły i swoisty test do diagnostyki gruźlicy latentnej z możliwością automatyzacji

Automatyzacja testu T-SPOT.TB usprawnia przepływ pracy, upraszcza kwestie logistyczne związane z przetworzeniem próbki pobranej od pacjenta oraz zmniejsza ilość czasu spędzanego przy urządzeniu przez personel laboratorium.

Jest to jedyny dostępny na całym świecie test typu IGRA znormalizowany pod względem liczby komórek i warunków hodowli. W teście T-SPOT.TB standaryzuje się liczbę komórek dla każdego pacjenta i usuwa białka surowicy, które mogą niekorzystnie wpływać na wynik. Czyni to T-SPOT.TB najbardziej czułym i swoistym testem do diagnostyki gruźlicy latentnej [1, 2]. Pozwala on szybko i niezawodnie diagnozować gruźlicę latentną, również u osób z obniżoną odpornością [3].

 

Automatyzacja testu T-SPOT.TB

 Umożliwiający automatyzację testu T-SPOT.TB zestaw T-Cell Select, który posiada certyfikat CE, pozwala na lepsze zarządzanie czasem pracy w laboratorium poprzez:

  • poprawę efektywności pracy
  • redukcję nakładu pracy i czasu spędzonego przy urządzeniu
  • wydłużenie stabilności próbki krwi do 54 godzin

„Zautomatyzowany proces jest bardziej wydajny, co pozwala nam lepiej zarządzać czasem pracy w laboratorium. Personel laboratorium może również pracować nad innymi testami, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzać wiele analiz przesiewowych bez zwiększania liczby pracowników” – mówią Inke Friedrichs i Zohreh Davami z Frankfurtu nad Menem.

 

Rys. 1. Procesy związane z pipetowaniem odczynników do studzienek płytki mogą zostać zautomatyzowane. Każdy wynik powinien być interpretowany indywidualnie i odpowiednio raportowany.

 

Rozwiązania do automatyzacji testu T-SPOT.TB można dopasować do laboratoriów o różnej przepustowości i do zmieniających się wymagań pracowni. Możliwa jest automatyzacja tylko jednego, kilku lub wszystkich etapów procesu w ramach testu T-SPOT.TB.

 

Zmniejszenie nakładu pracy i czasu spędzonego przy urządzeniu do 60%

Zmniejszenie nakładu pracy pracowników laboratorium przy urządzeniu umożliwia im wykonywanie innych zadań, co zwiększa wydajność pracowni.

 

Rys. 2. Czas spędzony przy urządzeniu przez personel laboratorium – standardowy protokół ELISA – Dynex DS2® z 22 próbkami. W pełni zautomatyzowany proces T-SPOT.TB z 24 próbkami.

 

Przechowywanie próbki krwi ponad 2 dni po jej pobraniu

Dzięki zestawowi odczynników T-Cell Select próbki do wykonania testu T-SPOT.TB mogą być teraz przetwarzane do 54 godzin po pobraniu. To ponad dwa pełne dni od flebotomii do momentu, gdy próbka będzie przetwarzana w laboratorium. Dzięki temu:

  • próbki mogą być wysyłane z laboratoriów położonych w większej odległości, co zwiększa zasięg dostępności badania
  • spóźnione próbki mogą być przechowywane do analizy następnego dnia
  • w celu wydajniejszego zarządzania czasem pracy i zużyciem odczynników możliwa jest selekcja próbek
  • możliwe jest usprawnienie współpracy laboratorium z klinicystami

 

Dowiedz się więcej o automatyzacji testu T-SPOT.TB

 

Szczegółowych informacji o produktach firmy Oxford Immunotec udziela:

mgr inż. Izabella Podsiadły
EUROIMMUN Polska
e-mail: i.podsiadly@euroimmun.pl
tel. kom. 451 052 241

 

 

Piśmiennictwo:

[1] Lewinsohn D.M., Leonard M.K., LoBue P.A. et al. Official American ThoracicSociety/Infectious Diseases Society of America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and Children. Clin Infect Dis. Published online December 8, 2016: ciw694. doi:10.1093/cid/ciw694.

[2] T-SPOT.TB package insert – PI-TB-IVD-UK V3.

[3] Wong S.H., Gao Q., Tsoi K.K.F. et al. Effect of immunosuppressive therapy on interferon γ release assay for latent tuberculosis screening in patients with autoimmune diseases: a systematic review and meta-analysis. Thorax. 2016; 71: 64–72.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.