Genetyka choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) zaczyna się zazwyczaj od utraty pamięci związanej z niedawnymi wydarzeniami z życia chorego. Stopniowo problemy z pamięcią pogłębiają się, prowadząc w konsekwencji do ogólnego uszkodzenia funkcji poznawczych. AD jest najczęstszym zespołem otępiennym. Rozpowszechnienie choroby zależy przede wszystkim od wieku populacji i narasta w grupie powyżej 65. roku życia. Wśród osób w wieku […]

Czytaj dalej


Czułe i specyficzne biomarkery do diagnostyki choroby Alzheimera

Czułe i specyficzne biomarkery do diagnostyki choroby Alzheimera - choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera to bête noire starzenia. Jest to choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się utratą synaps i neuronów. Atakuje w szczególności obszary mózgu zaangażowane w procesy pamięci oraz odpowiedzialne za funkcje poznawcze, zdolności mowy i orientacji przestrzennej. Rezultatem jest otępienie, czyli zaniki pamięci, zaburzenia mowy i dezorientacja, które prowadzą do poważnych problemów w radzeniu sobie z codziennymi […]

Czytaj dalej