Produkty IDS w badaniach

Technologia IDS wykorzystywana w badaniach naukowych

EUROIMMUN jest wyłącznym dystrybutorem testów i urządzeń firmy Immunodiagnostic Systems (IDS) na terenie Polski. Testy te charakteryzują się najwyższą jakością oznaczeń i sprzężone są z urządzeniami (IDS-i10 i IDS-iSYS), które gwarantują pełną automatyzację całej procedury inkubacji. Znajdują zastosowanie nie tylko w rutynowej diagnostyce, ale również w wielu projektach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Poniżej przedstawiono przykładowe publikacje naukowe, zamieszczone w czasopismach, opisujące badania wykonane przez zespoły badawcze, które wykorzystały testy i urządzenia firmy Immunodiagnostic Systems.

 

Testy oraz urządzenia IDS w badaniach naukowych 

  1. Low Serum 25-hydroxyvitamin D Level Does Not Adversely Affect Bone Turnover in Prepubertal Children. W. Bilinski, Ł. Szternel, J. Siodmiak, P. Paradowski, K. Domagalski, G. Sypniewska. Nutrients 2021, vol. 13, s. 3324.

Zarówno witamina D, jak i insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF-1) odgrywają bardzo ważną rolę w metabolizmie kości i mogą wchodzić ze sobą w interakcje. Naukowcy zbadali związek pomiędzy niskim stężeniem 25-hydroksywitaminy D w surowicy a obecnością markerów obrotu kostnego (P1NP, CTX-1). Ponadto przeanalizowano powiązanie markerów obrotu kostnego z obecnością IGF-1.

  1. Relationships between Bone Turnover Markers and Factors Associated with Metabolic Syndrome in Prepubertal Girls and Boys. W. Bilinski, A. Stefanska, L. Szternel, K. Bergmann, J. Siodmiak, M. Krintus, P. Paradowski, G. Sypniewska. Nutrients 2022, vol. 14, s. 1205.

Naukowcy ocenili związek między markerami obrotu kostnego a markerami procesów leżących u podstaw zespołu metabolicznego.

  1. Evaluation of 25-hydroxy vitamin D assay on the immunodiagnostic systems iSYS analyser. Z. Cluse, A. Fdge, P. O’Loughlin. Annals of Clinical Biochemistry 2012, vol. 49, is. 2, s. 159–165.

Badania miały na celu zweryfikowanie poprawności oznaczeń testu firmy IDS w porównaniu ze zwalidowaną metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektroskopią mas (LC-MS/MS). Przeprowadzona analiza wykazała, że test IDS-iSYS 25-OHD charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz precyzją i jest odpowiedni do rutynowych celów diagnostycznych przy wykorzystaniu automatycznego analizatora o wysokiej przepustowości.

  1. Establishment of reference intervals for aldosterone and renin in a Caucasian population using the newly developed Immunodiagnostic Systems specialty immunoassay automated system. P. O’Shea, J. Brady, M. Fitzgibboon. Annals of Clinical Biochemistry 2016, vol. 53, is. 3, s. 390–398.

Celem badań było ustalenie danych normatywnych dla aldosteronu oraz reniny w populacji kaukaskiej przy użyciu testów i urządzeń firmy IDS. Ustalono, że przedziały referencyjne dla aldosteronu i reniny powinny być zależne od płci.

  1. Vitamin D fortification as public health policy: significant improvement in vitamin D status in young Finnish men. I. Laaksi, J. Ruohola, T. Ylikomi, A. Auvinen, R. Haataja, H. Pihlajamaki, P. Tuohimaa. European Journal of Clinical Nutrition 2006, vol. 60, s. 1035–1038.

W badaniach określono poziom wpływu suplementowania diety witaminą D u mężczyzn z Finlandii. Badania wykazały, że średnie stężenie witaminy D w surowicy w okresie zimowym wzrosło o 50% po wdrożeniu wzbogacania produktów mlecznych witaminą D. Częstość występowania niedoboru witaminy D (< 40 nmol/l) zmniejszyła się z 78% w styczniu 2003 do 35% w styczniu 2004.

 

Firma EUROIMMUN Polska dystrybutorem testów i urządzeń IDS

Portfolio produktów IDS obejmuje ponad 250 testów (w tym ponad 150 w całkowicie zautomatyzowanej technice ChLIA). Są to testy z zakresu autoimmunologii, chorób infekcyjnych, alergii, endokrynologii oraz monitorowania leków. Jednocześnie w swojej ofercie firma EUROIMMUN Polska posiada urządzenia IDS-iSYS oraz IDS-i10, które są aparatami typu random access (RA) i pozwalają na pełną automatyzację procesu przetwarzania próbki.

W celu poznania dokładnej oferty IDS oraz przygotowania oferty cenowej prosimy o kontakt z naszym doradcą medycznym, który przedstawi możliwości automatyzacji i dobierze odpowiednie testy do profilu Państwa placówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.