Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG – informacje podstawowe

Jak wygląda diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2?

Nowy koronawirus jest przyczyną pandemii – co oznacza, że jest bardzo zakaźny i z łatwością rozprzestrzenia się w wielu regionach świata. W związku z tym zahamowanie dalszego szerzenia się infekcji spowodowanej przez SARS-CoV-2 stało się głównym celem wielu krajów na całym świecie.

Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, zaleca się badanie osób potencjalnie zakażonych w początkowej fazie infekcji. W tym celu, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czyli wówczas gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia).

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji.

W tej późniejszej fazie infekcji kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki.

 

 

Na czym polega test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG?

Na skutek kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 układ immunologiczny rozpoczyna walkę z patogenem. W organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są specyficzne przeciwciała, które można wykryć testem ELISA. Wykazano, że najbardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się, badając dwie klasy przeciwciał: IgA oraz IgG jednocześnie.

EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA to specjalistyczny test zaprojektowany na podstawie najnowszych doniesień naukowych przez grupę ekspertów niemieckiej firmy EUROIMMUN.

Test ten wykrywa obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem.

 

Kiedy i w jakich przypadkach zaleca się wykonanie badania przeciwciał?

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

Detekcja przeciwciał służy potwierdzaniu kontaktu z koronawirusem, co ma istotne znaczenie przy:

 • wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
 • badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
 • badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel szpitali),
 • podejmowaniu decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu,
 • postępowaniu z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
 • badaniach epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.

 

Dlaczego nie zaleca się wykonania badania przeciwciał na początkowym etapie infekcji?

W diagnostyce serologicznej duże znaczenie odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas, w którym we krwi pacjenta nie są jeszcze wykrywalne specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pojawiają się dość późno (kilka dni po wystąpieniu objawów klinicznych), dlatego testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.

 

Co jest materiałem do badania?

Krew (surowica lub osocze).


Kto może wykonać badanie?

Testy ELISA są przeznaczone do laboratoriów medycznych i powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny (NIE są to testy do użytku domowego).

Jeden test ELISA służy do badania 93 próbek (osób).

Testy mają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczonym do obrotu w Europie produktem medycznym przeznaczonym do badań laboratoryjnych (IVD – in vitro diagnostics).

 

Jakie urządzenia laboratoryjne są konieczne do wykonania badania?

W małych laboratoriach (obsługa testu manualna) jest możliwa jednoczesna inkubacja od 1 do 93 próbek:

 • czytnik do mikropłytek,

 • inkubator do mikropłytek.

W większych laboratoriach używane są urządzenia do automatycznego przeprowadzenia testu:

 • ANALIZATOR do jednoczesnej inkubacji kilku testów na raz, np. 4 x 93 = 372 próbki mogą być przeanalizowane jednocześnie w ciągu kilku godzin.

 

Jak należy interpretować wynik badania przeciwciał?

Wynik ujemny (brak przeciwciał we krwi pacjenta):

 1. brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
 2. badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”:

– w przypadku podejrzenia zakażenia badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach,
– wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego potwierdza zakażenie.

Wynik wątpliwy:

 1. badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

Wynik dodatni (obecne przeciwciała we krwi pacjenta):

 1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
 2. w określonych sytuacjach medycznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego (u 3–4% osób szczepionych na grypę, 2,5% pacjentów z chorobą autoimmunologiczną).

Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (PCR).

Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.

 

Diagnostyka serologiczna w COVID-19  – pobierz ulotkę informacyjną

19 komentarzy do “Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG – informacje podstawowe

 1. Co oznacza wynik:
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgA met. ELISA 0,35 Ratio negatywny
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ELISA 0,18 Ratio negatywny
  Czy oznacza że być może kilka miesięcy wcześniej badany miał kontakt z wirusem SARS-CoV-2?

  • Szanowna Pani,
   przytoczone przez Panią wyniki są negatywne, świadczą o braku przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Jeżeli badania te nie zostały wykonane zbyt krótko po kontakcie z wirusem, z dużym prawdopodobieństwem wykluczają infekcję SARS-CoV-2.
   W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

   Z poważaniem,
   EUROIMMUN Polska

  • Przytoczone wyniki są w przypadku testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA wynikami granicznymi, czyli z tzw. szarej strefy. W celu upewnienia się, czy doszło do kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, badanie należy powtórzyć po 1–2 tygodniach.
   W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

 2. Dzień dobry.Wczoraj zrobiłam P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met.ilościową -wynik <3,80 co oznacza?Dziękuję za odpowiedż.

  • Z Pani opisu wynika, że najprawdopodobniej wyniki powyżej 15,00 AU/ml są wynikami dodatnimi. Oznaczałoby to, że Pani wynik, czyli 3,80 AU/ml jest wynikiem ujemnym. Proszę pamiętać, że wynik należy zawsze skonsultować z lekarzem specjalistą.

 3. u mnie są dwie rubryki: w jeden pisze wyniki- „wykryto” a w drugiej wartości referencyjne- „nie wykryto”. Co to oznacza? że jestem na wpół chory?

  • Czy wynik, o którym Pan mówi, to wynik badania serologicznego? Najprawdopodobniej rubryka pierwsza dotyczy właściwego wyniku, czyli obecności przeciwciał. Z Pana opisu wynika iż wykryto obecność przeciwciał. Rubryka wartości referencyjnych to miejsce na raporcie, w którym wskazuję się dopuszczalne normy, zakres wartości prawidłowych. W tym przypadku prawidłową wartością jest brak obecności przeciwciał, ponieważ osoba niezakażona przeciwciał anty-SARS-CoV-2 mieć nie powinna. Stąd w rubryce „wartości referencyjne” wartość „nie wykryto”. Proszę pamiętać aby wynik skonsultować z lekarzem specjalistą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.