Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG – informacje podstawowe

Jak wygląda diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2?

Nowy koronawirus jest przyczyną pandemii – co oznacza, że jest bardzo zakaźny i z łatwością rozprzestrzenia się w wielu regionach świata. W związku z tym zahamowanie dalszego szerzenia się infekcji spowodowanej przez SARS-CoV-2 stało się głównym celem wielu krajów na całym świecie.

 

Diagnostyka serologiczna w COVID-19  – pobierz ulotkę informacyjną

 
Aby ograniczyć dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa, zaleca się badanie osób potencjalnie zakażonych w początkowej fazie infekcji. W tym celu, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), stosuje się testy oparte o metodę PCR, które wykrywają materiał genetyczny wirusa i wykazują najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z SARS-CoV-2 (czyli wówczas gdy pacjent ma pierwsze objawy zakażenia).

Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych czułość diagnostyki molekularnej (PCR) w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wówczas pacjent może otrzymać wynik fałszywie ujemny, pomimo toczącej się infekcji.

W tej późniejszej fazie infekcji kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody PCR, wydłużając czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki.

 

 

Na czym polega test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG?

Na skutek kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2 układ immunologiczny rozpoczyna walkę z patogenem. W organizmie uruchamiane są różne mechanizmy obronne, m.in. wytwarzane są specyficzne przeciwciała, które można wykryć testem ELISA. Wykazano, że najbardziej wiarygodne wyniki otrzymuje się, badając dwie klasy przeciwciał: IgA oraz IgG jednocześnie.

EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA to specjalistyczny test zaprojektowany na podstawie najnowszych doniesień naukowych przez grupę ekspertów niemieckiej firmy EUROIMMUN.

Test ten wykrywa obecność we krwi specyficznych przeciwciał, co wskazuje na kontakt pacjenta z wirusem.

 

Kiedy i w jakich przypadkach zaleca się wykonanie badania przeciwciał?

Wykrycie specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 jest możliwe już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych zakażenia.

Detekcja przeciwciał służy potwierdzaniu kontaktu z koronawirusem, co ma istotne znaczenie przy:

 • wykrywaniu osób, które przeszły zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele),
 • badaniach przesiewowych osób, które mogły mieć kontakt z zakażonymi SARS-CoV-2, ale nie spełniają kryteriów wykonania badań RT-PCR,
 • badaniach osób szczególnie narażonych na kontakt z SARS-CoV-2 (np. personel szpitali),
 • podejmowaniu decyzji o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu,
 • postępowaniu z pacjentami z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie byli badani w kierunku koronawirusa,
 • badaniach epidemiologicznych, mających na celu ustalenie rozpowszechnienia zakażenia w populacji.

 

Dlaczego nie zaleca się wykonania badania przeciwciał na początkowym etapie infekcji?

W diagnostyce serologicznej duże znaczenie odgrywa tzw. okno serologiczne, czyli czas, w którym we krwi pacjenta nie są jeszcze wykrywalne specyficzne przeciwciała. W początkowej fazie infekcji dochodzi do rozpoczęcia produkcji przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne.

Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 pojawiają się dość późno (kilka dni po wystąpieniu objawów klinicznych), dlatego testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2.

 

Co jest materiałem do badania?

Krew (surowica lub osocze).


Kto może wykonać badanie?

Testy ELISA są przeznaczone do laboratoriów medycznych i powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny (NIE są to testy do użytku domowego).

Jeden test ELISA służy do badania 93 próbek (osób).

Testy mają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczonym do obrotu w Europie produktem medycznym przeznaczonym do badań laboratoryjnych (IVD – in vitro diagnostics).

 

Jakie urządzenia laboratoryjne są konieczne do wykonania badania?

W małych laboratoriach (obsługa testu manualna) jest możliwa jednoczesna inkubacja od 1 do 93 próbek:

 • czytnik do mikropłytek,

 • inkubator do mikropłytek.

W większych laboratoriach używane są urządzenia do automatycznego przeprowadzenia testu:

 • ANALIZATOR do jednoczesnej inkubacji kilku testów na raz, np. 4 x 93 = 372 próbki mogą być przeanalizowane jednocześnie w ciągu kilku godzin.

 

Jak należy interpretować wynik badania przeciwciał?

Wynik ujemny (brak przeciwciał we krwi pacjenta):

 1. brak kontaktu z koronawirusem SARS-CoV-2,
 2. badanie wykonano w trakcie trwania „okna serologicznego”:

– w przypadku podejrzenia zakażenia badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach,
– wynik ujemny pierwszego badania oraz dodatni drugiego potwierdza zakażenie.

Wynik wątpliwy:

 1. badanie należy powtórzyć (po 1–2 tygodniach).

Wynik dodatni (obecne przeciwciała we krwi pacjenta):

 1. przebyta lub aktywna infekcja SARS-CoV-2,
 2. w określonych sytuacjach medycznych istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie dodatniego (u 3–4% osób szczepionych na grypę, 2,5% pacjentów z chorobą autoimmunologiczną).

Wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta (PCR).

Diagnostyka serologiczna może służyć jedynie jako uzupełniające narzędzie diagnostyczne.

 

1 398 komentarzy do “Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA, IgG – informacje podstawowe

  • Najdogodniejszym sposobem znalezienia laboratorium wykonującego test ELISA anty-SARS-CoV-2 będzie skorzystanie z wyszukiwarki na stronie http://www.cov-2.pl
   W oknie wyszukiwarki należy wpisać adres (miasto, ulica), wybrać rodzaj testu (ELISA) i wyszukiwarka wskaże 3 najbliższe laboratoria wykonujące wskazane badanie.

   Link do wyinków dla miasta Warszawa:
   https://cov-2.pl/wyniki-wyszukiwania/?test=ELISA&footer=Warszawa&lat=52.2296756&lng=21.0122287

   • Witam posiadam wyniki testu przeciwciała anty SARS -CoV-2 w klasie igG met. Eclia ocena jakościowa.
    Wynik testu <0.40 U/ml

    Ujemny = 0,80 U/ml

    Moje pytanie brzwi rozumiem, ze mam wynik negatywny? Ale czy to oznacza, ze mam dużo przeciwciał, czy mało?

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

     • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

     • A ja właśnie odebrałem wynik badan ilościowych IgM i IgG, po 10miesiacach od przebytej choroby.
      Wynik 40,40 BAU/ml, czyli mam przeciwciała w wystarczającej ilości?
      Pzdr
      Jacek

     • Dzień dobry, brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

    • Moje pytanie brzmi mam wynik robienia testu na przeciwciala SARS-CoV-2S1/S2 IgG.Wynik jest niereaktywny ujemny 9,3,80 AU/mL0 AU/ml Co to oznacza ze mam mało przeciwciał czy dużo.Jak to się ma do mojego zdrowia?

     • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

    • Nie jestem specjalistą ale z mojego doświadczenia wynika, że nie przechodziłeś covida i brak przeciwciał. Nie wytworzyły się. Miałam kiedyś taki wynik wtedy nie przechodziłam civid. Teraz mam 499.6 U/mL po ewidentnym przejściu covid.

   • Witam, 3 tygodnie temu robiłam przeciwciała covid. dostałam wynik pozytywny. Podana jest ilość 29,5 w jednostce NTU. Proszę mi powiedziec, czy to wysoki wynik czy niski. do ilu jest granica górna. Powyżej 11 to wynik pozytywny ale interesuje mnie do ilu jest górna granica.

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni (w jakiej klasie: IgA, IgM czy IgG- nie podaje Pani). Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

     • Witam, kilka dni temu robiłam sobie badania ilościowe na przeciwciała IgG po 1 dawcę szczepionki Astrazeneca. Szczepienie miałam 5 tygodni temu – 5.03.21. Wynik 89AU/ml, gdzie wynik ujemny jest przy 10AU/ml. W związku z tym zastanawiam się czy ten wynik daje odporność wysoką. I jeszcze jedno jaka jest różnica w jednostkach. W wyżej podanej informacji z 2.02.21 pisałam o swoim badaniu polilosciowym na przeciwciała przeciwko covid. Test PC wykazał wynik ujemny po 4 dniach pierwszych objawów. 16.12.20 robiłam badanie i wynik otrzymałam 29,5 przy jednostkach NTU. GDZIE 9-11 NTU wynik wątpliwy i >11 NTU wynik pozytywny (metoda ELISA). Czym różni się jednostka AU/ml od NTU? A co to jest BAU/ml? Czy da się porównać AU/ml do BAU/ml?

     • Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Po więcej informacji o diagnostyce laboratoryjnej COVID-19 zapraszamy na stronę http://www.cov-2.pl

      Nie można bezpośrednio porównywać wyników otrzymane dwoma testami, które często różnią się zastosowaną techniką laboratoryjną, antygenem wirusa wykorzystywanym do wykrywania przeciwciał, jednostką w jaki wydawany jest wynik czy czułością i specyficznością. Każdy producent testu serologicznego waliduje test w oparciu o własne badania populacyjne, stąd podaje wynik w relatywnych jednostkach: RU/ml, AU/ml, czy indeksach COI, S/C czy S/N.

   • Dzień dobry
    otrzymałem wynik SARS-Co-V-2 IgG przeciwciała = 32072,5 AU/ml.
    Cieszyć się czy martwić?
    Jestem 3 tygodnie po drugim szczepieniu Moderną

    Piotr

    • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

   • Witam, właśnie zrobiłam test na przeciwciała i mam wynik 2,00 BAU/ml. Zakres 0,82-dadatni. Czy dobrze rozumie, że jest to wynik dodatni? Czy w takim razie mogę oddać osocze?

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • dostalam taki wynik Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG 0,1 S/CO[-];
   to znaczy ze jest niejednoznaczy?

   • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

   • Czy wynik igg dodatni 39,39 AU/ml daje odpornosc?

    Zakres referencyjny
    Ujemny gdy wartosc srezenia AU/ml <1
    Dodatni gdy wartosc srezenia AU/ml 》1

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Więcej odnośnie najnowszych doniesień związanych z ochronnym poziomem przeciwciał piszemy tutaj: https://euroimmun.pl/blog/czy-istnieje-granica-poziomu-przeciwcial-warunkujaca-ochrone-przed-sars-cov-2/

 1. Co oznacza wynik:
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgA met. ELISA 0,35 Ratio negatywny
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ELISA 0,18 Ratio negatywny
  Czy oznacza że być może kilka miesięcy wcześniej badany miał kontakt z wirusem SARS-CoV-2?

  • Szanowna Pani,
   przytoczone przez Panią wyniki są negatywne, świadczą o braku przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Jeżeli badania te nie zostały wykonane zbyt krótko po kontakcie z wirusem, z dużym prawdopodobieństwem wykluczają infekcję SARS-CoV-2.
   W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

   Z poważaniem,
   EUROIMMUN Polska

   • Dzień dobry, wykonałem test IgG ilościowo, zależało mi aby poznać poziom przeciwciał mój wynik testu na sars-cov-2 IgG wynosi 2.85Au/ml reaktywny (dodatni). Niestety w wyniku nie ma poziomu referencyjnego jak i objaśnienia, w necie też nie mogę znaleźć. Czy ktoś może mi pomóc w interpretacji wyników.

  • Dzień dobry
   Mam wynik testu IGG 4,15
   Ujemny to mniej już 1,4
   Czy ilość przeciwciał 4,15 to znaczna ilość i potencjalnie mogę byc dawca ?

   • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

    Dawcą osocza może zostać:
    1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
    2. Osoba obecnie zdrowia, która:
    • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
    • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
    • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
    3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

    Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

     • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

    • Mam 2 pytania,
     1 czy jest to duża różnica?:
     Przeciwciała w marcu 5,7 S/C (=7,1)
     2
     Jak to rozumieć,proszę mi wytłumaczyć.
     Jeśli mam przeciwciała i idę oddać osocze, to jestem traktowany jak ozdrowieniec.
     Jeśli wracam z zagranicy muszę odbyć kwarantannę, bo nie uznaję się mnie za ozdrowieńca. Czy tylko mi tu coś nie gra?

     • Dzień dobry, brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

    • Mam wynik IgG 8,17 ze strzałką obok w górę, jednostka S/C ,reaktywny, przedział ref. min nic, max <1,40.
     i IgM 14,77 reaktywny, jednostka index S/C i bez przedziału referencyjnego.
     Co oznaczaja te wyniki?

     • Brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

     • Brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

  • Witam co oznacza ten wynik : p-ciala wirusowi SARS -cov -2 IgG POILOSCIOWO 9CUTOF 7,17 S/C
   Bardzo prosze o odpowiedz czy to jest za malo przeciwcial czy to jest duzo ?

   • Brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

  • Przytoczone wyniki są w przypadku testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA wynikami granicznymi, czyli z tzw. szarej strefy. W celu upewnienia się, czy doszło do kontaktu z wirusem SARS-CoV-2, badanie należy powtórzyć po 1–2 tygodniach.
   W razie dalszych pytań proszę o kontakt.

  • Witam mój wynik na badanie antygenowe to <4.8 BAU/ml czy mam przeciwciała? Proszę o pomoc w interpretacji. Dziękuję

   • Dzień dobry, brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

 2. Dzień dobry.Wczoraj zrobiłam P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met.ilościową -wynik <3,80 co oznacza?Dziękuję za odpowiedż.

  • Z Pani opisu wynika, że najprawdopodobniej wyniki powyżej 15,00 AU/ml są wynikami dodatnimi. Oznaczałoby to, że Pani wynik, czyli 3,80 AU/ml jest wynikiem ujemnym. Proszę pamiętać, że wynik należy zawsze skonsultować z lekarzem specjalistą.

 3. u mnie są dwie rubryki: w jeden pisze wyniki- „wykryto” a w drugiej wartości referencyjne- „nie wykryto”. Co to oznacza? że jestem na wpół chory?

  • Czy wynik, o którym Pan mówi, to wynik badania serologicznego? Najprawdopodobniej rubryka pierwsza dotyczy właściwego wyniku, czyli obecności przeciwciał. Z Pana opisu wynika iż wykryto obecność przeciwciał. Rubryka wartości referencyjnych to miejsce na raporcie, w którym wskazuję się dopuszczalne normy, zakres wartości prawidłowych. W tym przypadku prawidłową wartością jest brak obecności przeciwciał, ponieważ osoba niezakażona przeciwciał anty-SARS-CoV-2 mieć nie powinna. Stąd w rubryce „wartości referencyjne” wartość „nie wykryto”. Proszę pamiętać aby wynik skonsultować z lekarzem specjalistą.

    • Z opisu wynika, iż w badaniu wykryto obecność przeciwciał. Wynik pozytywny, czyli obecność przeciwciał, oznacza, że doszło do zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Istotne jest również określenie, której klasy przeciwciała zostały zidentyfikowane u pacjenta. Pozwala to na oszacowanie, czy jest to przebyta czy aktywna infekcja. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki najprawdopodobniej oznaczają wynik dodatni, czyli obecność zarówno przeciwciał IgG jak i IgM. Proszę podać jaki jest zakres normy (wartości referencyjne) dla wykonanego badania. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 4. Witam. Otrzymałam wyniki IgM 0,54 a IgG 0,04. Czy taki wynik może świadczyć że jestem teraz we wczesnej fazie infekcji COVID?

  • Proszę podać zakres norm (wartości referencyjnych) dla wykonanego testu. Dla przykładu, w przypadku testu EUROIMMUN ELISA anty-SARS-CoV-2, interpretacja wyników wygląda następująco:
   Ratio <0,8: Negatywny
   Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny
   Ratio ≥1,1: Pozytywny

    • ELISA i CLIA to dwie różne metody laboratoryjne. Skrót ELISA oznacza metodę immunoenzymatyczną, natomiast CLIA metodę chemiluminescencyjną.

    • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

   • Witam,
    Właśnie zrobiłem Państwa test i mam :
    Ratio >4.28 : Pozytywny.
    Czy to dużo przeciwciał ? Mam 60 lat i żadnych chorób współistniejących.
    Pozdrawiam

    • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania (jeśli EUROIMMUN to prosimy o nazwę testu) lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

    • Brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

 5. Badania i parametry Wyniki
  SARS-CoV-2 Przeciwciała total IgM/IgG – test przesiewowy (Roche) 0,21 COI

  Wartości referencyjne
  =1,0 reaktywny Test nie słu
  Proszę o interpretację.

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki najprawdopodobniej oznaczają wynik ujemny w klasie IgG i IgM czyli brak obecności przeciwciał anty- SARS-CoV-2,
   Należy też pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 6. Witam
  Odebrałem wyniki badań i prezentują się one tak:
  IgG 0,02
  interpretacja niereaktywny
  = 1.4 dodatnie

  IgM 18,44
  interpretacja reaktywny
  do 1.00 ujemny ( niereaktywny)
  od 1.00 dodatni (reaktywny)

  Czy dobrze rozumiem, że według IgM mam czynną infekcję?

  • Opisane przez Pana wyniki najprawdopodobniej oznaczają wynik:

   • ujemny w klasie IgG czyli brak obecności przeciwciał IgG anty- SARS-CoV-2,
   • dodatni w klasie IgM czyli obecność zarówno przeciwciał IgM anty- SARS-CoV-2.

   Obecność tylko przeciwciał IgM może wskazywać na wczesną fazę zakażenia, jednak należy pamiętać, że potwierdzenie zakażania uzyskujemy tylko przy wyniku dodatnim badania bezpośredniego (RT-PCR lub od 03.11.2020 test antygenowy). Należy też pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Jeżeli był to test EUROIMMUN ELISA Anty- SARS-CoV-2 IgG, którego interpretacja jest następująca:
   • Ratio <0,8: Negatywny,
   • Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny,
   • Ratio ≥1,1: Pozytywny,
   to opisane przez Panią wyniki najprawdopodobniej oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Witam otrzymałam dzisiaj taki wynik proszę o interpretacje:
   Wynik: 1,00 U/mL
   0,8 U/mL – reaktywny
   Badanie wykonano metodą ECLIA na aparacie Cobas 8000.

   • Jeżeli interpretacja jest następująca: ≥ 0,8 U/ml: pozytywny, to opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał (IgM i/lub IgG- nie podano) przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 7. Dzisiejsze wyniki ELISA.
  Rozumiem, że te wyniki wskazuja na czynną infekcję i możliowść zakażania ze względu na IgA?
  Wynik PCR sprzed kilku dni mam ujemny, poprzedni nierozstrzygajacy, jednak mam od 14 dni objawy grypopodobne włącznie z zanikiem węchu, gorączka po kilku dniach ustąpiła. Nie mam już kwarantanny ze względu na wynik ujemny. Jestem nadal osłabiona, pokasłuję i nadal nie mam węchu. Konsultację lekarską mogę mieć dopiero w piątek, nie mam już kwarantanny, ale mam watpliwości czy nie zarażam, a pracuję z osobami niepełnosprawnymi.
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA (9,3,2)
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA 5,12 RATIO
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG (7,3,2)
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG 5,9 S/CO
  Zakres referencyjny:
  0,80 do = 1,00 S/CO – wynik pozytywny

  • Uprzejmie prosimy podać wartości referencyjne dla wszystkich wymienionych testów (zakres, który Pani podaje na końcu opisu dotyczy ostatniego testu). Czy są nimi te liczby w nawiasie (9, 3, 2)? Proszę pamiętać, że zależnie od rodzaju metody oraz producenta testu, punkt odcięcia, a zatem interpretacja wyników jest różna. Na wyniku powinna być umieszczona adnotacja, czy wynik jest negatywny czy pozytywny. Wątpliwości najlepiej wyjaśniać w laboratorium, które wydaje wynik.

   • Podaję pełne wyniki z wartościami referencyjnymi
    Koronawirus anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA (9,3,2)
    Koronawirus anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA 5,12 RATIO
    Zakres referencyjny:
    Ratio =0,8 do = 1,1 wynik pozytywny
    Badanie wykonano met. ELISA zestawem firmy EUROIMMUN.
    Czy wynik ten (5,12) wskazuje na aktywne zakażenie – biorąc pod uwagę wartość IgA?
    W wynikach nie ma jednoznacznej adnotacji, tylko podane są zakresy referencyjne i wynik liczbowy.

    • Wklejam dokładny fragment z wszytskimi przedziałami referencyjnymi.
     Wynik IgA jest 5,12. Nie jest zintepretowany w żadnej adnotacji, tylko podane zakresy referencyjne. Wynik przekracza 1,1. Czy to wskazuje na aktywne zakażenie?
     Koronawirus anty-SARS-CoV-2 ELISA IgA 5,12 RATIO
     Zakres referencyjny:
     Ratio =0,8 do = 1,1 wynik pozytywny
     Badanie wykonano met. ELISA zestawem firmy EUROIMMUN

     • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgA i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Podobnie jak w przypadku innych zakażeń układu oddechowego (np. infekcje Ch. pneumoniae, B. pertussis), przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA są uznawane za cenny marker diagnostyczny już we wczesnej fazie COVID-19, jednak należy pamiętać, że potwierdzenie zakażania uzyskujemy tylko przy wyniku dodatnim badania bezpośredniego (RT-PCR lub od 03.11.2020 test antygenowy). Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 8. Dzień dobry. Dziś odebrałam wyniki
  Anty-SARS-CoV-2-IgM 0,87 Index
  = 1,00 dodatnie
  Anty-SARS-CoV-2-IgM ujemne

  Anty-SARS-CoV-2 -Ig G 5,63 Index
  =1,4 – dodatnie
  Anty-SARS-CoV-2 -Ig G dodatnie
  Badanie wykonano immunochemicznym testem jakościowym CMIA na analizatorze Architect, służącym do wykrywania przeciwciał klasy IgG
  przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
  Czy to znaczy , że jestem już zdrowa po przechorowaniu wirusa ? Dodam , że objawy pierwsze choroby były 3 października.
  Pozdrawiam.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają:
   • wynik ujemny w klasie IgM, czyli brak obecności przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2,
   • wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.
   Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie stopniowo maleje. Obecność wyłącznie przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2 może świadczyć o późniejszej fazie infekcji. O tym, czy jest Pani zdrowa decyduje przede wszystkim obraz kliniczny, czy występują jeszcze symptomy choroby COVID-19. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 9. Przy wartościach referencyjnych 0,8-wynik negatywny, 0,8-1,1 wynik graniczny^1,1 – wynik pozytywny moje wyniki są następujące: IgM- 0,42 , IgG – 5,89. Jak to zinterpretować

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają:

   • wynik ujemny w klasie IgM, czyli brak obecności przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2,
   • wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.

   Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

    • Metoda ilościowa umożliwia wydanie wyniku badania przeciwciał ilościowo, w tym wypadku w postaci dokładnego stężenia przeciwciał (określona liczba jednostek w objętości materiału pobranego od pacjenta, np. RU/ml czy AU/ml). Wynik podaje się w jednostkach RU/U/AU, czyli jednostkach relatywnych, zwalidowanych przez producenta testu.

     Dzięki metodzie półilościowej dowiemy się czy przeciwciała wykryto (wynik negatywny lub pozytywny) oraz otrzymamy informację o względnym poziomie przeciwciał w postaci współczynnika ratio. Współczynnik ten mówi nam, ile razy stężenie przeciwciał w badanej próbce jest mniejsze/większe od określonej w teście granicznej wartości (cut-off) przeciwciał, powyżej której wynik jest pozytywny. Dla przykładu, jeżeli interpretacja testu wygląda następująco: Ratio ≥1,0: wynik pozytywny; to wynik w wysokości Ratio = 20,0 oznacza, że w badanym materiale względne stężenie przeciwciał jest dwudziestokrotnie wyższe od granicznego.

     • Przy wynikach testu polilosciowego elisa ratio 5,8 IgG i niereaktywnym IgM
      można na podstawie wyniku ratio określić jak długo jest się już odpornym i na jak długo będzie? Czy ratio 5 jest wysokie Czy niskie?

     • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG (podobnie jak IgM) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Jednak ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.

 10. Mój syn był prawdopodobnie zakażony – miał objawy przez dobę ostatecznie stracił węch. Po 3 tyg. od tego zdarzenia zrobiłem test sobie (w zasadzie nie miałem objawów):
  IgG : 4,94 AU/ml (wynik reaktywny >=15)
  IgM: 0,47 (wynik reaktywny >= 1,1)
  Interpretuję to jako wyniki negatywne, brak przeciwciał.
  Najprawdopodobniej nie zostałam zakażony pomimo bliskiego kontaktu z dzieckiem, czy to najbardziej prawdopodobna teza?

  • Opisane przez Pana wyniki to wyniki ujemne, czyli brak obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2.Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała klasy IgM i IgA są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów, a przeciwciała w klasie IgG można wykryć od ok.10. dnia od wystąpienia objawów choroby. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 11. Czy w badaniu na Covid bardziej diagnostyczne są przeciwciała IgA czy IgM?
  U mnie ywkonano IgA wraz IgG – takiego wyboru dokonano w laboratorium. czy lepszą opcją byłoby oznaczenie IgM?

  • Przeprowadzone dotychczas badania naukowe potwierdzają, że w odpowiedzi na zakażenie SARS-CoV-2 organizm produkuje zarówno przeciwciała klasy IgM, jak i obserwuje się intensywną syntezę przeciwciał klasy IgA. Przeciwciała klasy IgM i IgA są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. W odpowiedzi na SARS-CoV-2 produkcja przeciwciał klasy IgA jest znacznie bardziej nasilona i przeciwciała tej klasy utrzymują się dłużej niż przeciwciała klasy IgM. Podobnie jak w przypadku innych zakażeń układu oddechowego (np. infekcje Ch. pneumoniae, B. pertussis), przeciwciała anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA są uznawane za cenny marker diagnostyczny już we wczesnej fazie COVID-19.

 12. Badanie przeciwciała IGG i IgM , półilosciowo metoda CLIA. Wyniki:
  37,40 AU/ml – wynik dodatni powyżej 15 AU/ml,
  3,51 AU-ml – wynik dodatni powyżej 1,1 AU/ml.
  Rozumiem ze wykryto u mnie przeciwciała. Czy na wynik może mieć wpływ zaszczepienie się przeciwko pneumokokom i przeciwko grypie? Minął zaledwie miesiąc od szczepienia.

  • W przypadku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA i IgG reaktywność krzyżowa może wystąpić u 3,4% osób szczepionych na grypę. Ponadto u 2,5% pacjentów z autoprzeciwciałami wynik badania (IgG) może być pozytywny, mimo braku zakażenia SARS-CoV-2. Dlatego szczególnie istotne jest, aby wyniki badań laboratoryjnych zawsze były interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

    • Nie są nam znane dane literaturowe wskazujące na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej u osób szczepionych przeciw pneumokokom w komercyjnych testach serologicznych wykorzystujących detekcję przeciwciał przeciwko białku N lub S1 wirusa SARS-CoV-2.

  • Opisane przez Pana wyniki to najprawdopodobniej wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG i/lub IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   • Na wynikach napisane jest:
    Biochemia:
    Koronawirus COV-2 IgG – 2,15 Jednostka S/C (przedział 1,4 dodatnie
    Interpretacja Reaktywny
    Koronawirus COV-2 IgM – 1,4 Jednostka index S/C ( przedział 1 dodatnie

    • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią/Pana testu wygląda następująco:

     Indeks (S/C) Interpretacja
     • < 1.4 Negative (ujemny) • ≥ 1.4 Positive (dodatni) to opisane wyniki to wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Jeżeli był to test EUROIMMUN ELISA Anty- SARS-CoV-2, którego interpretacja jest następująca:

   • Ratio <0,8: Negatywny,
   • Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny,
   • Ratio ≥1,1: Pozytywny,

   to opisane wyniki to wyniki ujemne, czyli brak obecności przeciwciał IgG i IgA przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 13. Dobry wieczór, przeprowadziłam w Diagnostyce w Poznaniu badanie serologiczne na obecnośc przeciwcial po 4 tygodniach od czasu przechorowanej „dziwnej” grypie + pełna izolacja 20 dni / goraczka,duża słabośc, duża potliwość biegunka – jestem astmatykiem 1 x dziennoie wziewy sterydowe/ – wynik – koronawirus SARS cov-2 przeciwciala lgG ilościowo /ICD-9:V98 wynik SARS-CoV-2 SI/S2 IgG 82,4 AU/ml
  obecnie czuję się relatywnie dobrze – badanie zrobilam ponieważ mialam kontakt z osobą zakażoną zabraną do szpitala / krótki kontakt/ i dostalam z NFZ skierowanie na wymaz ale z uwagi na brak transportu nie moglam wymazu zrobić.
  mam 75 lat , astma , nadciśnienie, brak tarczycy- biorę hormony/
  będe wdzięczna za wiadomość co ta wielkość oznacza pozdrawiam serdecznie z Poznania maria

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 14. W piątek miałam wykonane badanie metodą CLIA półilościowa. Wyniki badań: 22,7 Indeks reaktywny (dodatni) – ( 1,1 wynik reaktywny(dodatni)); 30,10 AU/ml IgG reaktywny (dodatni)- (wynik ujemny <12 AU/ml, wynik jednoznaczny 12- 15 AU/ml).

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu IgG wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki 30,10 AU/ml IgG to wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 15. Dzień dobry,

  Mam pytanie. Rozumiem, że wynik IgM 0,55 przy normie testu od 1,0 jest ujemny tj. niereaktywny. Jakie jednak można wyciągnąć jeszcze z niego wnioski? Czy wskazuje na to, że w organizmie znajdują się przeciwciała tego rodzaju, ale jest ich za mało, żeby stwierdzić obecne zakażenie? Czy można porównywać wyniki np. 0,05 z 0,5?

  • W przypadku opisanego testu wartość 1,0 jest tzw. wartością graniczną (wartością odcięcia, ang. cut- off), czyli kryterium rozdzielającym wyniki prawidłowe od wyników uznanych za nieprawidłowe. Wyniki powyżej wartości cut-off oznaczają zatem diagnostycznie znamienny poziom przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Nie ma potrzeby analizowania czy porównywania wyników poniżej wartości cut-off. Należy oczywiście pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 16. Dzień dobry.
  Otrzymałem wynik badania na wynik badania p/ciał IgG. Miano 18,9 s/co
  Zakres referencyjny:
  0.8-1.0 wynik dodatni.

  Jak interpretować podaną ilość p/ciał?
  Czy to duze czy male miano przeciwciał?
  Czy da się przeliczyć orientacyjnie ten wynik na reprezentowany jednsotkami au/ml?
  Proszę o wiadomość.

  • Opisane przez Pana wyniki wskazują na zastosowanie testu jakościowego do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Podana przez Pana wartość oznacza wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Ze względu na różne metody laboratoryjne wykorzystywane do oznaczeń przeciwciał, różne jednostki, zakresy normy, zakresy pomiarowe – nie jest możliwe bezpośrednie porównanie otrzymanych wyników z np. testem ilościowym.

 17. Witam, mój wynik przeciwciał to 4,90 test elisa Gdzie normy to: poniżej 9 wynik ujemny, pomiędzy 9-11 wynik wątpliwy, powyżej 11wynik dodatni. Czy mój wynik oznacza że mimo że jest ujemny mogłam przejść covid? Czy wynik nie powinien być zerowy w przypadku braku kontaktu z Sara cov2

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny (jaka klasa przeciwciał- nie podała Pani w opisie), czyli brak obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. W celu wykluczenia tzw. „okna serologicznego”, czyli czasu od momentu zakażenia potrzebnego do produkcji przeciwciał, badanie należy powtórzyć po około 2–4 tygodniach. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Jeżeli był to test EUROIMMUN ELISA Anty- SARS-CoV-2 IgM, którego interpretacja jest następująca:
   • Ratio <0,8: Negatywny,
   • Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny,
   • Ratio ≥1,1: Pozytywny,
   to opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 18. Chorowaliśmy razem z mężem w jednym czasie, objawy mielismy te same, zrobiliśmy razem, w jednym laboratorium badania na przeciwciała, metodą ilościową.
  Mąż ma wyniki 59 au/ml co daje wynik pozytywny, ma również dokładnie opisane że jest wykonane metodą ilościową oraz za pomocą jakiego analizatora.
  Natomiast u mnie wynik jest opisany jako ujemny:
  wynik: 0,10
  wynik negatywny indeks (s/c) 1,4

  ja nie mam na wynikach podanej informacji, że metoda jest ilościowa i jakie urządzenie było zastosowane. Czy laboratorium mogło się pomylić i zrobić moje badania inną metodą – mniej dokładną – pół ilościową, czy wyniki w badaniu ilościowym określa się jednostką – indeks (s/c) skoro mąż ma podane w au/ml? Czy to możliwe że mąż ma przeciw ciała, a ja nie?

  • Z podanego przez Panią opisu rzeczywiście wynika, iż u męża wykonano badanie testem ilościowym, a u Pani testem jakościowym. Odpowiedź immunologiczna, czas pojawienia się przeciwciał i ich stężenie, jest kwestia osobniczą, więc porównywanie obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2 u Pani i męża jest utrudnione, szczególnie, że nie mamy informacji o potwierdzeniu zakażenia nowym koronawirusem testem bezpośrednim oraz o rodzaju przeciwciał badanych w podanych przez Panią testach.

   • Bardzo dziękuję za odpowiedź, w takim przypadku złożę reklamację w laboratorium o ponowne wykonanie testu zgodnie z wybraną metodą. Wykonywane badania mieliśmy na przeciwciała IgG, natomiast zakażenie SARS-CoV-2 jest niemal 100%, mieliśmy kontakt z osobą zakażoną, i dodatkowo pojawił się u nas najbardziej charakterystyczny objaw – utrata smaku i węchu.

    • Prosimy w pierwszej kolejności dopytać w laboratorium o szczegóły wykonywanych analiz. Proszę też pamiętać, iż zarówno test jakościowy jak i ilościowy jest narzędziem do oceny obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Testem ilościowym możemy precyzyjnie określić stężenie przeciwciał, natomiast na pytanie, czy są obecne przeciwciała wskazujące na kontakt z nowym koronawirusem odpowiedzą nam oba rodzaje badań.

  • Opisane przez Panią/ Pana wyniki oznaczają najprawdopodobniej wynik ujemny (nie podano pełnych zakresów, nie mamy informacji o wyniku ujemnym czy granicznym), czyli brak obecności przeciwciał IgM oraz IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 19. Dzień dobry,
  Mam wynik 4,35 przeciwciał Igg., indeks (S/CO)
  Wiem, że posiadam przeciwciała, ale jak należy czytać ich poziom? Jako niski?

  • Opisane przez Panią/ Pana wyniki to wyniki testu jakościowego, którego interpretacja umożliwia wskazanie, czy wynik jest ujemny, graniczny lub dodatni.

    • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Natomiast jeśli mówimy o całkowitym stężeniu przeciwciał IgG w organizmie, to normy IgG zmieniają się w zależności od wieku pacjenta.

     • czy można uzyskać informację, jakie normy są dla poszczególnych grup wiekowych?

     • W przypadku badań serologicznych w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 nie stosuje się norm dla poszczególnych grup wiekowych.

 20. 1. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG Indeks 0,10
  Interpretacja UJEMNY indeks
  2. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM Indeks 0,04
  Interpretacja UJEMNY indeks
  Ujemne, ok. Ale czy oznaczają, że nigdy nie doszło do kontaktu z wirusem, czy np. mógł on być dość dawno?

  • Opisane wyniki wskazują na brak obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, czyli brak kontaktu z nowym koronawirusem. Nie ma jeszcze precyzyjnych danych jak długo utrzymują się przeciwciała po kontakcie z SARS-CoV-2, w piśmiennictwie fachowym wskazuje się, że jest to najprawdopodobniej kilka miesięcy po zakażeniu.

 21. Mam wynik na SARS-CoV-2 IgG metodą półilościową ICD9: V98:
  indeks 7.6 przy progowej wartości 1.4
  WIEM, ze to wynik jednoznacznie pozytywny, ale chciałbym wiedzieć, czy świadczy o relatywnie niezbyt wysokim czy może bardzo wysokim poziomie przeciwciał? Czy np. dla okresu 2-4 tygodnie po ustąpieniu silnych objawów przeciętne wartości są rzędu np. 5, czy 10, czy 50?

  • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

  • Dla wszystkich szukających jakiegoś punktu odniesienia dla testów Abbott IgG (próg 1.4) i Abbott IgM (próg 1.0) polecam artykuł a w szczególności wykresy – „Longitudinal characterization of the IgM and IgG humoral response in symptomatic COVID-19 patients using the Abbott Architect” – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7590643/. Wartości 7.5 IgG są dość typowe dla okresu 2-4 tygodni po ustąpieniu objawów. Warto zauważyć, że gdzieś po 2 miesiącach w przypadku połowy pacjentów IgM przestaje być wykrywane, ale po 3 miesiącach wciąż 30% ludzi ma wynik pozytywny na te przeciwciała. IgG aż w 92% przypadków jest wykrywalne po 3 miesiącach.

   Warto pamiętać, że to tylko statystyka – każdy ma inny układ odpornościowy

   • Ja pierdziele człowieku – czemu więcej takich konkretnych gości jak Ty nie ma. Jeden post, później artykuł i już wszystko wiem 😉 Dzięki ^^ Nawet wykres „czasu odporności” się znalazł 😀 Dzięki za rzeczową odpowiedź, a nie tylko – „proszę podać wynik i widełki to powiemy czy mieści się Pan w widełkach czy nie.” xD
    Dla innych ciekawych – również odsyłam do artykułu i również przypominam, że statystyka i prawdopodobieństwo dla jednostki nie znaczą nic. Jak ktoś nie jest pewny, to lepiej do lekarza się udać po interpretację – z tego co wiem to taka konsultacja kosztuje, ale będzie na kogo zrzucić odpowiedzialność 😉 Ja proponuję się dla pewności przebadać po kolejnym miesiącu jak ktoś ma nawet dodatnie IgG, żeby zobaczyć jak szybko mu tych przeciwciał ubywa – no i nosić maskę i dezynfekować ręce 🙂 W szpitalu jest mniej przyjemnie, niż na ulicy czy w tramwaju w maseczce na ustach i NOSIE ^^ Zdrówka wszystkim życzę 😉

   • Wielkie dzięki Łukaszu. Naprawdę świetna wrzutka z tym linkiem. Ja właśnie mam test firmy Abbott zrobiony w Brussie i za chiny nie mogłam zinterpretować dokładniej moich wyników. Zdrowia życzę

   • Panie Łukaszu , pięknie dziękuję !
    Nareszcie ktoś jasno i czytelnie wyjaśnił , jak czytać i rozumieć wyniki metodą CMIA firmy Abbott
    Moje IGM – 6.8 przy indeksie >=1 dodatni
    IGG – 7.09 przy indeksie >=1,4 dodatni
    Czyli przeciwciała są .
    Czy pozostaną na dłużej ………… to już zależy od predyspozycji osobniczych .
    Ale mam nadzieję , że do szczepienia dotrwam .

 22. Witam
  Czy wysokość indeksu przeciwciał sars cov wzrasta czy maleje od momentu pierwszych objawów? Dwie osoby chorowały w tym samym czasie. Jedna ma 0,57 a druga 5,30. BADANIE igg
  Pozdrawiam

  • Przeciwciała IgG anty-SARS-CoV-2 pojawiają się około 10.-14 dnia po wystąpieniu objawów zakażenia. Poziom specyficznych przeciwciał wzrasta szybko w ciągu pierwszych dwóch tygodni, nie wiadomo jednak jeszcze, jak długo poziom przeciwciał utrzymuje się na wysokim poziomie.

 23. Witam,

  Zrobiłam dziecku badania na p.ciała i sobie również.
  Mój wynik:
  IGM – 0,2
  Igg – 1,6

  Dziecko:
  igm – 0,8
  igg8,8

  Zakres referencyjny dla obu wyników :
  poniżej 1 – wynik ujemny
  od 0.8 do 1 – wynik graniczny
  powyżej 1 wynik dodatni.
  Rozumiem że oboje z synem w klasie iGM jesteśmy ujemni a w klasie IGG dodatni. Zastanawia mnie dlaczego mamy taką różnice w wartości . ja 1,6 a syn (4 latka) 8,8. Czy to oznacza że mam słabszą odporność i wytworzyłam mało p.ciał? Jak to interpretować?

  Prosze o odpowiedź

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają:
   • Pani wyniki: wynik ujemny w klasie IgM, wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2;
   • dziecko: wynik graniczny w klasie IgM, wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.
   Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

    • Opisane przez Panią wyniki to najprawdopodobniej:
     wyniki ujemne w klasie IgM, czyli brak obecności przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2;
     wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.

     Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   • 1,1 Ratio – wynik pozytywny
    Badanie wykonano met. ELISA na analizatorze EI-2 testem firmy Euroimmun.
    Badanie przesiewowe do celów epidemiologicznych. Wynik pozytywny p/c SARS-CoV-2 należy potwierdzić badaniem RT-PCR.

    • Opisane przez Panią wyniki to wyniki ujemne, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 24. Witam, otrzymałem taki wynik:
  1,1 Ratio – wynik pozytywny
  Badanie wykonano met. ELISA na analizatorze EI-2 testem firmy Euroimmun.
  Badanie przesiewowe do celów epidemiologicznych. Wynik pozytywny p/c SARS-CoV-2 należy potwierdzić badaniem RT-PCR.

  SARS CoV-2 IgG ELISA
  Wynik 4.80 Ratio
  Mógłbym prosić o „rozjaśnienie tego wyniku”,

  • Opisane przez Pana wyniki to wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 25. 1,1 Ratio – wynik pozytywny
  Badanie wykonano met. ELISA na analizatorze EI-2 testem firmy Euroimmun.
  Badanie przesiewowe do celów epidemiologicznych. Wynik pozytywny p/c SARS-CoV-2 należy potwierdzić badaniem RT-PCR.

 26. Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG wynik 3,5
  Zakres referencyjny:
  0,80 do = 1,00 S/CO – wynik pozytywny

  Co w takim razie oznacza wynik 3,5

  • Opisane przez Pana wyniki to wyniki dodatnie, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 27. dzień dobry,
  przechodziłam zachorowanie na koronawirusa, co potwierdzone było testem RT-PCR. Kilka dni po zakończonej izolacji (decyzja o zakończeniu izolacji przez lekarza na podstawie wywiadu telefonicznego) wykonałam badania serologiczne półilościowe i otrzymałam następujące wyniki:

  SARS-CoV-2, IgG – raktywny (indekx S/CO) 3,31
  (dla zakresu referencyjnego 1,4 (S/CO) wynik reaktywny

  SARS-CoV-2, IgM – raktywny (indekx S/CO) 16,50
  (dla zakresu referencyjnego 1,0 (S/CO) wynik reaktywny)

  czy wyniki w klasie IgM oznaczają, że wciąż znajduję się w fazie aktywnej zakażenia i mogę zarażać pomimo formalnego zakończenia izolacji?

  badanie metodą chemiliminescencji (CMIA)

  Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Natomiast w przypadku innych, dobrze poznanych chorób infekcyjnych, jak np. borelioza, toksoplazmoza czy cytomegalia zdarza się, że u niektórych pacjentów występują tak zwane „przetrwałe” przeciwciała IgM. Przetrwałe, czyli takie, których produkcja utrzymuje się w organizmie, pomimo długiego czasu jaki minął od zakażenia. Utrzymująca się produkcja przeciwciał nie jest w tym wypadku sygnałem świadczącym o nieprawidłowym leczeniu, ale śladem serologicznym, pozostałością po kontakcie z patogenem. To, czy przetrwałe przeciwciała IgM mogą występować po zakażeniu SARS-CoV-2, wymaga oczywiście potwierdzenia odpowiednimi badaniami.

  • Prosimy podać zakresy referencyjne lub skontaktować się z laboratorium wykonującym badanie.
   Samo „igG wynik reaktywny > 20” może oznaczać, iż wynik dodatni (reaktywny) to wynik większy niż 20.

 28. Witam
  Miałam robione testy metoda CLIA, aparat MAGLUMI, firmy SNIBE
  wyniki:
  SARS-CoV-2 IgM 0,17 (nie wykryto: <1.00)
  SARS-CoV-2 IgG 0,04 (nie wykryto: <1.00)
  Dwa tygodnie przebywałam z mężem, miał pozytywny wynik wymazu.
  Czy te wyniki oznaczają, że w ogóle się nie zakaziłam?
  Badanie zrobione 20.11.
  Mąż skończył swoją izolację 07.11
  Z góry dziękuję za interpretację.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają:
   • wynik ujemny w klasie IgM,
   • wynik ujemny w klasie IgG,
   czyli brak obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2.

   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 29. Robiłam test: SARS CoV-2 IgG ELISA
  1,1 Ratio – wynik pozytywny
  Badanie wykonano met. ELISA na analizatorze EI-2 testem firmy Euroimmun.
  Badanie przesiewowe do celów epidemiologicznych.

  Wynik 0,05
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG, półilościowo SARS CoV-2 IgG ELISA 0.05 Ratio[-];
  Proszę o interpretację, czy jestem bez kontaktu z wirusem?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2.

   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 30. Dzień dobry
  Wyniki mojej 89 letniej mamy
  igm 3.21przy =1.0 dodatni
  igg 6.52 przy =1.4 dodatni
  Proszę o interpretację wyniku, czy przy takich wynikach igm i igg nadal jest się osobą zarażającą, czy wyższy igg niż ign świadczy o wychodzeniu z covid-a
  Test wymazowy był zrobiony 6.11.2020, a przeciwciała określono 23.11.2020.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM, wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Czas izolacji wynika z okresu, w którym chory może zakażać SARS-CoV-2. Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 31. Dzień dobry
  czy mogę prosić o interpretację:
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) met. ELISA 3,53 Ratio
  = 0,8 do = 1,1 pozytywny
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG (V98) met. ELISA Dodatni
  Badanie wykonano metodą ELISA na analizatorze Euro Lab Workstation, zestawem odczynnikowym firmy Euroimmun.

  • Opisane przez Panią wyniki zgodnie z opisem oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 32. Dzień dobry!
  Poproszę o interpretację wyników.

  Metoda: immunochemiluminescencyjna CMIA. Aparat: Architect i2000.
  P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG półilościowo – wykryto: 3,90, zakres ref.: >= 1,4 – wykryto
  P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo – wykryto: 3,15, zakres ref. >= 1,0 – wykryto

  Od wystąpienia pierwszych objawów minęły 23 dni, od ustąpienia 10 dni. Przeszłam infekcję łagodnie, czułam osłabienie, miałam katar i kaszel, ale bez gorączki czy utraty węchu/smaku.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2.

   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG i IgM, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 33. Proszę o informację , co te wyniki oznaczają

  Materiał: Krew żylna, surowica, data i godz. pobrania: 24-11-2020 08:21, data i godz. przyjęcia: 24-11-2020 16:29
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  (V98) met. ELISA
  0,11 Ratio = 0,8 do = 1,1 pozytywny
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM
  (V98) met. ELISA
  0,09 Ratio = 0,8 do = 1,1 pozytywny
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  (V98) met. ELISA
  Ujemny
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM
  (V98) met. ELISA
  Ujemny
  Badanie wykonane metodą ELISA na analizatorze EuroLab Workstation, zestawem odczynnikowym firmy Euroimmun

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgM i IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgM jak i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 34. Witam. Proszę o interpretację wyników rodziców, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną covid, czyli mną. Badanie wykonano metodą Elisa na aparacie firmy Euroimmun, SARS-CoV-2, przeciwciałą IgG i IgM (ICD-9: V98)
  Negatywny: <0,8 Ratio
  Graniczny: ≥0,8 do <1,1 Ratio
  Pozytywny: ≥1,1 Ratio
  Wyniki:
  Mama: IgG 0,08 ; IgM 0,05 ;
  Tata: IgG 0,11 ; IgM 0,09.
  Dziękuję i pozdrawiam, Monika.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgM i IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgM jak i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 35. Proszę o interpretację. Jestem około 2 tygodni od ustąpienia objawów covid. Czy dalej zarażam?
  Wyniki:
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  (V98) met. ELISA
  4,18 Ratio

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM
  (V98) met. ELISA
  3,31 Ratio

  Wartości referencyjne:
  = 0,8 do = 1,1 dodatni

  • Jeżeli był to test EUROIMMUN ELISA, którego interpretacja jest następująca:
   • Ratio <0,8: Negatywny,
   • Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny,
   • Ratio ≥1,1: Pozytywny,
   to opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Czas izolacji wynika z okresu, w którym chory może zakażać SARS-CoV-2. Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 36. Dzień dobry!
  Proszę o interpretację wyników. metoda immunochemiczna z odczytem chemiluminescencyjnym.Aparat Dxl 800.
  P/ciała anty-SARS-CoV-2 IgM[4,3,2] wynik 11,2
  zakres referencyjny:
  =1,00S/CO – wynik pozytywny
  Dzień badania był 12 dniem od zakończenia infekcji.

  ,

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM, czyli obecność przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 37. Bardzo proszę o interpretację mojego wyniku:
  Koronawirus (SARS-Cov-2) IgG 7 S/C < 1,4

  Badanie wykonane 5 tygodni od objawów choroby.
  Choroba – ból gardła, kaszel, 2 dni gorączka, osłabienie, biegunka, utrata węchu i smaku. (ok 2 tygodnie)
  Nie wykonywałam testu na koronawirusa ale przebywałam z osobą, u której potwierdzono wynik dodatni.

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco:
   Indeks (S/C) Interpretacja
   • < 1.4 Negative (ujemny) • ≥ 1.4 Positive (dodatni), to opisane przez Panią wyniki IgG 7 S/C oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 38. To teraz moja ciekawa historia. Mężczyzna – 35 lat. Zaraziłem się covidem we wrześniu, po 17 dniach wykonałem test RT-PCR – wynik testu pozytywny. Chorobę przeszedłem objawowo, nie mam co do niej żadnych wątpliwości. Po 40 dniach od zarażenia, po wcześniejszym ustąpieniu objawów zrobiłem badania na przeciwciałą metodą ELISA. Wynik: IgG – 0,26, IgM – 0,2. Czyli jednoznaczny brak przeciwciał. Czy jest to często spotykana sytuacja, czy osobliwy przypadek?

  • Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 39. Dzien dobry
  Bardzo proszę o odpowiedź czy przeszłam zakażenie Covid.

  P/C SARS-COV-2 IGG ILOŚCIOWO (S) []
  IGG SARS-COV-2 ILOŚĆ <3.8 AU/ml Interpretacja wyniku:
  < 12 ujemny
  12 – = 15 dodatni
  Metoda CLIA, firma Diasorin.
  Test oznacza neutralizujące przeciwciała
  IgG dla powierzchniowych antygenów
  wirusa SARS-CoV-2 (S1 i S2)

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.
   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 40. Dzień dobry, zrobiłam 2 badania, najpierw jakosciowo: koronawirus SARS Cov-2, przeciwciała IgG i IgM jakościowo. Wynik w obydwu klasach dodatni. Po tygodniu zrobiłam przeciwciała przeciwko wirusowi SARS Cov-2 w klasie IgG metodą ilościową. Wynik 63,7 AU/ml przy zakresie referencyjnym: dodatni powyżej 15 AU/ml. Czy takie stężenie przeciwciał jest wysokie/ b.wysokie? Usłyszałam że jest to świetny wynik do oddania osocza. Nie miałam testu genetycznego, domyślam się która infekcja mogła być spowodowana koronawirusem. Nie straciłam węchu ani smaku. Miałam przez 2 dni gorączkę 37,5 i byłam b.osłabiona i dziwię się skąd tyle przeciwciał skoro mówi się, że u bezobjawowych lub skąpoobjawowych wytwarza się mało przeciwciał.

  • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Odnośnie oddawania osocza: osocze pobierane jest od ozdrowieńców po przebyciu infekcji COVID-19. Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących.Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 41. Dzień dobry!
  17 .11 wynik testu jakościowego igm-dodatni, igg -ujemny.
  30.11 wynik testu igg 0,1 ( ujemny) , dodatni =>1
  Nie bardzo rozumiem, czy igg jeszcze nie ma ?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 42. Dzień dobry.
  Proszę o interpretację wyniku
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG metodą ECLIA ocena ilościowa.
  Mój wynik <0,40U/ml.
  podane zakres:
  ujemny = 80U/ml.
  dziękuję

  • Proszę podać pełen zakres wartości referencyjnych (ujemny, graniczny, pozytywny)- od jakiej do jakiej wartości.

 43. Dzień dobry,
  Czy może mi ktoś wyjaśnić czy jeszcze mogę zarażać czy czy już jestem zdrowy :
  SARS-COV-2-IgG Index 17.02 do 0.99 UJEMNY od 1.00 DODATNI
  Komentarz obecne
  SARS-COV-2-IgM Index 13.19 do 0.99 UJEMNY od 1.00 DODATNI
  Komentarz obecne

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Czas izolacji wynika z okresu, w którym chory może zakażać SARS-CoV-2. Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

  • Proszę podać pełen zakres wartości referencyjnych (ujemny, graniczny, pozytywny)- od jakiej do jakiej wartości.

 44. Dzien Dobry
  Dwa miesiące temu w momencie gdy starcilam wech miałam robiony test na covid i wyszedl pozytywny. Oprocz kaszlu, bolu gardla i utraty wechu nie mialam innych powaznych objawow. Teraz zrobiłam test na przeciwciała: test przesiewowy wyszedl pozytywny a test ilosciowy (elis) negatywny dla obydwoch rodzajow przeciwcial (igg = 9,5, przy zakresie ponizej 12,0 – wynik ujemny). Nie rozumie z czego moze to wynikac i czy wynik oznacza ze nie mam odpornosci. Bardzo bym byla wdzieczne za wyjasnienie. Pozdrawiam

  • Trudno jest nam ustosunkować się do Pani pytania, ponieważ nie znamy wszystkich szczegółów wykonanych analiz. Jakiego rodzaju test zastosowano jako przesiewowy? Nie zawsze można bezpośrednio porównywać wyniki otrzymane dwoma testami, które często różnią się metodą, antygenem wirusa wykorzystywanym do wykrywania przeciwciał, jednostką w jaki wydawany jest wynik czy czułością i specyficznością. Czy badania były wykonywane w tym samym laboratorium? Istotny jest również czas wykonania badania. Czy oznaczenia zostały wykonane z tej samej pobranej próbki, czy w odstępie czasowym- to również może mieć wpływ na wynik badania.

 45. Proszę o wytłumaczenie. Co to oznacza ? Czy zarażam ?
  Przeciwciała IGg robione miesiąc po pojawieniu się objawów
  Wynik : Reaktywny – 17,97
  Interpretacja :
  niereaktywny 0,80 do 1,00 S/CO
  reaktywny > = 1,00 S/CO

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki to wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

  • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Natomiast jeśli mówimy o całkowitym stężeniu przeciwciał IgG w organizmie, to normy IgG zmieniają się w zależności od wieku pacjenta.

 46. Proszę o interpretację wyników
  Przeciwciala anty SARS- CoV-2 w klasie IgG met. ECLIA ocena ilościowa ujemy 0,80 u/ml.
  Mój wynik to >250.
  Rozumiem że jest to wynik dodatni ale aż tyle?? Jak to interpretować??

  • Podane przez Panią wyniki najprawdopodobniej oznaczają wynik dodatni w klasie IgG (nie podano dokładnych zakresów referencyjnych), czyli obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 47. Proszę o interpretację wyników – Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S-RBD IgG MAGLUMI-800 6,426 AU/ml = 1,0 – reaktywny. Dziękuję.

  • Opisane przez Panią wyniki IgG oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki to wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 48. dzień dobry,proszę o interpretację wyników.
  Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 S-RBD IgG MAGLUMI-800 6,426 AU/ml = 1,0 – reaktywny
  Czy to oznacza, że jestem na jakiś czas odporna na zachorowanie?

  • Opisane przez Panią wyniki IgG oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki to wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. To, czy przebycie choroby COVID-19 daje odporność na ponowną infekcję, wciąż jest przedmiotem badań.

 49. Badania i parametry Wyniki Wartości referencyjne
  Koronawirus (SARS-CoV-2) IgG ↑ 3,2 S/C < 1,4
  Koronawirus (SARS-CoV-2) IgM ↑ 25,7 S/C < 1,0

  Jak można zinterpretować takie wyniki?

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM jak i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 50. Mój wynik to.
  SARS-CoV2 przeciwciała Total IgG, M,A test przesiewowy.
  0,80 U/ml Reaktywny
  Badanie wykonane metoda ECLIA na aparacie Cobas 8000
  Zakres referencyjny.
  Wynik 35.6 U/mL

  • Proszę podać pełen zakres wartości referencyjnych (ujemny, graniczny, pozytywny)- od jakiej do jakiej wartości. Czy podane zakres mamy rozumieć jako wynik dodatni ≥ 0,80 U/ml?

 51. mam wynik IgG anty-sars-cov-2 0.35 zakres referencyjny dodatni >1.4 ,ujemny <1.4
  czy może oznaczać, że miałem dawno temu kontakt z wirusem?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki mogą wskazywać na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2- nie mamy jednak danych dotyczących innych klas przeciwciał (np. IgM) oraz czasu wykonania badania czy objawów. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 52. Dzień Dobry ! 🙂
  Bardzo proszę o interpretację wyników.

  17.11.2020
  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, jakościowo
  SARS-CoV-2, IgG ujemny
  SARS-CoV-2, IgM dodatni

  18.11.2020
  SARS-CoV-2 RNA
  WYNIK BADANIA: NIE WYKRYTO RNA WIRUSA SARS-CoV-2

  03.12.2020
  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny z potwierdzeniem:
  SARS-CoV-2, IgG ujemny
  SARS-CoV-2, IgM dodatni

  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM
  SARS-CoV-2, IgM
  niereaktywny(ujemny) (0,10 INDEX)
  Indeks <1,1 wynik niereaktywny (ujemny)

  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo
  SARS-CoV-2 S1/S2 IgG
  niereaktywny(ujemny) (<3,80 AU/mL) AU/ml
  wynik ujemny: <12,0 AU/ml

  • Trudno nam porównywać otrzymane przez Panią wyniki wykonane bardzo różnymi technikami, w różnych odstępach czasu. To co się powtarza to pojawiające się wyniki dodatnie w klasie IgM (obecność przeciwciał IgM) anty-SARS-CoV-2. Jednak w przypadku ciągłego wyniku ujemnego w klasie IgG oraz wyniku ujemnego badania RT-PCR, dodatnie wyniki w klasie IgM mogą wskazywać na wystąpienie reakcji krzyżowej w zastosowanym teście. Z taką sytuacją możemy się spotkać w niektórych przypadkach badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, dla przykładu w klasie IgA i IgG reaktywność krzyżowa może wystąpić u 3,4% osób szczepionych na grypę. Ponadto u 2,5% pacjentów z autoprzeciwciałami wynik badania (IgG) może być pozytywny, mimo braku zakażenia SARS-CoV-2. Dlatego szczególnie istotne jest, aby wyniki badań laboratoryjnych zawsze były interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 53. Proszę o interpretację wyników
  Przeciwciała Igg (ilościowo )
  17,8 AU/ml
  Przeciwciała igm ( jakościowo )
  DODATNI

  15 pozytywny

  Obydwa współczynniki dodatnie czyli kontakt z wirusem przeciwciała i nadal obecny wirus ? Badanie krwi robione 18 dni od pierwszych objawów ( brak smaku węchu , osłabienie , bóle głowy ), obecnie bez objawów

  Dziękuję za odpowiedź

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Pana testu wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Pana wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W przypadku klasy IgM podaje Pan, że wynik wydano jako również dodatni. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. O tym, czy jest Pan zdrowy decyduje przede wszystkim obraz kliniczny, czy występują jeszcze symptomy choroby COVID-19. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 54. Wynik
  P/c przeciw wirusowi SARS COV 2 w klasie IgG met. Ilosciowa 18,4 Au/ml wykonane metoda CLIA na analizatorze Liaison firmy Dia Sorin.
  Proszę o wyjaśnienie co ozn 18.4Au zważywszy na zakres referencyjny ozn powyżej 15,0 AU /ml jak dodatni

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 55. Proszę o interpretację wyników:
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. ilościową – dodatni, 16,70 AU/ml
  Ujemny = 15,0 AU/ml

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Pana testu wygląda następująco:
   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Pana wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   • Jakie są wymagania ilościowe przeciwciał dla dawców osocza? czy taka ilość jak u mnie tj. IgG = 16,70 AU/ml jest wystarczająca czy za mała?

    • Dawcą osocza może zostać:
     1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
     2. Osoba obecnie zdrowia, która:
     • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
     • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
     • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
     3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

     Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 56. Witam, w dniu dzisiejszym wykonałam badanie na obecność przeciwciał, otrzymałam taki wynik, czy ktoś może mi to zinterpretować? Z góry dziękuję za odpowiedź.
  p/c anty-SARS-CoV-2 (IgM+IgG) wynik – 26.86 p COI
  Niereaktywny, wynik UJEMNY = 1.0 CO

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco: powyżej 1,0 CO – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie (niestety nie wiemy czy w klasie IgM czy IgG, czy może obu) czyli obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Metoda ilościowa umożliwia wydanie wyniku badania przeciwciał ilościowo, w tym wypadku w postaci dokładnego stężenia przeciwciał (określona liczba jednostek w objętości materiału pobranego od pacjenta, np. RU/ml).

   Dzięki metodzie półilościowej dowiemy się czy przeciwciała wykryto (wynik negatywny lub pozytywny) oraz otrzymamy informację o względnym poziomie przeciwciał w postaci współczynnika ratio. Współczynnik ten mówi nam, ile razy stężenie przeciwciał w badanej próbce jest mniejsze/większe od określonej w teście granicznej wartości (cut-off) przeciwciał, powyżej której wynik jest pozytywny. Dla przykładu, jeżeli interpretacja testu wygląda następująco: Ratio ≥1,0: wynik pozytywny; to wynik w wysokości Ratio = 20,0 oznacza, że w badanym materiale względne stężenie przeciwciał jest dwudziestokrotnie wyższe od granicznego.

 57. Wynik anty-sars co 2 IgG 0,21
  przy 1.00 wynik dodatni

  Test robiony równo w 3 miesiącu od wystąpienia objawów prawdopodobnie covidowych. Czy możliwe że już przeciwdziała się zmniejszyły czy raczej że nie był to covid?

  • Opisane przez Panią wyniki to wyniki ujemne w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 58. Bardzo proszę o informację , której nie umiało mi udzielić trzech lekarzy – Czy wynik reaktywny przeciwciał klasy IgG o wartości 7,9 oznacza duża ilość przeciwciał czy małą.
  Test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgG firmy Euroimmun
  • Ratio <0,8: Negatywny,
  • Ratio ≥0,8 do <1,1: Graniczny,
  • Ratio ≥1,1: Pozytywny,
  Test wykonano 5 tygodni po pierwszych objawach ,potwierdzonych testem pozytywnym RT- PCR . po całkowitym wyzdrowieniu Wiem, ze wynik reaktywny oznacza obecność przeciwciał świadczących o przechorowaniu . Chodzi mi o to jak interpretować ilość 7,9 Ratio – dużo czy mało?

  • Jeżeli interpretacja testu wygląda następująco: Ratio ≥1,1: wynik pozytywny; to wynik w wysokości Ratio = 7,9 oznacza, że w badanym materiale względne stężenie przeciwciał jest 7,9 razy wyższe od granicznego. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

   Jeżeli pyta Pan/Pani o poziom przeciwciał odnośnie oddawania osocza: osocze pobierane jest od ozdrowieńców po przebyciu infekcji COVID-19. Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 59. Dzień dobry, jestem 3 tygodnie od wystąpienia objawów infekcji grypopodobnej bez kaszlu, tylko katar i stan podgorączkowy. Po 2 tygodniach od wystąpienia objawów wynik na przeciwciała IGG i IgM , półilosciowo metoda CLIA miałam: IGM: 3,17 (dodatni powyżej 1,1 AU/ml), IGG: 5 (ujemny) – wynik dodatni byłby powyżej 15 AU/ml, obecnie po 3 tygodniach od wystąpienia objawów wynik jest: IGM 1.62 (dodatni), IGG 7,52 (ujemny) . Co to oznacza? Czy przeszłam Covid? Skoro IGG są poniżej normy, czy nie nabyłam odporności?

  • Trudno nam porównywać otrzymane przez Panią wyniki wykonane zapewne różnymi technikami, w różnych odstępach czasu. To co się powtarza to pojawiające się wyniki dodatnie w klasie IgM (obecność przeciwciał IgM) anty-SARS-CoV-2. Jednak w przypadku ciągłego wyniku ujemnego w klasie IgG, dodatnie wyniki w klasie IgM mogą wskazywać na wystąpienie reakcji krzyżowej w zastosowanym teście. Z taką sytuacją możemy się spotkać w niektórych przypadkach badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, dla przykładu w klasie IgA i IgG reaktywność krzyżowa może wystąpić u 3,4% osób szczepionych na grypę. Ponadto u 2,5% pacjentów z autoprzeciwciałami wynik badania (IgG) może być pozytywny, mimo braku zakażenia SARS-CoV-2. Dlatego szczególnie istotne jest, aby wyniki badań laboratoryjnych zawsze były interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 60. Badanie test przesiewowy Total IgG, M metoda Eclia. Wynik 1,5 /ml. Wartości referencyjne do 0,8 niereaktywny, powyżej reaktywny. Wiem że oznacza że przeszłam covid. Ale badanie zrobiłam w 14 dniu od momentu wystąpienia objawow i wynik powinien być dość wyższy. Czy jest możliwość że podwyższony wynik mógłby być w wyniku choroby automologicznej jaką jest Graves basedow?

  • Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 61. Witam mam wynik SARS-CoV-2-IgM/IgG metodą ELISA gdzie IgM to wynik 10,24 index przy normie ,=1,4 – dodatni …z informacją DODATNI, a IgM z wynikiem 49,77 index przy normie =1,0 dodatni. z informacją DODATNI. Jak to rozumieć? Nie moge skontaktować się z lekarzem bo nie jest osiągalny. Będzie mi miło.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 62. Dzien dobry, ok. 3-4 tygodnie po przechorowaniu koronawirusa zrobiłam test na przeciwciała metodą ilościową ELISA – normy poniżej:
  12 AU/ml – wynik ujemny,
  12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
  powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
  Mój wynik IgG to 28 AU/ml, czyli jak rozumiem – dodatni? IgM bylo ujemne.
  Czy to niski czy średni/wysoki poziom przeciwciał IgG (kobieta, lat 40, bez chorób współistniejących)? Kiedy najlepiej znowu zbadać poziom przeciwciał, żeby ocenic, na jakim sa poziomie?

  • Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. . Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG (podobnie jak IgM) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.

 63. Witam, otrzymałam dziś wynik badania: positive 1,42 S/N, zakres referencyjny >1,4 dodatni. Czy wynik 1,42 można traktować jako jednoznacznie dodatni wynik? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Jeżeli interpretacja testu jest następująca: ≥ 1,4: wynik pozytywny, to opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał (IgG lub IgM- nie podała Pani) przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą i powtórzyć badanie za około 2 tygodnie.

 64. Mam wynik : „P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met.ilościową 68,3 AU/ml przy zakresie referencyjnym : Ujemny = 15,0 AU/ml.”.
  Czy w tym przypadku (mając 67 lat jedynie nadciśnienie tętnicze regulowane lekami i dietą – z powodzeniem) mogę być dawcą osocza ?

  • Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 65. Proszę o interpretację wyników:
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. ilościową – dodatni, 20,60 Au/ml
  Proszę mi napisać, czy to jest dużo przeciwciał? Jak to liczyć?

 66. Proszę o interpretację wyników:
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. ilościową – dodatni, 20,60 AU/ml
  na analizatorze LIAISON®
  Czy to jest dużo przeciwciał czy mało?

  • Nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na zadane pytanie, ze względu na brak informacji o zakresie referencyjnym wykonanego testu.

   Jeżeli interpretacja testu wyglądałaby następująco: ≥15 AU/ml: wynik pozytywny; to wynik w wysokości 20,60 AU/ml oznacza, że w badanym materiale względne stężenie przeciwciał jest dodatnie. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 67. moje wyniki p-ciała p/wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo 3,7 Ratio interpretacja powyżej 1,1 dodatni

  IgG 6,9 powyżej 1,1 dodatni

  proszę o interpretację wyników,

  • Opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG i IgM, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 68. Witam,
  p/c anty-sars-cov-2 IgM igG – reaktywny
  p/c anty-sars-cov-2 IgM IgG CoI – 151.20 jednostka COI
  wynik nierekatywny COI 1.0
  Proszę o interpretację

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco: powyżej 1,0 COI – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 69. P/csars cov2 w klasie lgG met.elisa wynik 0,15 ratio co oznacza.
  Normy =0,8 do =1,1 dodatni
  W klasie igG v98 ujemy
  Czy to oznacza że nie miałam kontaktu.przechodziłam bardzo ciężką infekcję na przełomie września i października.
  Dziękuję

  • Opisane przez Panią wyniki to wyniki ujemne w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 70. Dzień dobry
  Poproszę o interpretację wyniku na Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. CLIA

  wynik: 0,14 AU/ml
  opis: Niereaktywny =1,00 AU/ml

  z góry dziękuję

  • Jeżeli interpretacja wyników wykonywanego przez Panią testu wygląda następująco: powyżej 1,00 AU/ml – wynik dodatni,
   to opisane przez Panią wyniki to wyniki ujemne w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 71. Witam.Dzis odebralam wynik testu na obecnosc przeciwciał po przebytej chorobie w podzielniki i mam nastepujace wyniki Koronawirus anty-Sars-Cov-2 IgM 0.3s/co
  Koronawirus anty-Sars-cov-2 IgG 0.7s/co
  Zakres referencyjny
  0.8 do=1.0 s/co wynik dodatni.
  Czyli wynika że nie wytworzylam przeciwciał po przebytej chorobie? Prosze o informacje.

  • Opisane przez Panią wyniki to wyniki ujemne w klasie IgG i IgM, czyli brak obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na brak kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Czy było u Pani potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 testem bezpośrednim (np. RT-PCR)?

 72. Badanie wykonano metodą CLIA na analizatotorze LIAISON XL
  ZAKRES:
  poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
  12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
  powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
  MÓJ WYNIK:
  IgG- 35,8 AU/mL
  IgM- 4,33 INDEX
  Czy to znaczy,że mam już to za sobą???Bezobjawowo.

  • Opisane przez Pana wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W przypadku wyników IgM- nie mamy podanego zakresu, a sposób podania wyniku wskazuje, iż został wykonany inną techniką niż dla klasy IgG (podana interpretacja tu nie obowiązuje). Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 73. Poczułam się chora covidowo16.10. Badanie testem Elisa zrobiłam 9.12.Wynik Ig M jest dodatni ( 3,08, podczas, gdy OK jest do 1,1). Wynik Ig G jest też dodatni ( 132 , podczas gdy do 12AV/ml jest OK). Jak mam to interpretować? Czy wciąż jestem chora? Czy wciąż zarażam? Czy mam się nadal izolować/ Czy mam się leczyć/

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki to wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 74. Dzień dobry
  Czy taka wartość świadczy przebytym zakażeniu Sars Covid2
  SARS COV2 p.ciała IgM 1,73 index 1,0 wynik dodatni (przeciwciała obecne)
  SARS COV2 p.ciała IgG 9,88 index 1.0 wynik dodatni (przeciwciała IgG o
  z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG i IgM, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 75. Dobry wieczór.
  Odebrałam dziś wyniki testu _ Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo (ICD-9: V98).

  Wynik ujemny: < 12,0 AU/ml
  Wynik niejednoznaczny: 12,0 – = !5,0 AU/ml

  Mój wynik to – 299 AU/ml.

  Z dopiskiem „W badaniu stwierdzono obecność przeciwciał neutralizującyh w klasie IgG, skierowanych przeciwko antygenom S1/S2 wirusa SARS-CoV-s.”

  Bardzo proszę o interpretację powyższego wyniku (wykonywanego w 4 tygodniu od pierwszych objawów).

  Ciekawi mnie, czy wielkość (299 AU/ml) podana w wyniku świadczy o ciężkiej postaci choroby na CORONAWIRUSA?, czy też nie świadczy o niczym istotnym.

  Postać choroby, jakiej doświadczyłam wyglądała następująco: 10 dni gorączki 40C – 39,2C, biegunka (nietrzymanie moczu i fekaliów), co za tym idzie odwodnienie – schudłam 7 kg/10 dni, duszności, brak smaku i węchu, brak łaknienia, zawroty głowy, niemożliwe było samodzielne przemieszczanie się – nawet do toalety. Aktualnie (od 5 dni): ogólne osłabienie, ponowna biegunka i temperatura (tym razem na szczęście najwyższa 38,6C), utrzymujący się brak smaku i częściowo węchu), zawroty głowy, duszności przy wysiłku typu przemieszczanie się po ulicy i … moja wizyta (11 XII 2020) u lekarza POZ, który kazał mi wykonać, na własny koszt, w/w badanie i żadnych innych badań. Dostałam też antybiotyk na jelita.
  Pozdrawiam

  • Opisane przez Panią wyniki to wyniki dodatnie w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Otrzymane wyniki wskazują na kontakt z wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 76. Po 2 msc choroby z objawami mam w teście Elisa wyniki dodatnie ( IgM: 3,68, gdzie dopuszczalny jest 1,1. W Ig G: 132, gdzie do 12 AV/ml jest wynik ujemny). Pytania brzmią: Czy jeszcze jest we mnie covid 19?Czy wciąż jestem chora? Czy mam się leczyć? Czy jeszcze coś mi zagraża? Czy nadal zarażam?!?!?! Czy mogę uczestn. w wigilii z rodziną , a obecnie spotkać się ze staruszkami oraz maluchami? Pozdrawiam, licząc na wyczerpującą idpowiewdź.

  • Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. Obecność przeciwciał po przebytym zakażeniu jest zjawiskiem prawidłowym, ich obecność nie świadczy o utrzymującej się zakaźności. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG (podobnie jak IgM) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Jednak ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 77. Witam proszę o interpretacje mojego wyniku:
  Wynik: 1,00 U/mL
  0,8 U/mL – reaktywny
  Badanie wykonano metodą ECLIA na aparacie Cobas 8000.

 78. Dzień dobry, niedawno przeszłam potwierdzone testem genetycznym objawowe zakażenie koronawirusem. Obecnie od 1,5tyg. Nie mam już objawów. Zrobiłam test na przeciwciała. Wyniki:
  IgG reaktywny (dodatni)( 1,8 indeks S/C). Zakres: reaktywny >= 1,4. Niereaktywny = 1,0. Nieraktywny <1,0.

  Czy przeciwciała są wysokie IgG i czy obecność przeciwciał IgM, pomimo, że w ilości niereaktywnej świadczy o tym, że nadal zarażam?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. Obecność przeciwciał po przebytym zakażeniu jest zjawiskiem prawidłowym, ich obecność nie świadczy o utrzymującej się zakaźności. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG (podobnie jak IgM) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Jednak ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 79. witam,
  badanie na przeciwciała SARS-CoV-2 IgG, po 48 dniach od objawów infekcji, przebieg choroby – bardzo lekki, 18 dni w samoizolacji, brak skierowania na wymaz,
  wynik 98,5 AU/ml przy normie: dodatni jeśli >15
  a nie chcą mojego osocza….

  • Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 80. Dzień dobry,
  badania na przeciwciała wykonaliśmy w Synevo po ok.miesiącu od infekcji, która dotknęła mojego męża i syna, a która post factum chyba okazała się być koronawirusem (w zeszłym tygodniu mężowi wyszły w badaniu przeciwciała).
  Mieszkamy w jednym domu i w trakcie choroby nie izolowaliśmy się,a ja przez cały czas czynnie i całodobowo opiekowałam się obydwoma chorymi.
  Przyznam, że mój wynik zaskoczył mnie – byłam przekonana, że przeszłam COVID bezobjawowo, skąpoobjawowo lub niespecyficznie (mam tężyczkę utajoną i w czasie choroby chłopaków miałam bardzo nasilone objawy, a także bolesne zapalenie tęczówki). Będę wdzięczna za interpretację poniższych wyników (zarówno syna jak i moich), bo ciekawią mnie szczególnie wartości IgM – czy oznaczają wciąż istniejącą infekcję???
  I jeszcze jedno – czy poziom przeciwciał IgG syna kwalifikowałby już do oddania osocza (oczywiście tylko w razie potrzeby któremuś z członków rodziny,bo syn jest niepełnoletni)?
  Wyniki mojego nastolatka::
  P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG półilościowo-wykryto 4,33 S/C Interpretacja: = 1,4 – wykryto
  P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo-wykryto 1,32 S/C Interpretacja: = 1,0 – wykryto

  Moje wyniki:
  P-ciała p/ wir. SARS-Cov-2 IgG półilościowo-nie wykr. 0,03 S/C Interpretacja: = 1,4 – wykryto
  P-ciała p/ wir. SARS-Cov-2 IgM półilościowo-nie wykr. 0,46 S/C Interpretacja: = 1,0 – wykryto

  Z góry dziękuję.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają:

   Syn: wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2;
   Pani: wynik ujemny, czyli brak obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2.

   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 81. Dzień dobry,
  „przeziębienie” miałam objawowe (temp. >37,5; bóle głowy; zmęczenie) od 23.10 do 7.11 (2 tyg)
  wynik półilościowy z pobrania z 12.12:
  IgG 6,05 S/C = 1,4 – wykryto
  IgM 6,48 S/C = 1,0 – wykryto
  w ogólnie dostępnych informacjach określa się, że IgM są w pierwszej fazie choroby, a następnie pojawiają się IgG (to zresztą jest również zawarte w tu umieszczonych odpowiedziach). Od miesiąca czuję się zdrowiutka. Czy przy takich wynikach i objawach można przyjąć, że już nie zarażam?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. Obecność przeciwciał po przebytym zakażeniu jest zjawiskiem prawidłowym, ich obecność nie świadczy o utrzymującej się zakaźności. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG (podobnie jak IgM) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Jednak ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy. W razie wątpliwości proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 82. Witam,
  badanie na przeciwciała SARS-CoV-2 IgGKoronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG, półilościowo SARS CoV-2 IgG ELISA 2.53 Ratio[-]; Proszę o pomoc w odczytaniu wyniku.

   • Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG, półilościowo(1,3,2 2.53
    SARS CoV-2 IgG ELISA Ratio
    1,1 Ratio – wynik pozytywny
    Badanie wykonano met. ELISA na analizatorze EI-2 testem firmy Euroimmun. Badanie przesiewowe do celów epidemiologicznych.
    data wykonania:2020-12-15 18:11:47 autoryzował

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 83. Czy można wyciągać jakieś wnioski odnośnie wzrostu/spadku/obecności liczby przeciwciał biorąc pod uwagę wyniki dwóch różnych testów?

  badanie 1: CLIA – 13 (<12 ujemny, 15 dodatni)
  badnie 2 (wykonany po dwóch tygodniach): ROCHE Elecsys – 1,9 (dodatni >1)

  • Jeżeli zakres wykonanego przez Panią testu nr 1, to:

   poniżej 12 AU/ml – wynik ujemny,
   12,0 – 15,0 AU/ml – wynik niejednoznaczny,
   powyżej 15 AU/ml – wynik dodatni,
   to pierwsze uzyskane wyniki oznaczały wynik niejednoznaczny. Nie pisze Pani ani o klasie badanych przeciwciał, ani czasie odstępu pomiędzy poszczególnymi badaniami. Jeżeli były to testy badające tę samą klasę przeciwciał, to jest prawdopodobne, że pierwszy test wykonano za wcześnie, przeciwciała nie zostały jeszcze wyprodukowane w ilości możliwej do oznaczenia testem laboratoryjnym. Drugie badanie wykonane w odstępie czasu dało wynik pozytywny, ponieważ minął czas niezbędny do wyprodukowania przeciwciał przez układ immunologiczny po kontakcie z wirusem.

 84. Witam,
  Dziś otrzymałam wynik nPrzeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG(ilościowo) i IgM
  (jakościowo) moje wyniki to:
  Anty SARS-CoV-2 IgM UJEMNY
  Anty SARS-CoV-2 IgG (ilościowo) 6,80 AU/m

  Interpretacja wyników:
  15 AU/ml – wynik pozytywny
  Wykonano testem immunodiagnostycznym przy użyciu analizatora Liaison XL firmy DiaSorin z zastosowaniem metody
  chemiluminescencji

  Około miesiąc temu (tj. 07.11.2020) chorowałam na coś przypominającego zapalenie zatok ale po kontakcie z osobą zakażoną. Proszę o pomoc co może oznaczać taki wynik.
  Z góry dziękuję

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny, czyli brak obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 85. Koronawirus Przeciwciała anty SARS-CoV-2 IgG(ilościowo) i IgM
  (jakościowo) mój wynik z (16.11.2020):
  Anty SARS-CoV-2 IgM UJEMNY
  Anty SARS-CoV-2 IgG (ilościowo) 6,80 AU/ml

  Interpretacja wyników:
  15 AU/ml – wynik pozytywny
  Wykonano testem immunodiagnostycznym przy użyciu analizatora Liaison XL firmy DiaSorin z zastosowaniem metody
  chemiluminescencji

  Miesiąc temu po kontakcie z osobą zakażoną dostałam zapalenia zatok albo czegoś podobnego.
  co może oznaczać taki wynik testu

 86. Witam
  proszę o interpretację wyników męża.
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgA met. ELISA 0,32 Ratio
  Negatywny Ratio = 0,8 do = 1,1

  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ECLIA ocena ilościowa Wynik < 0,40 U/ml
  Ujemny = 0,80 U/m

  Pozdrawiam i dziękuję.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny, czyli brak obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 87. Zrobiłem test przeciw ciał na COVID taki mam wynik
  Badania i parametry Wyniki Wartości referencyjne
  SARS-CoV-2, IgG (ICD-9:V98) 5,45 S/C >= 1,0 – dodatni < 1,0 – ujemny
  Wiem że jest dodatni ale ten zakres 5,45 to jest dużo czy mało przeciwciał
  Dziękuję za odpowiedz

  • Tak, wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 88. Dzień Dobry,
  wynik testu z 18.12.2020 Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo <0,400
  0,80 U/ml – wynik reaktywny (dodatni)
  Nie bardzo rozumiem te wyniki. Pomimo pozytywnych testów domowników oraz ciężkiego przebycia choroby razem z domownikami, moje testy PCR (robione w 11 i 18 dniu od wystąpienia objawów, tj.15 i 22 listopada , pobrane przez karetkę wymazową) oraz ten powyżej są negatywne. Pierwsze objawy, identyczne jak u pozostałych domowników pojawiły się 5 listopada, u mnie jako pierwszej. Czy w takim razie oznacza to, że nie wytworzyłam przeciwciał? Czy, że pomimo złego stanu zdrowia, domownicy przeszli koronawirusa, a ja nie?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Proszę w razie wątpliwości skonsultować się z lekarzem specjalistą.

 89. Dzień dobry,
  Mam wynik na przeciwciała : P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG metodą ilościową ,
  wynik dodatni , 186,00 AU/ml . Zakres referencyjny : ujemny = 15,0 AU/ml . Poproszę o interpretację . Czy po ilości przeciwciał można określić kiedy był kontakt z Covid lub była infekcja. Z góry dziękuję , Renia

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Na podstawie pojedynczego wyniku poziomu przeciwciał, dodatkowo tylko w jednej klasie przeciwciał (brak analizy IgM czy IgA), nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie odnośnie fazy infekcji.

 90. Przeciwciała anty SARS-Co V-2 wynik badania dodatni 120,7 COI
  Interpretacja wyniku: 1.0 dodatni
  Badanie w systemie Cobas, metoda ECLIA
  Co wynika z w/w badania. Dziękuję za odpowiedż.
  Informuję że badanie przeprowadziłam po miesiącu. Przed objawami 4 dni miałam szczepienie p/grypie
  Po szczepieniu w 4 dniu miałam kaszel i w 7 dniu utratę węchu.

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał (IgG czy IgM- nie podano) przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 91. Dzień dobry ,
  Czy mogłabym prosić o interpretacje wyniku.
  Pod koniec października zdiagnozowany Covid.
  W grudniu badanie krwi metoda ilościową Elisa (V98) na analizatorze EuroLab Workstatio.
  IGG 4,92 Ratio -dodatni (zakres referencyjny =0,8 do = 1,1, dodatni)

  IGM 0,25 Ratio – ujemny ( zakres referencyjny =0,8 do = 1,1, dodatni) .

  Czy jest to mała ilość przeciwciał. Czy warto zaszczepić się.
  Dziękuje z góry.

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik:

  • dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2;
  • ujemny w klasie IgM, czyli brak obecności przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2.
  • Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 92. Witam, chciałabym zrobić test na wykrycie przeciwciał IgG (w połowie października zakończyłam kwarantannę po kontakcie z osobą zdiagnozowaną pozytywnie – PCR). Chcę sprawdzić, czy byłam zdrowa czy może przeszłam chorobę bezobjawowo. Jak długo po przebyciu infekcji można wykonać takie badania, by wyniki były jeszcze miarodajne?
  z góry bardzo dziękuję za odpowiedź,
  pozdrawiam

  • Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Przeciwciała w klasie IgG można wykryć od ok. 10-14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgM (podobnie jak IgG) mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że w przypadku przeciwciał IgG, czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.

 93. Dobry wieczór, czy mogę prosić o pomoc w interpretacji wyniku?

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 IgM IgG reaktywny
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 IgM IgG COI 91,05
  Wynik niereaktywny COI 1,0
  Badanie ECL Cobas/Roche

  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik:

  • dodatni w klasie IgM, czyli obecność przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2;
  • ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.
  • Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 94. witam ,
  otrzymalam taki wynik . to znaczy ze nie bylo kontaktu z wirusem?

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG 0,0 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG ujemny = 1,4 dodatni

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM 0,1 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM ujemny = 1,0 dodatni
  dziekuje

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgM i IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 95. Witam, zrobiłam test metodą Elfa i wynik dla IgM 1,1 (norma do1) i IgG 2,62 (norma do 1) powtórzyłam po dwóch tygodniach w innym laboratorium metodą Elisa i oba wyszły poniżej progu czyli ujemne, czy to oznacza, że jednak nie było kontaku z tym wirusem, bo metoda elfa jest mniej wiarygodna czy może w ciągu dwóch tygodni mogły zniknąć oba przeciwciała i jednak mogłam przechorować tylko wcześniej niż myślałam?

  • Zwykle trudno jest bezpośrednio porównywać wyniki otrzymane dwoma testami, które często różnią się zastosowaną techniką laboratoryjną (w Pani przypadku test enzymoimmunofluorescencyjny i immunoenzymatyczny), antygenem wirusa wykorzystywanym do wykrywania przeciwciał, jednostką w jaki wydawany jest wynik czy czułością i specyficznością. W razie wątpliwości proszę powtórzyć badanie, najlepiej jedną z tych samych metod, a wyniki skonsultować z lekarzem specjalistą. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 96. wyniki badań serologicznych z 22 grudnia IgM-4,92, IgG-7,16..w dniach 3-7 grudnia miałem goraczkę do 39 stopni i bardzo pociłem się.Brałem antybiotyki i leki wziewne.Od 13 grudnia stopniowa poprawa i obecnie bez objawów. Czy mogę jeszcze zarażac ? jaka jest interpretacja wyników?

  • Wykazano, że okres zakaźności trwa co najmniej 3 dni przed wystąpieniem objawów i kilka dni od momentu wystąpienia objawów i istotnie się zmniejsza w ciągu 24 godzin po ich ustąpieniu. Obecnie przyjmuje się, że większość osób prawdopodobnie nie zakaża po ok. 10–13 dniach od początku zachorowania. Jednak u osób z chorobą o ciężkim przebiegu lub z obniżoną odpornością zakaźność może utrzymywać się nawet do 20 dni. Decyzję o ewentualnym przedłużeniu izolacji podejmuje się wspólnie z lekarzem rodzinnym po upływie co najmniej tygodnia. Jeśli lekarz nie przedłuży izolacji, wygasa ona automatycznie. Osoby, które ukończyły izolację zgodnie z powyższymi zasadami, uznaje się za zdrowe, czyli za tzw. ozdrowieńców. Odnośnie interpretacji wyników- proszę podać zakres referencyjny i rodzaj zastosowanego testu.

 97. Czym się różni indeks S/N od indeksu S/C w testach na przeciwciała COVID-19 ? Nigdzie nie można znaleźć informacji na ten temat. Ja mam wynik z S/N na końcu a kolega ma z S/C. Ja mam 6,75 S/N a kolega ma 0,62 S/C. Kto z nas ma odporność ?

  • Na chwilę obecną nie istnieje międzynarodowy standard odniesienia, tj. surowica zawierająca określone stężenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, według którego producenci testów mogliby walidować swoje testy. Wobec tego, każdy producent testu serologicznego waliduje test w oparciu o „własne” relatywne jednostki: RU/ml, AU/ml, czy indeksy takie jak właśnie S/C czy S/N. Indeksy takie najczęściej określają zależność pomiędzy wartościami uzyskanymi dla próbki badanej w odniesieniu do wewnętrznego standardu zastosowanego przez producenta. Niestety nie da się jednoznacznie porównać wartości uzyskanych w dwóch różnych testach, różnych producentów (szczególnie, że często mogą być to odmienne metody laboratoryjne). Proszę pamiętać, że obecny stan wiedzy nie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, czy przechorowanie COVID-19 daje trwałą odporność.

 98. Dzień dobry.

  Będę bardzo wdzięczna za interpretację wyniku, który dzisiaj odebrałam

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG 0,5 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG ujemny = 1,4 dodatni
  Delikatne objawy miałam na początku listopada, a test wykonałam wczoraj

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 99. Dzień dobry ,
  Czy mogłabym prosić o interpretacje wyniku.
  Podejrzewam przejście Covid na początku listopada.

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG 0,5 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG ujemny = 1,4 dodatni
  Z góry dziękuję

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 100. Dzień dobry, proszę bardzo o interpretacje wyników (dodzwonić się do lekarza, graniczy z cudem…)

  Test sars-cov-2, przeciwciała total IgG, M, test przesiewowy (ICD-9: V98)
  Sars-coV-2 p/c. Total IgG, M – 4,9U/ml.
  0,80U/ml – reaktywny
  Badanie wykonano metodą ECLIA na aparacie Cobas 8000

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecności przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. IgM czy IgG- nie wiemy, test wykonany przez Pana bada jednocześnie oba rodzaje, ale w przypadku wyniku dodatniego, nie wskazuje, które przeciwciała wykryto. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 101. Badanie wykonano metodą CMIA na aparacie Alinity firmy Abbott
  Koronawirus SARS-CoV-2,przeciwciała IgG wynik 3,20 jednostka Index
  Proszę o informację ,czy jest to dużo czy mało przeciwciał koronawirusa ? Dzięekuję

  • Uprzejmie prosimy podać zakresy referencyjne (wartości norm) dla testu. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 102. Moje wyniki testu są następujące:
  Materiał: Wymaz, pobrany: 29-10-2020 12:22, przyjęty: 29-10-2020 20:00
  Wykrywanie materiałungenetycznego koronawirusaSARS-CoV-2
  Wykryto RNAwirusa SARS-CoV-2.a1 – 1:1602-11-2020
  Gen N 28,42
  Gen ORF1ab 29,717
  Gen E 26,989
  Badanie wykonano testem LIFERIVER Nover Coronavirus(2019-nCOV) Multiplex metodą Real-Time PCR KIT
  Test wykrywa geny ORF1ab, E oraz N wirusa SARS-CoV-2.
  Badanie wykonywane jest z wykorzystaniem kontroli negatywnej, pozytywnej oraz
  wewnętrznej.Test posiada certyfikat CE-IVD.
  W dniu 02.12.2020 r. zrobiłam test na przeciwciała metodą ELFA
  Mój wynik
  SARS-CoV-2 IgG – 10,54 dodatni
  Proszę o informację na temat mojej odporności i czy powinnam się szczepić.Dodam ,że ma 62 lata, w trakcie choroby przez pierwszy tydzień bolała mnie głowa i straciłam węch, który po 8 tygodniach wrócił w o. 60 % .moja temperatura cały czas to 36,4
  k o n i e c

  • Podane przez Panią wyniki wskazują na przebytą chorobę COVID-19: dodatni wynik testu molekularnego RT-PCR oraz dodatnie wyniki testu serologicznego- obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Proszę pamiętać, że obecny stan wiedzy nie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, czy przechorowanie COVID-19 daje trwałą odporność. Ponadto, u osób, którzy przeszli zakażenie nowym koronawirusem skąpo-objawowo lub bezobjawowo odpowiedź układu immunologicznego może być słabo nasilona i krótkotrwała. Decyzję, czy powinna się Pani szczepić ostatecznie powinien podjąć lekarz specjalista w trakcie konsultacji z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, stanu zdrowia oraz chorób współistniejących.

 103. Bardzo proszę o odpowiedź ponieważ jestem poważnie zaniepokojona wynikiem testu .
  Test Koronowirus SARS-COV-przeciwciała IgG (ICD-9: V98)
  SARS-CoV-2 , IgG reaktywny (dodatni) 7,5 indeks ( S/C)
  Wynik potwierdza o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2
  Chciałabym się dowiedzieć co oznacza indeks 7,5
  Jak również czy wynik może być mylący ponieważ szczepiłam się wcześniej na grypę ( od 10 lat sie nie szczepiłam )

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie podaje Pani/Pan w jakim czasie od szczepienia wykonano badanie oraz czy przed badaniem występowało podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 ze względu na objawy.

 104. Dzien dobry moj wynik to igg 5.18 au/ml clia i igm 0,06 au/ml clia, wynik mojej kolezanki to igg 130 a innej igg 230 /ta sama metoda/. Co oznacza taka Rozbieznosc, moze u mnie to jakis blad?dziekuje

  • Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 105. Czy wynik pcial igg <0.40 oznacza ze nigdy nie doszlo do kontaktu z wirusem czy ze kontakt byl możliwy tylko liczba pcial już spadła?

  • Nie podaje Pani/ Pan ani rodzaju (techniki laboratoryjnej) jaką wykonano badanie, ani wartości referencyjnych. Trudno jest nam odpowiedzieć na pytanie czy wynik <0,40 to wynik ujemny. Nie podaje też Pani/Pan w jakim momencie wykonano badanie oraz czy występowały objawy wskazujące na potencjalne zakażenie.

 106. Czy wynik igg <0.40 oznacza brak przeciwciał (brak kontaktu z wirusem) czy mogła się zmniejszyć ich ilość po dluzszym czasie?

  • Dzień dobry, brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie. Wyniki poniżej wartości odcięcia testu świadczą o braku obecności przeciwciał.

 107. witam,
  podobno chorowałem na Sars-cov-2 tak zdiagnozował lekarz na teleporadzie
  infekcja miała przebieg skąpoobjawowy ale ten jeden objaw zanik węchu na 4 doby i zanich węchu u mojej żony po 2-3 dniach później świadczyłby o tym że jednak przechorowałem.
  Zrobiłem więc sobie test na przeciwciała po ok. 5 tygodniach od pierwszych objawów.

  Badanie wykonano metoda CLIA na analizatorze LIAISON XL
  zakresy : w klasie IgG : <12,00 AU/ml ujemny, 12 – 15 AU/ml dodatni

  Jestem nieco rozczarowany bo wynik był następujący:
  mój wynik to (9,6 AU/ml) niereaktywny ujemny)

  więc co wykryto te przeciwciała IgG czy nie wykryto ? 9,6 AU/ml to przecież nie zero ?
  Czy ta metoda i aparatura jest warta wydawania na test 176zł ????/

  czy to wielka ściema z tymi testami?

  Andrzej

  • Podane przez Pana wynik oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 108. Dzień dobry
  Proszę o interpretacje wyniku
  VIDAS SARS-COV-2 IgG (9COG)
  Wynik przeciwciał IgG w surowicy – 0,29 Index
  Wynik ujemny 1
  Badania wykonano na aparacie: Vidas PC
  Badanie wykonano w 3 miesiącu po objawach?
  Czy wynik oznacza przebyte zakażenie, czy zakażenia nie było?

  • Podane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Podane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 109. Dzień dobry. Mój mąż od polowy listopada co jakiś czas się źle czuje: bóle pleców, ogólne rozbicie. Lekarz pierwszego kontaktu ponownie zapisał Eloprine (teleporada 28.12.). Przed rozmową z lekarzem, mąż wykonał badanie na IgG ilościowe. Nie wiemy jak interpretować wynik – czy może już przechorował Covid, czy ma przeciwciała? Poniżej parametry z wyniku.
  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowoSARS-Cov-2 IgG, ilościowo <0,400 U/ml 0,8

  0,80 U/ml – wynik reaktywny (dodatni)

  • Podane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG anty-SARS-CoV-2 pojawiają się około 10.-14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 110. Dzień dobry. Mój mąż od polowy listopada co jakiś czas się źle czuje: bóle pleców, ogólne rozbicie. Lekarz pierwszego kontaktu ponownie zapisał Eloprine (teleporada 28.12.). Przed rozmową z lekarzem, mąż wykonał badanie na IgG ilościowe. Nie wiemy jak interpretować wynik – czy może już przechorował Covid, czy ma przeciwciała? Poniżej parametry z wyniku.
  Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowoSARS-Cov-2 IgG, ilościowo <0,400 U/ml 0,8
  0,80 U/ml – wynik reaktywny (dodatni)

 111. Witam zrobiliśmy z mężem test kasetkowy.
  igG wyszło nam dodatnie, natomiast IgM wyszło słabo dodatnie co to oznacza ?

  • Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Przeciwciała w klasie IgG można wykryć od ok. 10-14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Obecność tylko przeciwciał klasy IgM może wskazywać na świeże zakażenie, jednak należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W celu potwierdzenia zakażenie w Polsce stosuje się testy molekularne lub antygenowe.

 112. dzień dobry o to moje wyniki badań proszę o interpretację czy mam przeciwciał lub czy miałem kotakt wcześnie objawy miałem około 2 m-cy temu
  P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgG półilościowo nie wykryto nie wykryto a1 – 2:07 30-12-2020
  0,36 S/C Interpretacja:
  ————————
  < 1,4 – nie wykryto P-ciała p/ wirusowi SARS-Cov-2 IgM półilościowo nie wykryto nie wykryto a1 – 2:07
  30-12-2020 0,30 S/C Interpretacja:
  ————————= 1,0 – wykryto

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgM i IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 113. Dzień dobry,
  Proszę o interpretację :
  Igg =5,23 s/c.
  Co oznacza s/c ? Wiem że wynik oznacza że są przeciwciała, ale czy 5,23 to dużo? Mało? Czy wynik pokazuje też ile czasu mogło minąć od przebycia zakażenia?

  Pozdrawiam

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Przeciwciała w klasie IgG można wykryć od ok. 10-14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 114. Dzień dobry,
  Proszę o interpretację :
  Igg =5,23 s/c.
  Co oznacza s/c ? Wiem że wynik oznacza że są przeciwciała, ale czy 5,23 to dużo? Mało? Czy wynik pokazuje też ile czasu mogło minąć od przebycia zakażenia?

  Pozdrawiam

 115. Dzień dobry
  Wyniki badań Koronawirus SARS -CoV-2, przeciwciałą IgG ilościowo( ICD-9: V98)
  Sars-CoV-2 S1/S2 IgG 31,4 AU/ml. Proszę o interpretację i czy mam dużo przeciwciał.

   • SARS-CoV-2 S1/S2 IgG 31,4 AU/ml

    wynik ujemny <12,0 AU/ml
    wynik niejednoznaczny 12,0- <15,0 AU/ml
    wynik dodatni ≥15,0 AU/ml
    W badaniu pisze stwierdzono obecność przeciwciał neutralizujących w klasie IgG skierowanych przeciwko antygenom S1/S2 wirusa Sars -CoV-2

    • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Dzień dobry, brak podanego dokładnego zakresu referencyjnego (norm) uniemożliwia odczyt wyników. Prosimy skonsultować wyniki z lekarzem specjalistą lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

 116. Witam. Skąd taka rozbieżność w liczbach referencyjnych potrzebnych do interpretacji wyników covid idę między metodą Elisa i Celia? Czy jest jakiś wspólny miernik dzięki któremu można porównać badania dwóch osób wykonany dwoma różnymi metodami?

  • Na chwilę obecną nie istnieje międzynarodowy standard odniesienia, tj. surowica zawierająca określone stężenie przeciwciał anty-SARS-CoV-2, według którego producenci testów mogliby walidować swoje testy. Wobec tego, każdy producent testu serologicznego waliduje test w oparciu o relatywne jednostki: RU/ml, AU/ml, czy indeksy takie jak S/C czy S/N. Indeksy takie najczęściej określają zależność pomiędzy wartościami uzyskanymi dla próbki badanej w odniesieniu do wewnętrznego standardu zastosowanego przez producenta. Niestety nie da się jednoznacznie porównać wartości uzyskanych w dwóch różnych testach, różnych producentów (szczególnie, że często mogą być to odmienne metody laboratoryjne).

 117. Szanowni Państwo.
  Otrzymałem właśnie wynik ilościowego badania poziomu przeciwciał anti-SARS-Cov-2 wykonanego metodą ECLIA na aparacie Cobas e411. Uzyskany wynik wynosi 644 U/ml przy poziomach referencyjnych 0,8 wynik dodatni. NIestety nie mogę nigdzie znaleźć porównania wyników uzyskanych do poziomów referencyjnych bardziej powszechnych metod np. ELISA. Stąd moje 2 pytania: 1) Czy posiadając przeciwciała w tej ilości mogę w razie potrzeby zostać dawcą osocza? 2) Czy ten poziom IgG daje mi odporność, czy też należy się możliwie szybko zaszczepić?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Proszę pamiętać, że obecny stan wiedzy nie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, czy przechorowanie COVID-19 daje trwałą odporność. Decyzję, czy powinien się Pan szczepić powinien ostatecznie podjąć lekarz specjalista w trakcie konsultacji z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, stanu zdrowia oraz chorób współistniejących.

   Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 118. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo
  0,80 U/ml – wynik reaktywny (dodatni)
  Analizatory: 1* – COBAS E411 , surowica

  Wynik: 2,80 U/ml
  Czy to odpowiednie miano do oddania osocza?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 119. Dzień dobry.
  Koronawirus anty-SARS-CoV-2 IgG wynik 7,2 S/CO
  Zakres referencyjny:
  0,80 do = 1,00 S/CO – wynik pozytywny

  Wychodzi że przeszedłem chorobę, ale czy przeciwciał mam dużo czy mało?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, czyli obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Więcej odnośnie najnowszych doniesień związanych z ochronnym poziomem przeciwciał piszemy tutaj: https://euroimmun.pl/blog/czy-istnieje-granica-poziomu-przeciwcial-warunkujaca-ochrone-przed-sars-cov-2/

 120. Dzień dobry
  Wynik 7,49 s/co IgG
  > 1 wynik reaktywny
  W opisie jest podane że przeprowadzono badanie immunoezymatycznym testem do ilościowego oznaczenia
  przeciwciał Igg.
  Czy oznaczenie s/co to nie jest jednak oznaczenie testu jakościowego a nie ilościowego

  • Proszę dopytać w laboratorium o rodzaj wykonywanego testu, bez techniki wykonania czy nazwy producenta nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

 121. Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, ilościowo
  Analizatory: COBAS E411
  0,80 U/ml – wynik reaktywny (dodatni)
  Mój wynik z dnia dzisiejszego +/- po niepotwierdzonej infekcji sprzed miesiąca (testy PCR ujemne) : 2,80 U/ml

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Wyniki testów ilościowych są podawane w określonych jednostkach w danej objętości, np. Ru/ml, AU/ml. Miano podaje się w przypadku testów półilościowych. Niestety nie da się jednoznacznie porównać wartości uzyskanych w dwóch różnych testach, różnych producentów (szczególnie, że często mogą być to odmienne metody laboratoryjne).

 122. PROSZE O INTERPRETACJE WYNIKÓW
  22.12 MIALAM TEST WYMAZOWY POZYTYWNY 2 X ROBIONY
  POTEM IGG I IGM ALE NIE ILOSCIOWO WYSZLY OBA POZYTYWNIE
  TERAZ POWTARZALAM PRZECIWCIALA
  IgG 1,6
  1,4 dodatni
  IgM 2,9
  1,0 dodatni
  z góry dziekuje
  infekcje przeszlam totalnie bez objowowo

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 123. Dzień Dobry.
  Po 2 miesiącach od przejścia ciężkiej grypy zrobiłam badania na przeciwciała IgG (ICD-9 :V98)
  Wynik 1,13 RATIO
  PRZESZŁAM SARS-co 2 ? Proszę o odpowiedź

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgM i IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 124. Przeprowadziłem test na obecność przeciwciał i uzyskałem następujący wynik (kontakt z osobą zarażoną 5 dni wcześniej w skutek którego moją ona zaraziła się i ma wynik pozytywny):
  IgG – 21,30 AU/ml (dodatni powyżej 15)
  IgM – 19,10 index (dodatni powyżej 1,1 index)
  Czy wyniki sugerują o zakażeniu czy odporności?

  Po 13 dniach od kontaktu z zarażonym, 10 dniach przebywania z zakażoną żoną oraz 7 dniach od wykonania testu na przeciwciała, wykonałem test RT-PCR wynik negatywny.
  Czy jest sens wykonywania dalszych testów?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Testy RT-PCR w kierunku zakażeń wirusem SARS-CoV-2 najwyższą czułość osiągają między 7. a 14. dniem od kontaktu z patogenem; pobranie materiału w późniejszej fazie infekcji może doprowadzić do otrzymania wyniku fałszywie ujemnego pomimo toczącego się zakażenia.

 125. Witam
  Moje wyniki :
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ELCIA ocena ilościowa
  Wynik: <0,40 U/ml
  Zakres referencyjny: Ujemny =80 U/ml.
  przepraszam bardzo ale już nic z tego nie rozumię , proszę o wyjaśnienie.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Dzień dobry bardzo przepraszam ale trochę źle napisałam zakres referencyjny. Dokładnie wygląda to tak :
   Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ELCIA ocena ilościowa
   Wynik: <0,40 U/ml
   Zakres referencyjny: Ujemny = 0,80 U/ml

   Jaka jest interpretacja wyniku???

 126. Witam dzisiaj odebrałam wyniki. Proszę o interpretację:
  IgG 1,31
  IgM 0,4
  zakres ref 1 reaktywny/wynik dodatni
  Pozdrawiam Beata

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Badanie wykazało brak obecności przeciwciał IgM anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 127. Dzień dobry, proszę o pomoc w interpretacji wyniku na przeciwciała covid:,
  BADANIE
  WYNIK

  WART. REF.
  JEDN.
  anty-SARS-CoV-2 II gen. IgG 5251.60 AU/ml
  Test został opracowany w celu wykrywania przeciwciał w postaci immunoglobulin klasy G (IgG), w tym przeciwciał neutralizujących,
  wynik negatywny (niereaktywny) = 50.00 AU/ml
  Oznaczenie wykonywano z użyciem zestawu odczynnikowego amerykańskiej firmy Abbott (produkt USA) na aparacie Alinity i metodą CLIA.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 128. Witam proszę o pomoc przy odczytaniu wyniku: przeciwcuala przeciwko koronawirusowi SARS COV 2 jakościowo w klasie IgM i IgG(total) metoda ECLIA .
  Wynik; dodatni ! Wartość referencyjna: ujemny

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i/lub IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i/lub IgG przeciwko SARS-CoV-2 (wykonany przez Pana test bada jednoczesnie obie klasy przeciwciał, ale w przypadku wyniku dodatniego nie wiem, która klasę przeciwciał wykryto). Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 129. Proszę o interpeteację:

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  (V98)

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG 0,0 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG ujemny = 1,4 dodatni

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM
  (V98)

  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM ­ 2,2 S/C
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM ! dodatni = 1,0 dodatni

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM, czyli obecność przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2. Badanie wykazało brak obecności przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 130. Proszę o interpretację wyników

  Przeciwciała dojrzałe anty-SARS-CoV-2 0.059 IU/ml wartość referencyjna 0,0 – 1,0

  Dziękuję

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni, ale nie podaje Pani, czy badanie wykonano w kierunku przeciwciał IgM czy IgG. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 131. Witam, proszę o interpretację wyniku.
  Badanie wykonano metodą CMIA na aparacie Alinity firmy ABBOTT
  Koronawirus SARS-CoV-2, Przeciwciała IgG
  WYNIK: 5.51
  JEDN.: Index
  WART.: REF./ODN.: =1.4 wynik reaktywny
  Czy dobrze rozumiem, że mój wynik większy niż 1,4 jest wynikiem dodatnim i oznacza, że przeszłam infekcję?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 132. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  met. Ilosciowa
  Dodatni Instrukcja DiaSorin
  64,80 AU/ml

  Ujemny = 15,0 AU/ml
  Badanie wykonano metoda chemiluminescencji (CLIA) na analizatorze LIAISON® …..
  CZY MOGĘ Z TEGO WYWNIOSKOWAĆ , ILE CZASU JESZCZE BĘDĘ ODPORNY NA COVID?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Badanie wykazało brak obecności przeciwciał IgM anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że w przypadku przeciwciał IgG, czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy.

 133. HEJ…..
  P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG
  met. Ilosciowa
  Dodatni Instrukcja DiaSorin
  64,80 AU/ml

  Ujemny = 15,0 AU/ml
  Badanie wykonano metoda chemiluminescencji (CLIA) na analizatorze LIAISON®

  CZY MOGĘ SIE DOWIEDZIEĆ ILE CZASU BĘDĘ JESZCZE ODPORNY NA COVID?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Więcej odnośnie najnowszych doniesień związanych z ochronnym poziomem przeciwciał piszemy tutaj: https://euroimmun.pl/blog/czy-istnieje-granica-poziomu-przeciwcial-warunkujaca-ochrone-przed-sars-cov-2/

 134. Witam,
  moje wyniki:
  COVID-19
  IgG 20,3 (+) dodatnie
  COVID-19 IgM 0,2 (-) ujemne
  wynik negatywny:/= 0,9-/= 1,1
  20 listopada test na COVID-19 był u mnie pozytywny.
  Czy poziom przeciwciał 20,3 jednostek jest wysoki, średni czy niski? Jak długo mogą mnie chronić przed ponownym zakażeniem?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Więcej odnośnie najnowszych doniesień związanych z ochronnym poziomem przeciwciał piszemy tutaj: https://euroimmun.pl/blog/czy-istnieje-granica-poziomu-przeciwcial-warunkujaca-ochrone-przed-sars-cov-2/

 135. Proszę o interpretację wyników
  anty- Sars -CoV-2-IgG – wynik 60.74
  interpretacja:
  = 1,0 – wynik dodatni (próbka reaktywna)

  Badanie wykonane metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2.Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 136. Witam
  Proszę o interpretację wynków wiek 60lat
  Coronavirus, przeciwciałaG , ilosciowo (ICD-9: V-98)
  Sars-CoV-2 S1 S2 IgG reaktywny (dodatni)
  194,0 AU/mL
  Z góry dziękuję 🙂

  • Proszę podać zakres referencyjny testu. Najprawdopodobniej wynik jest pozytywny, na o wskazuje skopiowana przez Pana adnotacja „reaktywny (dodatni)”.

 137. Odebrałam dziś wyniki na p/c SARS-CoV-2 w klasie IgG.
  Badanie wykonane metodą immunochemiczną /CMIA/
  Wynik: 1,9 obecne
  Zakres referencyjny: 1,4 obecne
  Dodam, że skąpe objawy miałam w drugiej połowie października.
  Rozumiem, że wynik wskazuje, że przeszłam infekcję, ale czy mogę się znów zarazić?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Obecny stan wiedzy nie pozwala jednoznacznie opowiedzieć na pytanie jak długo utrzymują się przeciwciała IgG po przebyciu infekcji wirusem SARS-CoV-2 i czy przebycie COVID-19 daje pełną odporność.

 138. Witam
  Otrzymałem nastepujące wyniki:
  IgG = 3,62 S/C – wykryto (norma 1,4 wykryto
  IgM = 2,40 S/C – wykryto (norma 1,0 wykryto
  Co to oznacza?
  Co oznacza wczesna faza zakażenia? W jakim czasie od zakażenia może się pojawić wczesna faza zakażenia? Czy jednoczesne pojawienie się IgG i IgM może umozliwić stwierdzenie w ewentualnie ktorym dniu jestem ewentualnej infekcji?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Przeciwciała klasy IgG są wykrywalne ok. 10.–14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Wczesna faza zakażenia oznacza początkowy okres infekcji. Proszę skonsultować wynik z lekarzem specjalistą, w razie wątpliwości może zlecić wykonanie testu molekularnego lub antygenowego, którą służą obecnie do potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2.

   • Otrzymałem wynik badania wykonanego dwa tygodnie od pierwszego badania. Wynik: IgG 51,60 AU/ml – zakres preferncyjny >15 reaktywny.
    Proszę mi napisać , czy zwiększyła się ilość przeciwciał Ig G od poprzedniego badania, w którym miałem IgG na poziomie 3,62 S/C (referencyjny >1,4 – wykryto).

    • Trudno odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ podaje Pan wyniki dwóch zupełnie innych testów. W pierwszym przypadku wynik podany w postaci stosunku S/C jest wynikiem półilościoego testu. W drugim teście jednostki AU/ml sugerują wykonanie testu ilościowego (prawdopodobnie inna metoda i inny producent).

 139. Witam, mam przeciwciała anty sars-cov-2 w ilości 1,43. Z zakresu referencyjnego wynika, ze pozytywny wynik jest od 1,40. Badanie robilam w 20 dniu od pojawienia się objawów chorobowych. Czy w takim przypadku, gdy mam tak mało ponad zakres przeciwciał możliwe jest, ze po dwóch miesiącach od infekcji one zanikną całkowicie i nie będę odporna?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni (w jakiej klasie IgM czy IgG- nie podaje Pani), czyli obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że w przypadku przeciwciał IgG, czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy. Należy jednak pamiętać, iż przebycie COVID-19 nie zawsze chroni przed ponownym zakażeniem.

 140. Witam. Mam 1,43 przeciwciał w klasie IGG. Zakres referencyjny pozytywny wynik od 1,40. Czy tak mało ponad 1,40 daje mu jakąś ochronę przed kolejnym zachorowaniem? Testy robiłam około 20 dni od choroby.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. Nie ma jeszcze ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Więcej odnośnie najnowszych doniesień związanych z ochronnym poziomem przeciwciał piszemy tutaj: https://euroimmun.pl/blog/czy-istnieje-granica-poziomu-przeciwcial-warunkujaca-ochrone-przed-sars-cov-2/

 141. Dzień dobry.Mam taki wynik :
  Przeciwciała anty – SARS CoV-2 19,69 U/ml
  IgM i IgG – ilościowo
  niżej :
  Wynik dodatni : >=0,8 U/ml
  Wynik ujemny : <0,8
  metoda elektrochemiluminescencji ECLIA
  W badaniu stwierdzono obecność przeciwciał neutralizujących.
  Chorowałem koniec października – początek listopada 2020
  Pytanie : Czy z ww danych wynika,że mam dużą liczbę przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi S wirusa SARS CoV-2 ?
  Dziękuję za odpowiedź.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i/lub IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i/lub IgG przeciwko SARS-CoV-2. Podany przez Pana test nie pozwala stwierdzić, którą dokładnie klasę przeciwciał (M czy G) wykryto. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących. W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 142. Dzień dobry, bardzo proszę o interpretację wyników. Początkiem grudnia straciłam węch i smak na około tydzień, teraz zrobiłam sobie badanie na przeciwciała i taki wynik otrzymałam.
  P/c anty-SARS-CoV-2 IgG . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UJEMNY (-)
  Poziom przeciwciał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,84

  zakres:
  wynik ujemny: 11

  • Jeżeli interpretacja podanego przez Panią testu wygląda następująco: ≥11 oznacza wynik dodatni; to opisane przez Panią wyniki są dodatnie w klasie IgG. Oznacza to obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 143. Immunologia Aparat Abbott Alinity ianty-SARS-CoV-2 II gen. IgG 1990.60 AU/ml p/ciała skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor (ang.receptor binding domain, RBD) podjednostki S1 białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2Test został opracowany w celu wykrywania przeciwciał w postaci immunoglobulin klasy G (IgG), w tym przeciwciał neutralizujących, przeciwko domenie wiążącej receptor (ang.receptor binding domain, RBD) podjednostki S1 białka szczytowego wirusa SARS-CoV-2 w surowicy pacjenta. Podjednostka S1 jest uważana za wysoce specyficzny antygen docelowy do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2.Wartość przeciwciał anty-SARS-CoV-2 II gen w klasie IgG powyżej 50 AU/ml świadczy o kontakcie z wirusem badanych osób, przechodzących infekcję objawowo jak i bezobjawowo.Ponadto test II generacji umożliwia zbadanie poziomu p/ciał anty SARS-CoV-2 po szczepieniu na COVID-19. Czy to oznacza że chorowałam?

  • Opisane przez Panią wyniki są dodatnie w klasie IgG. Oznacza to obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 144. dzien dobry prosze o interpretacje wynikow
  Przeciwciała anty Sars-cov2 w klasie IgG met ECELIA ocena ilosciowa
  WYNIK
  68,90 Ujemny =0,80 U/ml
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  I drugi test taki sam żony WYNIK 31,80

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2, w obu przypadkach. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 145. Witam .Dzisiaj odebrałem wynik .
  Anty SARS-CoV-2 IgM DODATNI
  Anty SARS-CoV-2 IgG (ilosciowo) 267 AU/ml
  Interpretacja wyników:
  15 AU/ml – wynik pozytywny
  Wykonano testem immunodiagnostycznym przy u¿yciu analizatora Liaison XL firmy DiaSorin z zastosowaniem metody chemiluminescencji.
  Objawy choroby zakończyły sie ponad 4 tygodnie temu. Warto zgłosić sie na oddanie osocza? Pozdrawiam.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 146. Chorobę przeszedłem bezobjawowo.
  Test serologiczny zrobiłem z ciekawości czy przeszedłem już tę chorobę. Wyniki :
  igg reaktywny dodatni 2,6 index. (<_1,4)
  Igm reaktywny dodatni 1,0 index.(<_1,00).
  Czy z tego wyniku mogę się dowiedzieć w przybliżeniu ile dni temu mogło dojść do zakażenia?
  Czy jestem w fazie zarażania?
  W grudniu po świętach miałem chrypkę, myślałem że to może od śpiewania kolęd ale mógł to być wtedy właśnie objaw chorobowy.
  Pozdrawiam i dziękuję.

  • Jeżeli interpretacja testu jest następująca: klasa IgG ≥ 1,4: wynik pozytywny, to opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W przypadku klasy IgM jeżeli interpretacja jest następująca: klasa IgM ≥ 1,0: wynik pozytywny, to Pana wynik również jest dodatni. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 147. Witam, uprzejma prośba o interpretację wyników 2 osób, testy zrobione 2 miesiące po przejściu COVID.
  SARS-CoV-2 S1/S2 IgG (ilościowo ICD-9, V98), badanie wykonane metodą chemiluminescencji (CMIA) na aparacie Abbott.
  norma: wynik dodatni >= 50 AU/ml

  Wynik 1. osoby: 78,8 AU/ml
  Wynik 2. osoby: 568,8 AU/ml

  Jak to świadczy o obecnej odporności?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W obu przypadkach wyniki są dodatnie. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 148. Poproszę o interpretację mojego wyniku. Badanie zrobione 11.01.2021 r. (na izolacji byłem od 01.12 do 10.12.2020 r.).
  Badanie metodą ELFA, BioMerieux, Vidas
  IgM – 0,71 (ujemny =1.00)
  IgG – 5,71 (ujemny =1.00)

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Badanie wykazało brak obecności przeciwciał IgM anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 149. zrobiłem test igm pół ilosciowy wynik 1.20
  wynik negatywny
  0.8-1.1 ratio wynik graniczny
  >1 ratio wynik pozytywny badanie wykonano metoda ELISA na analizatorze EL-2 firmy Euroimmun

  wynik igg 0,06
  0.8ratio>wynik negatywny
  0.8-1.1 ratio wynik graniczny
  >1 ratio wynik pozytywny

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM, czyli obecność przeciwciał IgM przeciwko SARS-CoV-2. Badanie wykazało brak obecności przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 150. Dzień dobry
  Bardzo proszę o interpretacje wyników:
  Mój tata przeszedł covid bardzo ciężko ale w warunkach domowych . Miał dwa testy wykonane przez pogotowie raz wyszedł wynik negatywny raz pozytywny. Obecnie jest ponad półtora miesiąca po chorobie odzyskuje siły zrobił wraz z małżonką ( która nie miała objawów) badania czy przeszedł covid oto wyniki
  Sars Cov 2
  IgG reaktywny( dodatni) 8,3 index ( tata)
  IgG reaktywny( dodatni) 4,4 index ( małżonka)
  Sars Cov 2
  IgM reaktywny( dodatni) 41,0 index ( tata)
  IgM reaktywny( dodatni) 1,0 index ( małżonka)
  Przepraszam za zawiłość wypowiedzi
  Serdecznie pozdrawiam i proszę o pomoc

 151. Otrzymałem wynik badania :
  Krew żylna.
  P/c przeciw wirusowi SARS Co-2 w klasie lgG 75,80 Au/ml dodatni. . Mam 82 lata, jestem w trakcie leczenia raka prostatu, pół roku po radioterapii. Rozumiem że jestem po, przebytymm zarażeniu szczepami koronowirusa. (>15,0 AU/ml. Nie znając skali, nie potrafię zinterpretować wynik badania 75,80 AU/ml. Czy tak duża róznica od 15,00, to dobrze, czy żle i czy powinienem w świetle twyniku tego badania martwić się „i coś z tym robić”, czy cieszyć się w zasadzie bezobjawowym przeżyciem koronowirusa ?
  Pozdrawiam. Jan.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Obecność przeciwciał świadczy o kontakcie z wirusem SASR-CoV-2. Obecny stan wiedzy dotyczący odpowiedzi serologicznej w zakażeniach SARS-CoV-2 nie pozwala odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie jak długo po zakażeniu przeciwciała klasy IgG mogą się utrzymywać poziomie możliwym do wykrycia. Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że w przypadku przeciwciał IgG, czas ten może wynosić do 5-8 miesięcy. Niestety nie wiemy, czy przechorowanie COVID-19 daje trwałą odporność. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 152. Witam, proszę o interpretację wyników na przeciwciała. Immunochemia (IgM+IgG) wynik 102.6 p. Wartości ref.: wynik ujemny 1.0. Badanie metodą eclia.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i/lub IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i/lub IgG przeciwko SARS-CoV-2. Podany przez Panią test nie pozwala stwierdzić, którą dokładnie klasę przeciwciał (M czy G) wykryto. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 153. Dzień dobry.
  Po 24 dniach od wystąpienia choroby wykonałam badanie krwi. Moje wyniki wyglądają następująco:
  1. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową: 58,40 AU/ml; zakres ref.: Ujemny = 15,0 AU/ml.
  Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CLIA) na analizatorze LIAISON® – firmy DiaSorin do ilościowego oznaczania neutralizujących przeciwciał IgG dla powierzchniowych antygenów wirusa SARS-CoV-2 (antygenów S1 i S2).
  2. P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgM – Dodatni: 7,87 Index; zakres ref. Ujemny = 1,1
  Badanie wykonano metodą chemiluminescencji (CLIA) na analizatorze LIAISON® – firmy DiaSorin
  Czy otrzymane wyniki oznaczają, że przeszłam zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2?

  Badanie wykonałam w ramach Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Program zakłada, iż w przypadku wykrycia obecności przeciwciał – drugim etapem badania (wykonywanym tylko u osób u których wykryto przeciwciała IgM lub IgG) będzie badanie molekularne, bezpośrednio wykrywające materiał genetyczny SARS-CoV-2, polegające na wykonaniu wymazu z nosogardzieli.

  Czy otrzymane przeze mnie powyższe wyniki mogą być przyczyną uzyskania pozytywnego wyniku w badaniu molekularnym?

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IGG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Zgodnie z dostępną wiedzą testy bezpośrednie mają najwyższą czułość między 7. a 14. dniem od kontaktu z patogenem. Po tym czasie czułość diagnostyki bezpośredniej w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje, z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Wykonanie u Pani w tym momencie takiego badania w celu potwierdzenia zakażenia może zatem być obarczone ryzykiem wystąpienia wyniku fałszywie ujemnego, ponieważ opisuje Pani, że minęły 24 dni od choroby. Proszę skonsultować się z lekarzem specjalistą w celu ustalenia dalszego postępowania diagnostycznego.

 154. Witam. Mam wynik p/ciał w klasie IgG to <0,4. Zakres referencyjny to wynik ujemny =0,8. Rozumiem, że na tą chwilę wynik jest ujemny ale czy jeśli objawy chorobowe występują od 2 tygodni to warto badanie powtórzyć za jakiś czas ? Czy wynik na takim poziomie < 0,4 można raczej zaliczyć do małych wartości, nie świadczących raczej o przebytej infekcji covid? Pozdrawiam.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemnyw klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Przeciwciała klasy IgM są wykrywalne ok. 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta stosunkowo szybko (do około 10. dnia od wystąpienia objawów klinicznych infekcji SARS-CoV-2), a następnie zwykle stopniowo maleje. Przeciwciała klasy IgG są wykrywalne ok. 10.–14. dnia od wystąpienia pierwszych objawów. Opisuje Pani, że objawy występują od około 2 tygodni, kiedy zostało wykonane badanie? Być może minął zbyt krótki okres od wystąpienia pierwszych objawów do wykonania oznaczenia, warto powtórzyć badanie przeciwciał (szczególnie IgG) za jakiś czas. Proszę jednak pamiętać, że w przypadku podejrzenia aktywnego zakażenia SARS-CoV-2 wykonuje się przede wszystkim testy molekularne lub antygenowe.

 155. Dzień dobry,
  przeszliśmy rodzinnie covid w październiku, dzisiaj odebrałam wyniki badań na przeciwciała IgG ilościowo.
  Badanie wykonano metodą cheminumilescencji (CMIA) na aparacie firmy Abbott. W opisie podane referencje
  SARS Cov-2 S1/S2 IgG
  wynik ujemny = 50 AU/ml
  Przeszłam covid dość ciężko choć bez wizyty w szpitalu, ale do dzisiaj jeszcze nie odzyskałam smaku i węchu.
  Mój wynik to 76,3 AU/ml . Rozumiem , że mam przeciwciała , ale czy to jest dużo ? jakie wartości uznawane są za wysokie ? Odpowiednio mąż i córka którzy przeszli prawie bezobjawowo mają 143,5 AU/ml i 188,6 AU/ml
  Czy to jeszcze wysoka odporność ? Co w przypadku kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem i czy mimo odporności nadal możemy przenosić wirusa ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź

  • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków.

 156. Witam.
  Mam wynik Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ECLIA ocena ilościowa
  Wynik to Strzałka do góry 130,00 U/ml
  Wartości referencyjne to Ujemny =0,80 U/ml
  Proszę o odpowiedż co to oznacza.
  Pozdrawiam MK

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 157. Dobry Wieczór

  U mnie sytuacja wygląda następujco:
  1. ewentualne objawy COVID (lekkie przeziębienie oraz utrata węchu oraz smaku) – połowa października 2020
  2. badanie wykonane w dniu 30/12/2020 metodą ELISA (analizator Cobas 8000) ocena ilościowa, wynik 17,50 U/ml, zakres referencyjny: ujemny =0,8
  3. badanie wykonane w dniu 15/01/2021 metodą CMIA (aparat Abbott), wynik ujemny – 0,79 index, zakres referencyjny: <1,4 S/CO niereaktywny (ujemny)
  ≥1,4 S/CO reaktywny (dodatni)

  Pytanie, jak to mozliwe aby w tak krotkiej roznicy czasu (2 tygodnie) byly tak diametralnie rozne wyniki?

  pozdrawiam

  • Zwykle trudno jest bezpośrednio porównywać wyniki otrzymane dwoma testami, które często różnią się zastosowaną techniką laboratoryjną (w Pana przypadku test immunoenzymatyczny i chemiluminescencyjny), antygenem wirusa wykorzystywanym do wykrywania przeciwciał, jednostką w jaki wydawany jest wynik czy czułością i specyficznością. Nie podaje też Pan jaką klasę przeciwciał (IgM czy IgG) badano za pierwszym i drugim razem.

 158. Witam
  Co oznaczają te wyniki .Nie wiem czy miała kontakt z covidem mam 69 lat

  sars cov2 przeciwciała IgG (ICD9V98) 0,020
  z góry dziękuję

  • Najprawdopodobniej jest to wynik ujemny, czyli bark przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Dla pewności proszę podać zakres referencyjny (normy) wykonanego badania.

 159. Co oznacza ten wynik:Sars-cov-2, przeciwciała total IgG, M, A, reaktywny, (dodatni) COl
  test przesiewowy (ICD-9:V98)
  Nie reaktywny – COI1.0

 160. Dobry wieczór. Co oznacza wynik Ratio: 1,21 ? Czy jest to ilość zabezpieczająca przed ponownym zachorowaniem? Test z krwi robiony 30 dni po teście pcr-wnik +. W jaki sposób zbadać rzeczywiste miano przeciwciał tak by wiedzieć, czy jest się bezpiecznym?
  Chodzi o metodę…pozdrawiam

  • W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Nie ma ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny. Odnośnie wyniku- proszę podać zakres referencyjny (normy) wykonanego badania.

 161. Dzień dobry
  Odebrałam wczoraj swój wynik. Wnioskuję że przeciwciała mam. W szpitalu byłam miesiąc w tym 2,5 tyg pod respiratorem, ledwo z tego wyszłam. Dziwnym byłoby 2 m-ce po tak trudnym przebyciu choroby nie mieć przeciw ciał… Choć wszystko jest mozliwe.
  Mój wynik to:
  P-ciala p/wirusowi SARS-Cov-2 IgG półilościowo
  – wykryto 6,75 S/C
  Zakres referencyjny: =1,4 wykryto
  Uprzejmie proszę o interpretację ilości moich przeciw ciał, czy mam ich dużo czy już się kończą. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 162. Dzień dobry, czy poziom przeciwciał 18,90 można traktować jako wysoki?
  Czy raczej niski?
  Nigdzie nie mogę się doszukać.

  Nazwa badania Wynik badania Zakres referencyjny Wykonanie
  Materiał: Surowica, pobrany: nie podano
  Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG met. ECLIA ocena ilościowa
  Wynik 18,90 U/ml
  Ujemny = 0,80 U/ml

  Badanie wykonano metodą elektrochemiluminescencji na analizatorze Cobas 8000.
  Swoistość analityczna testu wynosi 100 %
  Swoistość kliniczna testu wynosi 99,98%
  Czułość kliniczna testu wynosi 98,8%
  Zgodnie z zaleceniami WHO rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzeni

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Nie ma ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny.

 163. Hej Witam
  Poproszę jakąś mądrą głowę o pomoc. Robiony test: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG met. Ilościową
  Normy: Ujemny = 15,0 AU/ml
  u mnie wyszło 283,00 AU/ml. Rozumiem, że mam dodatni
  ale pytanie jest jaka jest maksymalna skala do góry, czy coś takiego wogóle istnieje???
  Dziekuję za odpowiedź.

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Nie ma ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny.

 164. Witam Jestem ponad 2 tygodnie po szczepieniu po 1 dawce , w badaniu krwi mam poziom IgG 5,02 IgM 0,3
  Poniżej 0,8 wynik ujemny 0,8-1,1 wątpliwy powyżej 1,1 dodatni. Miałam kontakt z osoba chorą , Robiłam 3 x PCR zawsze ujemny ostatni po 7 dniach od kontaktu.
  Czy to oznacza ze jestem już odporna? Bardzo zależy mi na interpretacji wyniku. Nigdzie nie mogę znaleść jakie miano p/ ciał chroni przed zarażeniem

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.
   W przypadku zakażeń nowym koronawirusem nie ma określonej górnej granicy normy dotyczącej poziomu przeciwciał IgG anty-SARS-CoV-2. Odpowiedź immunologiczna, jej rodzaj i nasilenie, jest cechą osobniczą. Może być zależna od wieku, chorób towarzyszących czy przyjmowanych leków. Nie ma ustalonej wartości poziomu przeciwciał, który uznaje się za poziom ochronny.

 165. Witam
  Chorowałam na covid prawie bezobjawowo, po 4 miesiącach zrobiłam sobie 2 razy testy na przeciwciała IgG.
  Pierwszy wynik IgG – 0,0 (zakres <1,4 ujemny)
  Drugi wynik IgG – 3,80 (zakres <12,0 ujemny) wynik IgM – 0,10 (zakres <1,0 ujemny )
  Proszę o inerpretację. Pozdrawiam

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG (wynik badania nr 2), czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 166. Proszę o interpretację wyniku. Czy to oznacza, że nie miałam styczności z wirusem i że nie mam przeciwciał?

  „Sars CoV CoV 2 p/c IgG
  Wynik 0,062
  COI lub=1.0 reaktywny (dodatni)
  Ujemny wynik testu nie wyklucza zarażenia”

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny

 167. Witam. Dzisiaj otrzymałam następujące wyniki badań:
  IgG ECLIA ilościowo 69,4 (ujemny=0,80 U/ml)
  IgA ELISA 0,94 Ratio (negatywny ratio=0,8 do =1,1)
  Przy okazji wykonana była morfologia i ob – wszystkie parametry w normie
  Objawów żadnych nie było a badania wykonano we własnym zakresie z uwagi na kontakt (30,12,2020) z osobą u której w późniejszym czasie wykryto COVIDSARS-CoV-2.
  Z tego co wnioskuję posiadam przeciwciała jednak proszę o interpretację wyników. Chodzi o informacje z zakresu dodatkowych badań w celu wykluczenia lub potwierdzenia aktywnego zakażenia.
  Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. W przypadku klasy IgA nie wykryto przeciwciał. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 168. Dzień dobry dzisiaj odebrałem wyniki na przecięciała IgG – 7,59 (index powyżej 1 pozytywny – test abbott, metoda chemiluminienescenzji CMIA na aparacie alinki), IgM – 1,49 (index powyżej 1 pozytywny test Biomereieux, metoda chemiluminienescenzji CMIA na aparacie Vidas).
  Jak to interpretować? – objawy chorobowe miałem w listopadzie podobne do covid

  • Opisane przez Panią/Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 169. Witam, odebrałam wynik Metoda CMIA, firma Abbott wynik mam 0,99 a referencje =1,4 wynik dodatni . Proszę o interpretację mojego wyniku .

  • Opisane przez Panią wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 170. Od dnia 3 listopada byłam przez 10 dni na izolacji z powodu stwierdzenia pozytywnego testu wymazowego na Covid 19. Objawy były jak przy grypie i dodatkowo utrata węchu i smaku. Dzisiaj po prawie 3 miesiącach od zachorowania zrobiłam test na przeciwciała IGG bo byłam ciekawa jaką mam odporność.
  Wynik ilościowy IGG SARS-COV-2 wyszedł 7,3 AU/ml.
  Metoda CLIA, podane normy to < 12 ujemny, 12= 15 dodatni.
  Czy to znaczy, że mimo iż przeszłam Covid 19 to nie będę miała odporności bo mam za mało przeciwciał, czy nie mam ich w ogóle? Proszę o interpretację.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 171. Witam, istnieje możliwość że przeszłam covid 2 miesiące temu, zrobiłam dziś przeciwciała testem ELECYS Anti-SARS-COV-2 S (ECLIA) Roche. Wynik jest następujący:
  Wynik < 0,4 U/ml
  Max < 0,8
  Norma ~
  rozumiem, że jest to wynik negatywny? Pozdrawiam.

  • Proszę podać dokładny zakres referencyjny (normy) przeprowadzonego badania lub skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

 172. Witam.
  Trzy miesiace temu zrobiłem badania IgG 2,25 , IgA 0,24 , IgM 0,53 wynik poniżej 1( ujemny) ,powyżej 1 ( dodatni )
  Czyli przeszedłem chorobę .Bez objawów.
  Teraz wykonałem badanie w kierunku przeciwciał czyli anty-RBD IgG wynik 13,48 co oznacza przeciwciała ( i jak wyżej norma poniżej 1-ujemny Powyżej 1- dodatni.
  Czy wartość anty-RBD jest wystarczająca do oddania osocza?
  wszystkie badania wykonane metodą CLIA na analizatorze Maglumi 800.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają:

   • wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2,
   • wynik ujemny w klasie IgM,
   • wynik ujemny w klasie IgA.

   Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Dawcą osocza może zostać:
   1. każda osoba, która przeszła zakażenie SARS-CoV-2 i wyzdrowiała lub taka, która przeszła infekcję bezobjawowo, co potwierdziły testy serologiczne, które wskazują na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2.
   2. Osoba obecnie zdrowia, która:
   • miała wykonane dwukrotnie badanie RT-PCR na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie, oba wyniki testów były negatywne, a od dnia wykonania drugiego badania upłynęło co najmniej 14 dni;
   • nie miała zleconych badań kontrolnych i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia manifestacji objawów klinicznych lub zakończenia izolacji;
   • przeszła infekcję bezobjawowo, ale ma przeciwciała anty-SARS-CoV-2, a od dnia otrzymania dodatniego wyniku badania przeciwciał upłynęło co najmniej 14 dni.
   3. ozdrowieniec pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, który waży minimum 50 kg i jest w dobrym stanie zdrowia.

   Osocze osób, które przechorowały zakażenie SARS-CoV-2, zawiera tzw. przeciwciała neutralizujące. Unieszkodliwiają one bezpośrednio zakaźną cząstkę wirusa, uniemożliwiając jej wniknięcie do komórek i dalsze namnażanie. Jednak nie wszystkie przeciwciała wytwarzane podczas reakcji immunologicznej mają właściwości neutralizujące. Dlatego niezależnie od stężenia przeciwciał IgG na wyniku testu serologicznego, pobrane osocze jest ponownie oceniane pod kątem stężenia przeciwciał neutralizujących. Do oznaczenia miana przeciwciał neutralizujących stosuje się standardowo wirusowe testy neutralizacji (ang. Virus Neutralisation Test, VNT). Według aktualnych doniesień w osoczu pobranym od ozdrowieńców, które będzie przetoczone chorym pacjentom, miano przeciwciał neutralizujących anty-SARS-CoV-2 powinno wynosić co najmniej 1:160. Tu pisaliśmy kto może oddać osocze: https://euroimmun.pl/blog/szpitale-apeluja-o-oddawanie-osocza-przez-ozdrowiencow-z-covid-19/

 173. Dzień dobry:
  Jestem ozdrowieńcem, covid przechodziłem łagodnie, po 50 dniach od końca kwarantanny sprawdziłem ilość przeciwciał IGG, niestety otrzymany wynik był bez wartości referencyjnych oraz opisu – jak poniżej:

  SARS-CoV-2, IgG
  reaktywny (dodatni) (2.85 AU/mL) AU/ml
  badanie wykonano testem firmy Snibe, metodą CLIA ,na aparacie Maglumi 800.

  czy ktoś może mi powiedzieć czy w/w wartość przeciwciał jest wysoka czy niska, na ile jestem uodporniony??
  Pozdrawiam

 174. Dzień dobry:
  Jestem ozdrowieńcem, covid przechodziłem łagodnie, po 50 dniach od końca kwarantanny sprawdziłem ilość przeciwciał IGG, niestety otrzymany wynik był bez wartości referencyjnych oraz opisu – jak poniżej:

  SARS-CoV-2, IgG
  reaktywny (dodatni) (2.85 AU/mL) AU/ml
  badanie wykonano testem firmy Snibe, metodą CLIA ,na aparacie Maglumi 800.

  proszę o pomoc w interpretacji czy w/w wartość przeciwciał jest wysoka czy niska, na ile jestem uodporniony??
  Pozdrawiam

  • Opisane przez Pana wyniki są oznaczone jako wynik reaktywny (dodatni) w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

   Odnośnie zakresu referencyjnego- proszę skontaktować się z laboratorium wykonującym oznaczenie.

 175. Dzień dobry!

  Moje wyniki to:

  ARS-CoV-2, IgG 5.93 Ratio
  SARS-CoV-2, IgM 1.34 Ratio

  >1,1 Ratio pozytywny

  met. ELISA

  Dziękuję 🙂

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgM i IgG, czyli obecność przeciwciał IgM i IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 176. w listopadzie infekcja z utratą węchu
  teraz wynik P/c anty-SARS-CoV-2 IgG . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UJEMNY (-)
  Poziom przeciwciał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,93

  Zakres referencyjny
  11 dodatni

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik ujemny w klasie IgG, czyli brak obecności przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że wyniki badań laboratoryjnych powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

 177. Witam.
  Mój wynik przeciwciał po dwóch miesiącach od choroby to 389 AU/ml.
  wynik ujemny: <12,0 AU/ml
  wynik niejednoznaczny: 12,0 – 15,0 AU/ml
  Czy to możliwe że jest tak dużo po dwóch miesiącach?

  • Opisane przez Pana wyniki oznaczają wynik dodatni w klasie IgG, czyli obecność pr