Testy antygenowe w diagnostyce COVID-19 – polskie wytyczne

Od początku pandemii diagnostyka laboratoryjna jest niezbędnym narzędziem w walce z COVID-19. W związku z szybko rosnącą wiedzą na temat wirusa SARS-CoV-2 oraz patogenezy COVID-19 zalecane algorytmy diagnostyczne kilkukrotnie ulegały istotnym modyfikacjom. Początkowo jedynie testy molekularne umożliwiały rozpoznanie tej choroby, jednak dramatycznie rosnąca liczba nowych przypadków na świecie skłoniła ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii do szukania rozwiązań, które usprawnią dotychczas funkcjonujący algorytm diagnostyczny i pozwolą na szybką izolację zakażonych w celu zahamowania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z zaleceniami WHO w ściśle określonych sytuacjach testy antygenowe można zaimplementować do algorytmu diagnostycznego, by zmniejszyć liczbę wykonywanych testów molekularnych oraz wesprzeć szybką identyfikację i leczenie COVID-19. Na początku listopada 2020 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce, wedle którego w przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 u pacjenta z objawami testy antygenowe umożliwiają rozpoznanie COVID-19, co ma na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce i usprawnienie diagnostyki COVID-19.

 

EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA – pobierz ulotkę

 
Testy antygenowe do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2

Testy antygenowe służą do wykrywania antygenów (białek) wirusa SARS-CoV-2 w materiale pobranym od pacjenta. Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na jakość stosowanych testów antygenowych. W Polsce do diagnostyki powinny być wykorzystywane wyłącznie te, które spełniają następujące kryteria:

  • swoistość diagnostyczna ≥97%
  • czułość diagnostyczna ≥90%

w odniesieniu do danych walidacyjnych deklarowanych przez producenta.

Testy antygenowe są najbardziej wiarygodne na wczesnym etapie zakażenia, gdy ładunek wirusa w badanym materiale jest najwyższy.

Zastosowanie testów antygenowych wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19

Testy antygenowe pozwalają odciążyć laboratoria genetyczne, co skraca czas oczekiwania na wynik badania i usprawnia proces kierowania osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na izolację. Gdy liczba przypadków COVID-19 gwałtownie rośnie, szybka izolacja chorych ma kluczowe znaczenie dla ograniczania dalszej transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto istotną rolę mogą pełnić testy antygenowe wykonywane w ramach badań przesiewowych w placówkach, w których ryzyko wystąpienia ogniska zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest duże, a jego konsekwencje mogą mieć poważne skutki (m.in. hospicja, domy opieki nad seniorami). Regularne powtarzanie testów antygenowych umożliwia podjęcie szybkich działań, zapobiegając rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Piśmiennictwo:

  1. Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020.
  2. Ilona Godlewska, Minister zdrowia wprowadza szybkie testy na koronawirusa. Ale dostaną je tylko szpitale, 4.11.2020, dostęp: 3.12.2020, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26475767,minister-zdrowia-chce-szybkich-testow-w-szpitalach-a-tych-jak.html.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.