Walka z COVID-19 po wakacjach – nowe zalecenia

Liczba zakażonych SARS-CoV-2 w ostatnich tygodniach wakacji w Polsce nieustannie rosła. W lipcu i sierpniu wielokrotnie informowano o „pobiciu dziennego rekordu” nowo zdiagnozowanych zachorowań. Pandemia wciąż trwa, a eksperci w dziedzinie wirusologii przewidują, że w najbliższych miesiącach sytuacja epidemiologiczna ulegnie pogorszeniu. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym zwykle diagnozuje się zwiększoną liczbę infekcji układu oddechowego, a w tym roku po raz pierwszy lekarze będą zmagać się dodatkowo z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Przewiduje się, że w najbliższych miesiącach istotnym problemem będą koinfekcje, czyli zakażenia o zróżnicowanej etiologii, np. wywoływane jednocześnie przez wirusa grypy i SARS-CoV-2. W związku z tym koniec roku 2020 będzie nie lada wyzwaniem dla ochrony zdrowia, zarówno ze względu na trudności związane z właściwą diagnostyką, jak i z ograniczonymi możliwościami terapeutycznymi w przypadku chorych na COVID-19.

 

Kompleksowa diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 – pobierz broszurę

 
Pod koniec lipca ukazały się „Zalecenia Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w odniesieniu do zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020”. Jest to kompleksowy dokument, który porusza istotne kwestie dotyczące profilaktyki, diagnostyki oraz kontroli zakażeń SARS-CoV-2. Wszystkie zalecenia zostały podane w uporządkowany sposób dzięki ich pogrupowaniu i przedstawieniu w odniesieniu do:

  • ogółu społeczeństwa,
  • placówek służby zdrowia,
  • innych osób z grup szczególnego ryzyka,
  • osób podejrzanych o zakażenie,
  • osób chorych na COVID-19,
  • osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2.

Na szczególną uwagę zasługują zalecenia co do wprowadzenia okresowego badania personelu medycznego (proporcjonalnie do indywidualnego ryzyka zakażenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc) oraz sprzedawców, urzędników i innych osób bezpośrednio obsługujących klientów (nie rzadziej niż raz na miesiąc).

Członkowie Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN dostrzegają również potrzebę weryfikacji jakości testów laboratoryjnych, które są stosowane do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi zaleca się  „wprowadzenie systemu oceny testów używanych w laboratoriach wykonujących badania diagnostyczne finansowane przez NFZ oraz wprowadzenie obowiązku udziału w programach kontroli jakości w laboratoriach sieci COVID-19”.

„Zalecenia Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w odniesieniu do zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020” dostępne są na stronie: http://www.immuno.pan.pl/images/KIiEZCz-1.pdf.
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.