Wpływ chorób autoimmunologicznych na szczepienie przeciwko COVID-19

Badania nad trwającą od blisko dwóch lat pandemią dostarczają coraz więcej zaskakujących informacji. Chociaż wiadomo, że szczepienie przeciw COVID-19 jest bardzo skuteczne u większości populacji, obecnie nie dysponujemy danymi dotyczącymi skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki w przypadku pacjentów z chorobami zapalnymi o podłożu autoimmunologicznym. Co najważniejsze, nie wiadomo, jak sama choroba lub stosowana terapia immunomodulacyjna może wpływać na odpowiedź immunologiczną po przyjęciu szczepionki. Wyniki badań dotyczące wpływu chorób autoimmunologicznych na powodzenie szczepienia przeciwko COVID-19 opisał David Simon w pracy SARS-CoV-2 vaccination responses in untreated, conventionally treated and anticytokine-treated patients with immune-mediated inflammatory diseases.

Metodologia

Monitorowano 84 pacjentów obciążonych chorobami autoimmunologicznymi oraz 182 osoby z grupy kontrolnej (osoby zdrowe). Średnia wieku wynosiła 53 lata, a większość badanych stanowiły kobiety (65,5%). Procentowy rozkład chorób z autoagresji kształtował się następująco: spondyloartropatia zapalna – 32,1%, reumatoidalne zapalenie stawów – 29,8%, nieswoiste zapalenie jelit – 9,5%, łuszczyca – 9,5%. Około 43% pacjentów przyjmowało leki biologiczne lub inne terapie celowane, 24% – klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby, a 28,5% nie stosowało żadnej terapii. Z badanych osób 96% otrzymało dwie dawki szczepienia preparatem BioNTech/Pfizer. Przed pierwszą dawką szczepienia wszyscy pacjenci posiadali ujemny wynik przeciwciał anty-SARS-CoV-2, a chorujących w przeszłości na COVID-19 wykluczono z analiz. Poziom przeciwciał wytworzonych w odpowiedzi na szczepienie badano w próbkach krwi pobranych co najmniej 10 dni po przyjęciu szczepionki, wykorzystując test Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgG firmy EUROIMMUN. Dodatkowo badacze wykonali oznaczenie poziomu aktywności przeciwciał neutralizujących.

Wyniki

Analiza danych wykazała, że wszystkie osoby z grupy kontrolnej odpowiedziały na szczepienie przeciwko COVID-19 – otrzymały pozytywny wynik testu anty-SARS-CoV-2 IgG, wykonanego co najmniej 10 dni po podaniu pierwszej dawki preparatu szczepionkowego. W przypadku pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne tylko 5 osób miało negatywny wynik testu, a 3 z nich nie posiadały mierzalnego poziomu przeciwciał nawet 11, 27 i 39 dni po szczepieniu drugą dawką preparatu. Około 99,5% osób z grupy kontrolnej oraz 90,5% pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi otrzymało pozytywny wynik aktywności przeciwciał neutralizujących. Przedstawione wyniki wskazują zatem, że szczepienie przeciwko COVID-19 może być nieskuteczne u 1 na 10 pacjentów z chorobą autoimmunologiczną oraz u 1 na 100 pacjentów w grupie kontrolnej. Ponadto badanie to jednoznacznie pokazuje, że szczepienie przeciwko COVID-19 u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi działa, lecz odpowiedź immunologiczna w tym przypadku może być opóźniona i obniżona. Podczas analizy wyników nie stwierdzono związku pomiędzy sposobem leczenia a uzyskaną odpowiedzią na szczepienie.

 

Literatura:

  1. Simon D. et al. SARS-CoV-2 vaccination responses in untreated, conventionally treated and anticytokine-treated patients with immune-mediated inflammatory diseases. Ann Rheum Dis 2021 Oct.
  2. https://www.termedia.pl/reumatologia/Odpowiedz-na-szczepienie-przeciw-SARS-CoV-2-u-chorych-z-rozpoznaniem-chorob-autozapalnych,43788.html

 

1 komentarz do “Wpływ chorób autoimmunologicznych na szczepienie przeciwko COVID-19

  1. A czy moze ktoś badał czy szczepienia u tej grupy chorych oprócz wytworzenia p/ciał mialo wpływ na zaostrzenie choroby podstawowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.