Wpływ niedoboru witaminy D na przebieg COVID-19

Wpływ niedoboru witaminy D na przebieg COVID-19

W marcu 2015 roku na łamach pisma „Nutrients” opublikowano wyniki badań, które wykazały, że niedobór witaminy D o blisko 60% zwiększa ryzyko ostrej infekcji wirusowej. Oprócz niekorzystnego wpływu na pracę układu odpornościowego niedobór witaminy D zwiększa również ryzyko zaburzeń krzepnięcia krwi, które są bardzo częste u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19.

 

Kompleksowa diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 – pobierz broszurę

 
Związek między niedoborem witaminy D u pacjentów z COVID-19 a ciężkim przebiegiem choroby zbadali naukowcy z Louisiana State University Health Sciences Center w Nowym Orleanie. Zidentyfikowali oni grupę 20 osób, dla których dostępne były dane na temat poziomu witaminy D (jej niedobór stwierdzano przy poziomie poniżej 30 ng/ml). Okazało się, że 65% chorych z badanej grupy wymagało pobytu na oddziale intensywnej terapii, a około 85% z nich miało niedobór witaminy D (wśród chorych na COVID-19 niewymagających pobytu na oddziale intensywnej terapii odsetek ten wyniósł 57%). Dodatkowo niedobór witaminy D stwierdzono u wszystkich chorych poniżej 75. roku życia, z czego blisko 65% miało krytycznie niski poziom witaminy D (poniżej 20 ng/ml).

Naukowcy z Nowego Orleanu wskazują na konieczność przeprowadzenia szerzej zakrojonych badań w celu potwierdzenia zaobserwowanej zależności pomiędzy niedoborem witaminy D a ciężkim przebiegiem COVID-19. Wiele wskazuje jednak, że mogą oni mieć rację.

Wyniki ich badań są zbieżne z danymi dotyczącymi zgonów z powodu COVID-19 oraz wnioskami płynącymi z analizy przebiegu choroby wśród osób bezdomnych. W stanie Luizjana aż 70% zgonów z powodu COVID-19 odnotowano wśród Afroamerykanów (w tej grupie niedobór witaminy D występuje u 80–90% osób). Z kolei w Bostonie wszyscy mieszkańcy schroniska dla bezdomnych (147 osób) przeszli COVID-19 bezobjawowo. Osoby bezdomne są wprawdzie w gorszym stanie zdrowia i gorzej odżywione, ale ze względu na częste przebywanie na zewnątrz i ekspozycję na promieniowanie słoneczne, które odpowiada za syntezę witaminy D w skórze, mogą mieć wyższy poziom tego związku w organizmie.

Opracowano na podstawie: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82042%2Cniedobory-witaminy-d-moga-byc-czeste-u-pacjentow-z-ciezkim-przebiegiem-covid
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.