Znaczenie komórkowej odpowiedzi immunologicznej w przebiegu chorób zakaźnych, w tym COVID-19


W badaniach nad potencjalną odpornością na SARS-CoV-2 istotne jest kompleksowe podejście do oceny reakcji układu immunologicznego i wzięcie pod uwagę zarówno odpowiedzi humoralnej, jak i komórkowej. Przeprowadzone dotychczas badania wskazują, że analiza komórkowej odpowiedzi immunologicznej stanowi dodatkowe, bardzo ważne narzędzie umożliwiające ocenę długotrwałej odpowiedzi immunologicznej na SARS-CoV-2, w tym również odpowiedzi poszczepiennej. Kompleksowe podejście do oceny układu immunologicznego pozwoli lepiej poznać przebieg odpowiedzi immunologicznej w COVID-19, co może być kluczowe w przyszłości – przy podejmowaniu decyzji dotyczących dawek przypominających szczepionki przeciw COVID-19. Mechanizmy odpowiedzi komórkowej w przebiegu COVID-19 oraz sposoby jej badania omawia dr n. med. Karolina Bukowska- Strakova z Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

0:50 Odporność humoralna vs komórkowa
4:33 Fazy odpowiedzi immunologicznej
6:30 Podstawy mechanizmów immunologicznej odpowiedzi komórkowej
17:33 Różnicowanie limfocytów T
18:18 Budowa receptorów antygenowych
21:00 Subpopulacje limfocytów T
25:32 Odpowiedź immunologiczna w COVID-19
31:50 Prace dotyczące zmian w limfocytach T w przebiegu COVID-19
36:32 Zmiana subpopulacji limfocytów T w zależności od przebiegu zakażenia
40:00 Monitorowanie odpowiedzi komórkowej
49:49 Narzędzia do badania odpowiedzi komórkowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.