facebook
Menu

Pełna oferta w Katalogu produktów

BLOT/Alergologia
NUMER KATALOGOWY NAZWA TESTU
DP 3510-1601-1 E NOWOŚĆ!
DPA-Dx milk 1 (f2, f76, f77, f78, f334m e204, CCD)
DP 3128-1601 E NOWOŚĆ!
Inhalation trees "Poland" (t1, t2, t3, t4, t5, t7, t15, t12, t14, t16, CCD)
DP 3129-1601 E NOWOŚĆ!
Inhalation grass and weeds "Poland" (g1, g3, g6, g12, w1, w6, w9, w10, w103, w203, CCD)
DP 3130-1601 E NOWOŚĆ!
Inhalation animals "Poland" (e1, e2, e6, e71, e73, e82, e84, es7, es172, CCD)
DP 3131-1601 E NOWOŚĆ!
Inhalation indoor allergens "Poland" (ds1, es2, i6, e7, m1, m2, m3, m5, m6, m37, CCD)
DP 3427-1601 E NOWOŚĆ!
Food dairy products and nuts "Poland" (f1, f2, f78, f13, f256, f17, f20, f73, f336, CCD)
DP 3428-1601 E NOWOŚĆ!
Food flour and meat "Poland" (f4, f5, f7, f9, f26, f27, f83, f79, f3, f24, CCD)
DP 3429-1601 E NOWOŚĆ!
Food vegetables "Poland" (f10, f14, f86, f25, f31, f35, f85, f46, f244, f292, CCD)
DP 3430-1601 E NOWOŚĆ!
Food fruits "Poland" (f44, f49, f84, f92, f95, f97, f122, f237, f329, fs32, CCD)
DP 3110-1601 E Allergy profile inhalation (g1, g3, g6, g12, t2, t3, t4, t7, w1, w6, w9, d1, d2, e1, e2, e3, m1, m2, ,3, m6, CCD)
DP 3110-1601-1 E Allergy profile inhalation 2 (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w9, d1, d2, 31, e2, e3, e6, e82, e84, es4, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3111-1601 E Allergy profile pediatric inhalation (g6, g12, t2, t3, t4, w6, w8, w9, d1, d2, e1, e2, e3, e6, e82, e84, m1, m2, m3, m6, CCD)
DP 3119-1601-2 E Allergy profile inhalation "Top Screen" (ds1, e1, e2, e81, gs12, g12, t3, t9, w1, w6, w19, m2, IgE, CCD)
DP 3410-1601 E Allergy profile food (f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13, f14, f17, f20, f49, f84, f237, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD)
DP 3410-1601-1 E Allergy profile food 2 (f1, f75, f2, f78, f4, f5, f14, f10, f13, f17, f20, f49, f84, f95, f25, f31, f35, f85, f3, f23, CCD)
DP 3701-1601 E Allergy profile atopy ‘Top-Screen’ (rs1, rs2, fx5, fs52, CCD)
DP 3710-1601 E Allergy profile atopy (g6, t3, t4, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f49, CCD)
DP 3710-1601-2 E Allergy profile atopy 3 (g6, t3, t4, w6, d1, d2, e1, e2, e3, m2, m3, f1, f75, f2, f3, f4, f13, f14, f31, f49, CCD)
DP 3711-1601 E Allergy profile pollen-food cross reactions (g6, t3, w6, f4, f5, f13, f17, f20, f48, f89, f271, f275, f44, f49, f348, f237, f328, f31, f35, f85, CCD)
DP 3712-1601 E Allergy profile pediatrics (gx, t3, w6, d1, e1, e2, e3, m2, m6, f1, f75, f3, f2, f76, f77, f78, e204, f4, f9, f14, f13, f17, f31, f35, f49, CCD)
DP 3718-1601 E Allergy profile atophy "Lithuania" w6, w9, w103, w203, t3, t4, t11, g6, gs21, e1, e2, e3, e4, e82, es2, ds1, ms1, m5, f73, f245, f2, f81, f13, f14, f17, f256, f4, f12, f15, f44, fs32, f26, f27, f83, f49, f3, CCD)
DP 3720-1601 E Allergy profile insect venoms (i1, i3, CCD)

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >