facebook
Menu

BIOCHIP - Innowacja standaryzacji i modernizacji immunofluorescencji pośredniej

Fizycznie lub chemicznie aktywowane szkiełka pokryte są rozmazami hodowli komórkowych lub skrawkami tkanek. Zamrożone skrawki tkanek utrwalone są do powierzchni szkiełka wiązaniem kowalencyjnym, zwiększającym przyczepność ponad 100 razy, a tym samym zapobiegając oderwaniu się od podłoża. BIOCHIP - wycinki tkanek, kultury komórek lub rozmazy bakterii nie są umieszczane bezpośrednio na szkiełkach podstawowych, lecz na cieniutkich szkiełkach nakrywkowych. Te z kolei są mechanicznie dzielone na milimetrowej wielkości fragmenty (BIOCHIPy).

Następnie BIOCHIPy są przyklejane do szkiełek mikroskopowych przez zautomatyzowane urządzenia. Do przeprowadzania pojedynczych analiz na każdym polu reakcyjnym umieszczony jest jeden BIOCHIP. Jeśli wymagane jest badanie jednej próbki w kierunku przeciwciał przeciwko kilku substratom (profil przeciwciał), można umieścić wiele różnych BIOCHIPów obok siebie na tym samym polu reakcyjnym (mozaika BIOCHIP). Używając mozaiki BIOCHIP można zredukować do minimum wydatki potrzebne do przeprowadzania wysokiej jakości diagnostyki metodą IIFT oraz zaoszczędzić czas potrzebny na inkubację i ocenę preparatu.

Titerplane - Próbki krwi lub znaczona surowica anty-ludzka są pipetowane na wyznaczone pola reakcyjne na specjalnej płytce przeznaczonej do nanoszenia reagentów. Następnie szkiełko mikroskopowe z BIOCHIPami jest umieszczane w wycięciu płytki z reagentami, przez co każdy BIOCHIP zostaje zanurzony w odpowiadającej mu kropli naniesionej cieczy i wszystkie reakcje rozpoczynają się jednocześnie. Pozycja i wysokość kropli jest dokładnie określona przez geometrię systemu. Ponieważ ciecze znajdują się w zamkniętej przestrzeni, nie ma potrzeby używania konwencjonalnej „wilgotnej komory“. Dzięki temu można jednocześnie, w identycznych warunkach inkubować dowolną ilość próbek umieszczonych obok siebie.

Zasada działania testu

Do oceny autoprzeciwciał bądź przeciwciał w teście IIFT używa się jako substratów: mrożonych tkanek zwierzęcych, rozmazów komórek, bakterii, zakażonych wirusami komórek lub biochemicznie oczyszczonych antygenów. Jeśli próbka jest pozytywna, specyficzne przeciwciała IgA, IgG, IgM wiążą się z antygenami.

W drugim etapie inkubacji, przeciwciała są barwione znakowanymi fluoresceiną przeciwciałami anty-ludzkimi. Świecenie związanych przeciwciał ocenia się pod mikroskopem fluorescencyjnym.
Dla pozytywnych próbek, aby uzyskać miano przeciwciał, należy rozcieńczać próbkę według proponowanego przez producenta schematu rozcieńczeń. Mianem określa się takie rozcieńczenie surowicy, przy którym można jeszcze rozpoznać specyficzny typ fluorescencji.

Standaryzowana technika do oznaczania autoprzeciwciał i przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym

Wysoka swoistość: dodatnie i ujemne próbki różnią się od siebie siłą świecenia. Wszystkie związane przeciwciała przedstawiają typowy wzór fluorescencji w zależności od lokalizacji poszczególnych antygenów. Dostępne jest całe spektrum antygenów, co pozwala na wykrycie wielu przeciwciał. Immunofluorescencja umożliwia jednoczesne wykrywanie przeciwciał przeciwko kilku różnym antygenom na jednym podłożu biologicznym. Immunofluorescencja pośrednia sprawdza się jako test skryningowy, pozwalający dokonać wyboru kierunku dalszej diagnostyki.

System EUROPLUS

W systemie EUROPLUS szkiełka pokrywa się drobnymi kropelkami roztworu wysokooczyszczonych antygenów np.: gliadyny GAF-3X, AMA-M2, czynnika wewnętrznego etc. Szkiełka nakrywkowe zostają pocięte na milimetrowej wielkości fragmenty - BIOCHIPy - które następnie mogą być umieszczone obok standardowych substratów (tkanek, rozmazów komórek) co zdecydowanie ułatwia ocenę preparatu. Badania, które zwykle wymagały zastosowania dwóch osobnych systemów analitycznych, obecnie mogą być przeprowadzone przy użyciu jednego, oszczędzającego czas i pewnego testu immunofluorescencji pośredniej.

Przejdź do Automatyzacji IIFT

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >