Konferencja została zakończona.


Odpowiedzi na wszystkie pytania zadane prelegentom w czasie trwania konferencji zostaną przesłane drogą mailową wraz z certyfikatami potwierdzającymi udział w konferencji i materiałami pokonferencyjnymi po 6 grudnia 2020 r.

Zapraszamy do lektury wywiadów z ekspertami w dziedzinie medycznej diagnostyki laboratoryjnej oraz artykułów z zakresu gastroenterologii