facebook
Menu

EUROArray – mikromacierze DNA do diagnostyki in vitro

Przygotowanie próbki: izolacja DNA
Materiałem wyjściowym do badań genetycznych, za pomocą systemów testowych EUROArray, jest krew pełna pobrana na EDTA. Przygotowanie próbki do badania polega na przeprowadzeniu izolacji DNA za pomocą dostępnych na rynku komercyjnych zestawów do ekstrakcji DNA np. QIAamp®DSP DNA Blood Mini Kit firmy Qiagen lub DNA whole blood kit S CE IVD firmy FUJUFILM.

EUROIMMUN oferuje dla wybranych parametrów systemy EUROArray direct ze skróconą procedurą izolacji DNA z próbki krwi. Polega ona na potraktowaniu próbki krwi pacjenta buforami ekstrakcyjnymi dołączonymi do zestawu testowego według poniższego schematu:

Porównanie

System EUROArray

System EUROArray Direct

objętość próbki krwi

200 µl

5 µl

czas izolacji DNA

80 min dla 40 próbek

<20 min dla 40 próbek

dodatkowy koszt

Tak. Zestaw do izolacji DNA

Nie. Bufory ekstrakcyjne w zestawie

Amplifikacja DNA: Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR)

Odcinki DNA przeznaczone do analizy są amplifikowane za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR). Dwa odcinki starterowe DNA definiują region, który ma zostać skopiowany. Jeśli DNA pacjenta zawiera badaną sekwencję (sekwencja docelowa), to startery przyłączają się do niej w komplementarnych miejscach i ulegają elongacji dzięki działaniu polimerazy. Reakcja ta jest powtarzana wiele razy, zgodnie z ustalonymi cyklami temperaturowymi. Uzyskane produkty PCR są znakowane barwnikiem fluorescencyjnym, co pozwala na ich wykrycie i analizę po hybrydyzacji na mikromacierzy. Jeśli sekwencja docelowa nie jest obecna w próbce pacjenta, startery nie mogą się związać z jego DNA i nie powstanie produkt reakcji.

Analiza produktów PCR na mikromacierzy

Produkty PCR są poddawane hybrydyzacji na mikromacierzach. Związanie produktu PCR do odpowiedniej sondy na mikromacierzy mierzone jest za pomocą sygnałów fluorescencji emitowanych przez punkty.

System EUROArray do diagnostyki in vitro

Produkcja mikromacierzy EUROIMMUN opiera się na technologii BIOCHIP. Mikromacierze zbudowane są z wielu sond (jednoniciowego DNA), różniących się sekwencjami, unieruchomionych na cienkim szkle w ściśle zdefiniowanych pozycjach. Każdy BIOCHIP zawiera 48 „punktów” DNA, co pozawala na podwójną ocenę 24 różnych sekwencji DNA, włączając w to kontrole. Każdy slajd EUROArray zawiera 5 mikromacierzy, umożliwiając równoległą analizę do 5 próbek pacjentów.

Zautomatyzowana analiza i archiwizacja wyników badań

Skaner do mikromacierzy EUROIMMUN wraz z oprogramowaniem EUROArrayScan umożliwiają łatwą, szybką i obiektywną ocenę wyników badań.

Zalety systemu EUROArray do diagnostyki in vitro

  •     Platforma Array oparta na sprawdzonej technologii BIOCHIP
  •     Gotowe do użycia odczynniki do PCR
  •     Prosta procedura
  •     Inkubacja wykorzystująca sprawdzoną metodykę TITERPLANE ™
  •     Zintegrowane w teście kontrole pozytywne stanowią czułą i swoistą wewnętrzną kontrolę jakości badania
  •     W pełni zautomatyzowana ocena, interpretacja i archiwizacja wyników (oprogramowanie EUROArrayScan)
  •     Brak konieczności wstępnej izolacji DNA: analiza przeprowadzana jest bezpośrednio z odpowiednio przygotowanej krwi
        w systemach EUROarray Direct

Przejdź do Automatyzacji Microarray

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >