facebook
Menu

EUROArray HLA-DQ2/DQ8

Test genetyczny do diagnostyki celiakii ma wysoką wartość negatywnie predykcyjną tzn. wynik ujemny w 99% wyklucza chorobę, natomiast wynik dodatni wskazuje na chorobę lub predyspozycję do zachorowania.

Jednakże znaczenie kliniczne posiada jedynie wykrycie kompletnej cząsteczki antygenu, to znaczy występowanie podjednostki α i β antygenu DQ2/DQ8. Na poziomie genetycznym oznacza to jednoczesne zidentyfikowanie obu alleli kodujących podjednostki α i β. Tak precyzyjna detekcja nie była dotychczas możliwa w tradycyjnych testach genetycznych - zdarzały się fałszywie pozytywne wyniki z powodu obecności tylko jednej składowej antygenu. Dopiero test EUROArray HLA-DQ2/DQ8, oparty na technice mikromacierzy, umożliwił szczegółową analizę kilku różnych alleli kodujących podjednostki DQ2/DQ8 w jednym badaniu.

Test EUROArray HLA-DQ2/DQ8 wykrywa poszczególne allele kodujące obie podjednostki (α i β) antygenów DQ2 i DQ8. Dzięki temu możliwe jest odróżnienie pacjentów z kompletnym antygenem od osób posiadających tylko jedną podjednostkę.

Pobierz ulotkę

EUROArray HLA-DQ2/DQ8

 

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >