facebook
Menu

Ocena

EUROPattern – komputerowe wspomaganie mikroskopu fluoresencyjnego

System EUROPattern powstał, aby pomagać ekspertom w diagnostyce przeciwciał metodą immunofluorescencji pośredniej. Specjaliści IT firmy EUROIMMUN zaprojektowali system do automatycznego zapisu dużych serii wyników (obrazów immunofluorescencji) oraz elektronicznej oceny przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

 •      Eliminacja błędów: zautomatyzowana identyfikacja szkiełek poprzez kody matrycowe
 •      Wysoka wydajność: zautomatyzowane przetwarzanie do 500 pól reakcyjnych w jednej
      serii
 •      Błyskawiczna ocena: fotografia jednego pola w ciągu 0,6 min - najszybszy system
      na świecie!
 •      Wygoda dla diagnosty: brak konieczności pracy w ciemni - ocena wyników na ekranie
      (manualna lub elektroniczna)
 •      Obiektywna interpretacja świecenia ANA: elektroniczna ocena zainkubowanych
      komórek HEp-2 / HEp-2010
 •     Standaryzacja: klasyfikacja typów fluorescencji (homogenny, ziarnisty, jąderkowy,
      centromerowy, cytoplazmatyczny, błona jądrowa, nuclear dots, mitotyczny, negatywny)
 •      Precyzyjne różnicowanie: identyfikacja nakładających się typów świeceń
 •     Dokładność: automatyczne wyznaczanie miana
 •     Maksymalizacja pewności wyniku: referencyjna baza danych zawierająca 115,000 obrazów
      próbek
 •      Pomiar wiarygodności wyniku: podany stopień pewności oceny elektronicznej
 •     Archiwizacja obrazów immunofluorescencji wraz z wynikami
 •     Autoryzacja wyników przez upoważnioną osobę
 •     Integracja pracowni immunologicznej dzięki programowi EUROLabOffice
 •     Kompletny raport dla każdego pacjenta: zbiorcze zestawienie wyników
     z poszczególnych metod diagnostycznych


Mikroskop EUROStar III

 •     Nowatorskie źródło światła: dioda LED
 •      Niskie koszty eksploatacji (10-cio krotnie niższe zużycie energii)
 •     50.000 godzin czasu pracy (100 x dłużej niż lampa HBO!)
 •     Możliwość zamontowania kamery Lumenera do wykonywania zdjęć
 •     Kompatybilny z prgramem EUROPicture do archiwizacji obrazu oglądanych preparatów

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >