facebook
Menu


Reumatologia

 •     Diagnostyka chorób układowych tkanki łącznej
 •     Diagnostyka zapalenia naczyń (Vasculitis)
 •     Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)
 •     Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego (APS)
 •     Diagnostyka reaktywnych zapaleń stawów (Chlamydia, Yersinia, Campylobacter, Parvovirus
      B 19)
 •     Diagnostyka Lyme-arthritis


Dermatologia i Alergologia

 •     Diagnostyka autoimmunologicznych chorób pęcherzowych skóry: Pemphigus vulgaris
      i Pemphigoid
 •     Choroby alergiczne: podstawy
 •     Diagnostyka chorób alergicznych
 •     Wskazania do zastosowania testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych
 •     Weryfikacja reakcji krzyżowych z zastosowaniem CCD (Cross-reactive Carbohydrate
      Determinant)


Gastroenterologia

 •     Celiakia (choroba trzewna): przebieg i diagnostyka
 •     Przewlekłe zapalne schorzenia jelit (Chronic Inflammatory Bowel Diseases - CIBD): przebieg
      i diagnostyka
 •     Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby: autoimmunologiczne zapalenie
      wątroby (AIH), pierwotna marskość żółciowa wątroby (PBC), pierwotne stwardniające
      zapalenie dróg żółciowych (PSC)


Ginekologia

 •     Diagnostyka niepłodności o podłożu immunologicznym: przeciwciała anty - plemniki,
      anty - zona pellucida, anty - Leydig cells, anty - theca folliculi
 •     Metody badań przeciwciał stosowane w diagnostyce serologicznej niepłodności:
      aglutynacja lateksowa, immunofluorescencja pośrednia, ELISA
 •     Diagnostyka poronień nawykowych w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego (APS): badanie przeciwciał przeciw kardiolipinie,  β-2glikoproteinie 1, antykoagulant toczniowy
 •     Opieka nad ciężarną w aspekcie prewencji i diagnostyki zakażeń z grupy TORCH
      (Toxoplasma gondii,  Rubella virus, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus i inne)  


Neurologia

 •     Neurologiczne zespoły paranowotworowe
 •     Diagnostyka neuroinfekcji- badanie wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał:
      anty-Borrelia (IgG, IgM), anty- TBE (IgG), anty- Treponema pallidum (IgG), anty-VZV (IgG),
      anty-HSV (IgG), anty-CMV (IgG), anty-EBV-CA (IgG), anty-Measles (IgG), anty-Mumps
      (IgG), anty-Rubella (IgG), anty-Toxoplasma gondii (IgG)             


Inne choroby autoimmunologiczne

 •     Oznaczanie przeciwciał organospecyficznych
 •     Diagnostyka autoimmunologicznych chorób tarczycy: anty-TPO, anty-tyreoglobulina,
      anty- receptor TSH
 •     Diagnostyka cukrzycy typu 1 (Diabetes mellitus I, DM I)
 •     Endokrynopatie autoimmunologiczne


Choroby zakaźne

 •     Zakażenia Borrelia: przebieg kliniczny i diagnostyka, rekomendacje PTEiLChZ
 •     Zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu (TBE)
 •     Badanie awidności przeciwciał w diagnostyce świeżych infekcji
 •     Badanie przeciwciał w chorobach układu oddechowego przeciwko:
      Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia
      psittaci, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis toxin
 •     Przebieg kliniczny i diagnostyka wybranych chorób tropikalnych: Flavivirus, Hanta virus,
      Chikungunya virus, Dengue virus                                 

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >